English version of this page
Pågående prosjekt

Tilgjengelighet og tilrettelegging i valggjennomføringen

Utgangspunktet for prosjektet er at alle stemmeberettigede skal ha samme mulighet til å kunne stemme ved valg og dermed påvirke samfunnsutviklingen.

Prosjektperiode Juni 2021 - desember 2021
Prosjektnr. 10604
Prosjektleder Jo Saglie
Stemmeurne

Prosjektformål

Målet med prosjektet er å kartlegge i hvilken grad personer med funksjonsnedsettelser i praksis har lik mulighet til å stemme, hva kommunene gjør for å tilrettelegge valglokalene slik at alle velgere skal få stemme, og hvordan de kommunale beslutningene om tilrettelegging og tilgjengelighet i valglokalene treffes.

Prosjektgjennomføring

Undersøkelsen gjennomføres i forbindelse med stortingsvalget 2021, og omfatter både en spørreskjemaundersøkelse til alle kommuner, og intervjuer og observasjoner av valglokaler i utvalgte kommuner.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Stine Hesstvedt Forsker II Ph.d. 959 78 050 stine.hesstvedt@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Dag Arne Christensen (NORCE)
Rune Ervik (NORCE)
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 9. aug. 2021 15:23 - Sist endret 19. aug. 2021 12:41