Geografi

Her kan du se partienes oppslutning i de 19 valgdistriktene ved alle stortingsvalgene siden 1957. Velg parti i nedtrekksmenyen og bruk glidebryteren under kartet for å velge årstall. For å se valgresultatet i prosent, hold musepekeren over valgdistriket eller se tabellen under kartet.

Figuren viser Arbeiderpartiets valgresultater i de ulike valgdistriktene siden 1957. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Fremskrittspartiets valgresultater i de ulike valgdistriktene siden de stilte til valg for første gang i 1973 som Anders Langes Parti. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Høyres valgresultater i de ulike valgdistriktene siden 1957. Alle tall i prosent. I de valgdistriktene som viser 0 % oppslutning for Høyre i 1957, 1973 og 1977, stilte Høyre på en fellesliste. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Kristelig Folkepartis valgresultater i de ulike valgdistriktene siden 1957. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Miljøpartiet De Grønnes valgresultater i de ulike valgdistriktene siden partiet stilte til valg for første gang i 1989. Alle tall i prosent.Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Rød Valgallianse (1973-2007) og Rødts valgresultater i de ulike valgdistriktene siden Rød Valgallianse stilte til valg for første gang i 1973. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Senterpartiets valgresultater i de ulike valgdistriktene siden 1957. Senterpartiet het Bondepartiet i 1957. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Sosialistisk Venstrepartis valgresultater i de ulike valgdistriktene siden de først stilte til valg som Sosialistisk Folkeparti (1961-1975) i 1961. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.

Figuren viser Venstres valgresultater i de ulike valgdistriktene siden 1957. Alle tall i prosent. Tall fra Poll of polls.