Se video: Når sårbare migranter møter staten

Se rapportlanseringen om hvordan sårbarhetsbegrepet forstås og brukes i regelverket og av beslutningstakere i flyktningesaker.

Begrepet «sårbarhet» har fått en mer fremtredende plass i flyktningedebatten de siste årene, ofte i forsøk på å identifisere de migrantene som har aller størst behov for hjelp og beskyttelse. Men hva er egentlig en sårbar flyktning? Hvordan kan ulike typer sårbarhet måles opp mot hverandre? Og hvordan brukes sårbarhetsbegrepet i praksis av beslutningstakerne i forvaltningen?

Det EU-finansierte forskningsprosjektet VULNER undersøker sårbarhetsgrepet både fra migrantenes eget perspektiv og i mottakerlandenes lovverk og praksis.

Her kan du se lanseringsseminaret for de første delrapporten fra de norske prosjektdeltakerne. Rapporten undersøker hvilke ordninger som norske myndigheter har innført, gjennom lovverk og forvaltningspraksis, for å identifisere migranters sårbarhet.

Program:

Migranters sårbarhet i dagens flyktningsituasjon – Pål Nesse, generalsekretær i NOAS

Lansering av rapporten: Vulnerable protection seekers in Norway: Regulations, Practices and Challenges:

  • Sårbarhetsbegrepet i norsk regelverk og forvaltningspraksis – Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning
  • Vulnerability and the assessment of refugee status – Jessica Schultz, Universitetet i Bergen
  • Sårbarhet og utvelgelse av overføringsflyktninger – Erlend Paasche, Institutt for samfunnsforskning

Kommentar fra professor emeritus Nora Sveaass, Universitetet i Oslo

Spørsmål og kommentarer fra salen

Ordstyrer: Anne B. Staver, forsker, NIBR

Publisert 8. nov. 2021 16:02 - Sist endret 8. nov. 2021 16:02