Hvem stemte hva?

Her kan du se hvilken oppslutning partiene har fått i ulike grupper av befolkningen ved valgene tilbake til 1957. Velg først om du vil se resultatene for kjønn, alder, utdanning eller inntekt, og velg deretter parti.

Velg kategori under for å se partienes oppslutning i ulike velgergrupper.

 

Velg parti i nedtrekkslisten

Figuren viser Arbeiderpartiets oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Fremskrittspartiets oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden partiet stilte til valg for første gang i 1973 (det første valget under navnet Anders Langes parti).

Figuren viser Høyres oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Kristelig Folkepartis oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Miljøpartiet De Grønnes oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 2013.

Figuren viser RV/Rødts oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1977. Da RV stilte til valg første gang i 1973 var antallet RV-velgere i undersøkelsen for lavt til at dataene kan brukes i denne sammenhengen.

Figuren viser Senterpartiets oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1957. Senterpartiet het Bondepartiet i 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser SF/SVs oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1965. Stortingsvalgundersøkelsen ikke ble gjennomført i 1961, det første året SF stilte til valg.

Figuren viser Venstres oppslutning blant kvinner og menn ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Arbeiderpartiets oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Fremskrittspartiets oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden partiet stilte til valg for første gang i 1973 (det første valget under navnet Anders Langes parti).

Figuren viser Høyres oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Kristelig Folkepartis oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Miljøpartiet De Grønnes oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 2013.

Figuren viser RV/Rødts oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1977. Da RV stilte til valg første gang i 1973 var antallet RV-velgere i undersøkelsen for lavt til at dataene kan brukes i denne sammenhengen.

Figuren viser Senterpartiets oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser SF/SVs oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1965. Stortingsvalgundersøkelsen ikke ble gjennomført i 1961, det første året SF stilte til valg.

Figuren viser Venstres oppslutning i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser Arbeiderpartiets oppslutning blant ulike utdanningsgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Velgerne er inndelt etter høyeste fullførte utdanning. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.