TfS-lansering: Ti år etter – hva lærte vi ikke av 22. juli-kommisjonen?

Det er ti år siden 22. juli-kommisjonen avga sin rapport om angrepet på regjeringskvartalet og massakren på Utøya. I den anledning inviterer Tidsskrift for samfunnsforskning til lanseringsseminar for et spesialnummer om 22. juli-kommisjonens rapport.

På seminaret presenteres tre forskningsbidrag som kritisk diskuterer kommisjonens arbeid, analyser, konklusjoner og etterspill.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det serveres frokost fra kl. 08:30. Programmet starter kl. 09:00.

Påmeldingsfrist for å delta fysisk er 26. august. Arrangementet strømmes digitalt, og er tilgjengelig på ISFs hjemmeside etter seminaret.

Program

  • Direktør Tanja Storsul ønsker velkommen.
  • Innledning fra redaktørene, Marjan Nadim og Atle Hennum Haugsgjerd.

  • Helge Renå, forsker ved Universitet i Bergen. Feil og forståelig? Håndteringen til den første politipatruljen ved Utøya brygge landsiden.

  • Bent Sofus Tranøy, professor ved Høgskolen i Innlandet. Gjørv-kommisjonen: Nasjonal terapi og forvaltningspolitisk legitimitet.

  • Stian Lid, forsker II, NIBR OsloMet. Kommunenes forebyggende terrorsikkerhetsarbeid og partnerskap med politiet.

  • Kommentar fra Claudia Lenz, professor ved MF Vitenskapelige Høgskole og medlem av den nyoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

  • Spørsmål/kommentarer fra salen.

Påmeldingen er lukket.

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) er Norges ledende samfunnsvitenskapelige tidsskrift. Tidsskriftet er eid av Institutt for samfunnsforskning og utgis av Universitetsforlaget med støtte fra Nasjonalt tidsskriftkonsortium for humaniora og samfunnsvitenskap.

Ansvarlige redaktører
Marjan Nadim, forsker I, Institutt for samfunnsforskning
Atle Hennum Haugsgjerd, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Publisert 11. aug. 2022 13:29 - Sist endret 27. sep. 2022 15:21