Partiene

Velg et parti i listen under for å se hvilke befolkningsgrupper som i størst grad stemmer på partiet, hvilke saker som er viktigst for partiets velgere og hvordan oppslutningen om partiet varierer mellom ulike deler av landet.