Valgdeltakelse

Her kan du se hvordan valgdeltakelsen har vært, og valgdeltagelsen i ulike grupper av befolkningen siden til 1957. Velg om du vil se resultatene for kjønn, alder, utdanning eller inntekt. 

Valgdeltagelse for hele befolkningen

Figuren viser valgdeltakelsen for hele befolkningen i stortingsvalgene fra 1957. Tall fra SSB.

Figuren viser valgdeltakelsen for kvinner og menn i stortingsvalgene fra 1957. Tall fra SSB.

Figuren viser valgdeltakelsen i ulike aldersgrupper ved stortingsvalgene fra 1957. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser valgdeltakelsen blant ulike utdanningsgrupper ved stortingsvalgene siden 1957. Velgerne er inndelt etter høyeste fullførte utdanning. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Figuren viser valgdeltakelsen i ulike inntektsgrupper i stortingsvalgene fra 1957. Velgerne er gruppert etter tredelen av befolkningen med henholdsvis lavest, middels og høyest inntekt. Stortingsvalgundersøkelsen ble ikke ble gjennomført i 1961.

Vil du vite mer om hvilke grupper som stemte hva?

Her finner du hvilke velgergrupper som stemte på de ulike partiene. Velg mellom kjønn, inntekt, alder og utdanningsnivå.

Hvem stemte hva?