Aksel Hatland

Bilde av Aksel Hatland
English version of this page
Stillingstittel Forsker I emeritus
Grad Ph.d.

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Hatland, Aksel (2020). Flyktningkrise og innstrammingsforsøk, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 316–322.
 • Hatland, Aksel (2020). Den store pensjonsreformen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 292–301.
 • Hatland, Aksel (2020). Et steg mot assimilering av innvandrerne, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 251–254.
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdevekst og omorganisering, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 245–250.
 • Hatland, Aksel & Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 175–185.
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdepolitikk under høyrebølgen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 139–145.
 • Hatland, Aksel (2020). Innvandringen - den nye store utfordringen, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 135–138.
 • Hatland, Aksel (2020). Sterkere trygderettigheter, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 68–79.
 • Stjernø, Steinar & Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 302–315. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 372–387.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 27–55.
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. s. 20–26.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (Red.), Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. s. 13–32.
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries. I Petersen, Klaus; Kuhnle, Stein; Otsuka, Yoko; Kettunen, Pauli & Kamiko, Akio (Red.), The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation. Minerva Shobou.
 • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel & Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? Tidsskrift for velferdsforskning. 19(1), s. 24–43. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hatland, Aksel (2015). Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten? Nytt Norsk Tidsskrift. 32(2), s. 135–146.
 • Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén & Hatland, Aksel (2015). Epilog. I Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (Red.), For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. s. 190–194.
 • Hatland, Aksel (2014). Den nye migrasjonen og utfordringene for folketrygden. I Tellnes, Gunnar & Claussen, Bjørgulf (Red.), Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?. Cappelen Damm Akademisk. s. 61–71.
 • Hatland, Aksel (2014). De sosiale rettighetenes frammarsj gjennom 200 år - og pliktenes tilbaketog? I Aasen, Henriette Sinding & Kildal, Nanna (Red.), Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget. s. 89–107.
 • Andersen, Jørgen Goul & Hatland, Aksel (2014). Meeting the demographic challenges. Ageing and pension systems in the Nordic countries, in a European perspective. I Kettunen, Pauli; Kuhnle, Stein & Ren, Yuan (Red.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries. Nordic Centre of Excellence NordWel. s. 257–288.
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2014). Sysselsetting og trygd under arbeidslinja. Søkelys på arbeidslivet. 31(1-2), s. 3–22.
 • Hatland, Aksel (2013). Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken. I Ketscher, Kirsten; Lilleholt, Kåre; Smith, Eivind & Syse, Aslak (Red.), Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år. Gyldendal Juridisk. s. 241–254.
 • Hatland, Aksel (2011). Tendenser og utfordringer. I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 173–185.
 • Hatland, Aksel (2011). Rettsliggjøringen av velferdspolitikken. I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 153–172.
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2011). Globalisering - en trussel mot nasjonal velferdspolitikk? I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 117–136.
 • Hatland, Aksel (2011). Innvandring og velferd. I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 91–115.
 • Hatland, Aksel & Slagsvold, Britt (2011). Den moderne aldringen. I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 51–79.
 • Bay, Ann-Helén; Finseraas, Henning & Hatland, Aksel (2011). Svikter oppslutningen om velferdspolitikken? I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 137–149.
 • Øverbye, Einar & Hatland, Aksel (2011). Syk eller arbeidsledig? I Hatland, Aksel (Red.), Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. s. 71–90.
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2010). Family and Working Life in the Nordic Countries. I Kuhnle, Stein; Chen, Yinzhang; Petersen, Klaus & Kettunen, Pauli (Red.), The Nordic Welfare State. Fudan University Press.
 • Hatland, Aksel (2010). Utgifter og finansiering. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 327–340.
 • Hatland, Aksel (2010). Medlemskap og migrasjon. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 183–194.
 • Hatland, Aksel (2010). Historiske utviklingslinjer. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 53–54.
 • Hatland, Aksel (2010). Innvandrernes møte med velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning. 13, s. 247–261.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel & Pedersen, Axel (2010). Trygd og velferd. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 15–31.
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2010). Profesjoner, skjønn og rettigheter. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 163–181.
 • Hatland, Aksel & Nilssen, Even (2009). Policy making and application of law: free movement of persons and the European Ciurt of Justice. I Ervik, Rune; Kildal, Nanna & Nilssen, Even (Red.), The Role of International Organizations in Social Policy. Ideas, Actors and Impact. Edward Elgar Publishing. s. 94–110.
 • Hatland, Aksel & Bay, Ann-Helén (2009). Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk? I Christensen, Johan; Nuland, Bjørn Richard & Tranøy, Bent Sofus (Red.), Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning. Universitetsforlaget. s. 217–228.
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2008). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme. I Olivier, Marius & Kuhnle, Stein (Red.), Norms and institutional design: Social security in Norway and South Africa. Sun Press. s. 221–230.
 • Kildal, Nanna & Hatland, Aksel (2008). "Constitutional rights to social security: A promising way forward, a blind alley or something in-between?". I Olivier, Marius & Kuhnle, Stein (Red.), Norms and institutional design: Social security in Norway and South Africa. Sun Press. s. 55–63.
 • Hatland, Aksel & Pedersen, Axel West (2006). Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen? Tidsskrift for velferdsforskning. 9(2), s. 58–72.
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2005). Skreddersøm, skjønn og rettigheter. I Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (Red.), De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. s. 133–148.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven E O (2003). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe. I Marshall, Katherine & Butzbach, Olivier (Red.), New Social Policy Agendas for Europe and Asia: Challenges, Experience and Lessons. The World Bank. s. 325–344.
 • Pedersen, Axel West; Hatland, Aksel & Øverbye, Einar (2001). Svarteperspill eller spleiselag? Fordeling av risiko i folketrygden, det svenske pensjonssystemet og private pensjoner. Tidsskrift for velferdsforskning. 4(2), s. 153–168.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk. 440 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk. 370 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (2018). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 296 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (2015). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk. 349 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (2011). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 366 s.
 • Hatland, Aksel (2011). Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget. 191 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (2010). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. 373 s.
 • Hatland, Aksel & Bradshaw, Jonathan (2006). Social Policy, Employment and Family Change in Comparatice Perspective. Edward Elgar Publishing. 309 s.
 • Hatland, Aksel & Bradshaw, Jonathan (2006). Social policy, employment and family change in comparative perspective. Edward Elgar Publishing. 309 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (2005). De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk. 270 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (2001). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. 264 s.
 • Bruusgaard, Dag; Hatland, Aksel & Syse, Aslak (1994). Et nødvendig gode. Folketrygdens plass i Velferds-Norge. Gyldendal Akademisk. 244 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (1994). Den norske velferdsstaten. AdNotam Gyldendal, Oslo. 244 s.
 • Bruusgaard, Dag; Hatland, Aksel & Syse, Aslak (1994). Et nødvendig gode : folketrygdens plass i velferds-Norge. Ad Notam Gyldendal. 244 s.
 • Hatland, Aksel (1991). Trygd som fortjent? Ad Notam forlag. 282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatland, Aksel (1999). The changing balance between incentives and economi security in the Nordic unemployment benefit schemes. NOVA. 1999(2).

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen. s. 14–15.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid . KAI-kronikken.
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2012). Andelen trygdede avtar. Dagens næringsliv. s. 30–30.
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2011). Uakseptable forslag. Dagbladet.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel & Pedersen, Axel West (2010). Trygdereform: Noe å lære av David Cameron? Dagens næringsliv.
 • Hatland, Aksel & Kildal, Nanna (2005). "Constitutional rights to social security: A promising way forward, a blind alley or something in-between?".
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2005). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme.
 • Kildal, Nanna & Hatland, Aksel (2004). "Constitutional rights to social security - the way ahead or a blind alley?".
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2004). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Hatland, Aksel (1998). Arbeidslivspolitikk, Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon. Kunnskapsforlaget.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 11:25 - Sist endret 29. juli 2020 06:58