Norge faller på integreringsindeks

Norge faller ut av topp ti i en internasjonal oversikt over integreringspolitikk – men tallene måler ikke hvor godt integrert innvandrerne i Norge faktisk er, understreker ISF-forsker.

Klikk på videoen over for å se lanseringsseminaret for de norske MIPEX-tallene, med MIPEX-leder Thomas Huddleston og forskerne Jan-Paul Brekke og Anne Staver.

 

Det internasjonale prosjektet Migration Integration Policy Index (MIPEX) samler og analyserer data om integreringspolitikken i 52 ulike land. Flere enn 100 indikatorer blir analysert for å gi hvert land en MIPEX-score mellom 0 og 100, som anslår hvor inkluderende og sjenerøs landenes integreringspolitikk er.

Institutt for samfunnsforskning har siden 2014 rapportert til MIPEX om integreringspolitikken i Norge. I dag publiseres MIPEX 2020, som viser at Norges MIPEX-score har falt fra 72 i 2014 til 69 i 2019. Norge faller dermed ut av MIPEX’ topp ti-liste over landene med den mest inkluderende integreringspolitikken, men befinner seg likevel godt over gjennomsnittet for MIPEX-land, som ligger på 50.

Strengere krav for oppholdstillatelse

ISF-forsker Jan-Paul Brekke sier at tallene er interessante og gir en anledning til å diskutere endringene som har vært gjort i integreringspolitikken de siste årene. Han understreker samtidig at dette ikke er en evaluering av hvor godt integrert innvandrere i Norge faktisk er.

– En høy MIPEX-score betyr kort fortalt at man har en sjenerøs integreringspolitikk som gir migranter mange rettigheter og muligheter. Norges fall i MIPEX-scoren skyldes i hovedsak at regjeringen i 2017 innførte strengere krav til blant annet inntekt og språkkunnskaper for å få permanent oppholdstillatelse, understreker han.

Restriktiv innvandringspolitikk

Landene som Norge sammenlignes med i MIPEX-indeksen er alle EU- og EØS-medlemmene, i tillegg til land som Australia, Canada, Japan, New Zealand, Sør-Korea, Tyrkia og USA. Norge skårer litt lavere enn MIPEX-snittet når det gjelder rettighetene migrantene får, men langt høyere når det gjelder muligheter. 

– Norges resultater kan alt i alt sies å reflektere et politisk valg, hvor ønskene om en restriktiv innvandringspolitikk får betydning for rettigheter knyttet til integrering, sier Brekke.

I rapporten fra gruppen som står bak MIPEX, Migration Policy Group i Brussel, får Norge blant annet honnør for introduksjonsprogrammet. Den laveste MIPEX-scoren får Norge på feltene familiegjenforening, overgang til permanent opphold og tilgang til statsborgerskap.

– Dette er områder som er koplet til innvandringspolitikken og kan sees i sammenheng med innstramningene som kom etter asylkrisen i 2015. Det er ikke nødvendigvis slik at alle partier ønsker å ha en høy MIPEX-score på alle felter. Samtidig er alle enige om at man må unngå regler som hindrer integreringen til dem som blir boende i landet, sier Brekke.

Se alle Norges resultater på nettsidene til MIPEX.

Emneord: Migrasjon Av Hallvard Kvale
Publisert 14. okt. 2020 10:20 - Sist endret 15. okt. 2020 15:09