English version of this page

Forskningssentre

Oversikt over forskningssentrene ved Institutt for samfunnsforskning.

CORE – Senter for likestillingsforskning

CORE forsker på og stimulerer til forskning om kjønnslikestilling, med særlig vekt på likestillingsutfordringer i arbeidslivet. Senteret er en del av Institutt for samfunnsforskning og trekker på ISFs lange tradisjoner for likestilling- og arbeidslivsforskning.

 

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har siden etableringen i 2008 hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre.