Aksel Hatland

Bilde av Aksel Hatland
English version of this page
Stillingstittel Forsker I emeritus
Grad Ph.d.

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Emneord: Velferd

Publikasjoner

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den norske velferdsstaten etter 1966, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Innledning.  s 20 - 26
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstaten, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 33.  s 372 - 387
 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Lange linjer i velferdsstatens utvikling, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 1.  s 27 - 55
 • Hatland, Aksel (2020). Den store pensjonsreformen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 26.  s 292 - 301
 • Hatland, Aksel (2020). Et steg mot assimilering av innvandrerne, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 21.  s 251 - 254
 • Hatland, Aksel (2020). Flyktningkrise og innstrammingsforsøk, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 28.  s 316 - 322
 • Hatland, Aksel (2020). Innvandringen - den nye store utfordringen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 9.  s 135 - 138
 • Hatland, Aksel (2020). Sterkere trygderettigheter, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 3.  s 68 - 79
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdepolitikk under høyrebølgen, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 10.  s 139 - 145
 • Hatland, Aksel (2020). Trygdevekst og omorganisering, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 20.  s 245 - 250
 • Hatland, Aksel & Stjernø, Steinar (2020). Arbeidslinja - velferdspolitikkens nye mantra, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 14.  s 175 - 185
 • Stjernø, Steinar & Hatland, Aksel (2020). Omorganisering og nye stønadsreformer i arbeidslinjas tegn, I:  Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  Kapittel 27.  s 302 - 315 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Pedersen, Axel West & Terum, Lars Inge (2019). Kapittel 1: Trygd, arbeid og aktivering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Lars Inge Terum (red.),  Trygd i aktiveringens tid.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  1.  s 13 - 32
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (red.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobou.  ISBN 978-4-623-07535-5.  Kapittel 10.
 • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel & Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning.  19(1), s 24- 43 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken; Bay, Ann-Helén & Hatland, Aksel (2015). Epilog, I: Ann-Helén Bay; Anniken Hagelund & Aksel Hatland (red.),  For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  kap 9.  s 190 - 194
 • Hatland, Aksel (2015). Trygdeeksport - en trussel mot velferdsstaten?. Nytt Norsk Tidsskrift.  32(2), s 135- 146 Vis sammendrag
 • Andersen, Jørgen Goul & Hatland, Aksel (2014). Meeting the demographic challenges. Ageing and pension systems in the Nordic countries, in a European perspective, In Pauli Kettunen; Stein Kuhnle & Yuan Ren (ed.),  Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries.  Nordic Centre of Excellence NordWel.  ISBN 978-952-10-9801-7.  Chapter 12.  s 257 - 288
 • Hatland, Aksel (2014). De sosiale rettighetenes frammarsj gjennom 200 år - og pliktenes tilbaketog?, I: Henriette Sinding Aasen & Nanna Kildal (red.),  Grunnloven og velferdsstaten.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1570-6.  Kapittel 6.  s 89 - 107
 • Hatland, Aksel (2014). Den nye migrasjonen og utfordringene for folketrygden, I: Gunnar Tellnes & Bjørgulf Claussen (red.),  Folketrygdens framtid: Hvor går NAV?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-47619-9.  Kapittel 5.  s 61 - 71
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2014). Sysselsetting og trygd under arbeidslinja. Søkelys på arbeidslivet.  31(1-2), s 3- 22 Vis sammendrag
 • Hatland, Aksel (2013). Valgfrihetens frammarsj i velferdspolitikken, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Kapittel.  s 241 - 254
 • Bay, Ann-Helén; Finseraas, Henning & Hatland, Aksel (2011). Svikter oppslutningen om velferdspolitikken?, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  8.  s 137 - 149
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2011). Globalisering - en trussel mot nasjonal velferdspolitikk?, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  Kapittel 7.  s 117 - 136
 • Hatland, Aksel (2011). Innvandring og velferd, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  Kapittel 6.  s 91 - 115
 • Hatland, Aksel (2011). Rettsliggjøringen av velferdspolitikken, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  Kapittel 9.  s 153 - 172
 • Hatland, Aksel (2011). Tendenser og utfordringer, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  Kapittel 10.  s 173 - 185
 • Hatland, Aksel & Slagsvold, Britt (2011). Den moderne aldringen, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  Kapittel 4.  s 51 - 79
 • Øverbye, Einar & Hatland, Aksel (2011). Syk eller arbeidsledig?, I: Aksel Hatland (red.),  Veivalg i velferdspolitikken.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  6.  s 71 - 90
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel & Pedersen, Axel (2010). Trygd og velferd, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  1.  s 15 - 31
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2010). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Stein Kuhnle; Yinzhang Chen; Klaus Petersen & Pauli Kettunen (red.),  The Nordic Welfare State.  Fudan University Press.  ISBN 978-7-309-07232-7.  Kapittel.
 • Hatland, Aksel (2010). Historiske utviklingslinjer, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  Kapittel.  s 53 - 54
 • Hatland, Aksel (2010). Innvandrernes møte med velferdsstaten. Tidsskrift for velferdsforskning.  13, s 247- 261
 • Hatland, Aksel (2010). Medlemskap og migrasjon, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  Kapittel.  s 183 - 194
 • Hatland, Aksel (2010). Utgifter og finansiering, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  Kapittel.  s 327 - 340
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2010). Profesjoner, skjønn og rettigheter, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  9.  s 163 - 181
 • Hatland, Aksel & Bay, Ann-Helén (2009). Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?, I: Johan Christensen; Bjørn Richard Nuland & Bent Sofus Tranøy (red.),  Hjernen er alene : institusjonalisering, kvalitet og relevans i norsk velferdsforskning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01368-8.  Forskningens rolle i velferdspolitikken: Instrumentell eller strategisk?.  s 217 - 228
 • Hatland, Aksel & Nilssen, Even (2009). Policy making and application of law: free movement of persons and the European Ciurt of Justice, In Rune Ervik; Nanna Kildal & Even Nilssen (ed.),  The Role of International Organizations in Social Policy. Ideas, Actors and Impact.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84720-976-4.  5.  s 94 - 110
 • Kildal, Nanna & Hatland, Aksel (2008). "Constitutional rights to social security: A promising way forward, a blind alley or something in-between?", In Marius Olivier & Stein Kuhnle (ed.),  Norms and institutional design: Social security in Norway and South Africa.  Sun Press.  ISBN 9781920109578.  kap. 5.  s 55 - 63
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2008). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme, In Marius Olivier & Stein Kuhnle (ed.),  Norms and institutional design: Social security in Norway and South Africa.  Sun Press.  ISBN 9781920109578.  Chapter 18.  s 221 - 230
 • Hatland, Aksel & Pedersen, Axel West (2006). Er sosialhjelpen et effektivt virkemiddel i fattigdomsbekjempelsen?. Tidsskrift for velferdsforskning.  9(2), s 58- 72
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2005). Skreddersøm, skjønn og rettigheter, I: Ann-Helén Bay; Aksel Hatland; Tale Hellevik & Charlotte Koren (red.),  De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34632-1.  Kapittel 9.  s 133 - 148
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven E O (2003). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe, In Katherine Marshall & Olivier Butzbach (ed.),  New Social Policy Agendas for Europe and Asia: Challenges, Experience and Lessons.  The World Bank.  s 325 - 344
 • Pedersen, Axel West; Hatland, Aksel & Øverbye, Einar (2001). Svarteperspill eller spleiselag? Fordeling av risiko i folketrygden, det svenske pensjonssystemet og private pensjoner. Tidsskrift for velferdsforskning.  4(2), s 153- 168

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Den nye velferdsstatens historie : ekspansjon og omdanning etter 1966. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205498693.  440 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (red.) (2019). Trygd i aktiveringens tid. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50231-4.  370 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (red.) (2018). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50612-1.  296 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hagelund, Anniken & Hatland, Aksel (red.) (2015). For mange på trygd? : Velferdspolitiske spenninger. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49470-4.  349 s.
 • Hatland, Aksel (red.) (2011). Veivalg i velferdspolitikken. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245008319.  191 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (red.) (2011). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39084-3.  366 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (red.) (2010). De norske trygdene : framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-40390-1.  373 s.
 • Hatland, Aksel & Bradshaw, Jonathan (ed.) (2006). Social Policy, Employment and Family Change in Comparatice Perspective. Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84844-416-4.  309 s.
 • Hatland, Aksel & Bradshaw, Jonathan (ed.) (2006). Social policy, employment and family change in comparative perspective. Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781845426262.  309 s.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Koren, Charlotte (red.) (2005). De norske trygdene. Framvekst, forvaltning og fordeling. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-34632-1.  270 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (red.) (2001). Den norske velferdsstaten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-29856-4.  264 s.
 • Bruusgaard, Dag; Hatland, Aksel & Syse, Aslak (1994). Et nødvendig gode : folketrygdens plass i velferds-Norge. Ad Notam Gyldendal.  ISBN 82-417-0357-0.  244 s.
 • Hatland, Aksel; Kuhnle, Stein & Romøren, Tor Inge (red.) (1994). Den norske velferdsstaten. AdNotam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0322-8.  244 s.
 • Bruusgaard, Dag; Hatland, Aksel & Syse, Aslak (red.) (1994). Et nødvendig gode. Folketrygdens plass i Velferds-Norge. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-0357-0.  244 s.
 • Hatland, Aksel (red.) (1991). Trygd som fortjent?. Ad Notam forlag.  ISBN 82-417-0100-4.  282 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hatland, Aksel (1999). The changing balance between incentives and economi security in the Nordic unemployment benefit schemes. NOVA skriftserie. 2.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellingsæter, Anne Lise; Hatland, Aksel; Haave, Per & Stjernø, Steinar (2020). Motsetningenes forening. Klassekampen.  s 14- 15
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel; Hellevik, Tale & Terum, Lars Inge (2019). Trygd i aktiveringens tid. KAI-kronikken.
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Terum, Lars Inge & Hatland, Aksel (2012). Andelen trygdede avtar. Dagens næringsliv.  s 30- 30
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2011). Uakseptable forslag. Dagbladet.
 • Bay, Ann-Helén; Hatland, Aksel & Pedersen, Axel West (2010). Trygdereform: Noe å lære av David Cameron?. Dagens næringsliv.
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2005). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme.
 • Hatland, Aksel & Kildal, Nanna (2005). "Constitutional rights to social security: A promising way forward, a blind alley or something in-between?".
 • Ervik, Rune & Hatland, Aksel (2004). On the historical development of the Norwegian old age pension scheme.
 • Kildal, Nanna & Hatland, Aksel (2004). "Constitutional rights to social security - the way ahead or a blind alley?".
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Kuhnle, Stein; Hatland, Aksel & Hort, Sven (2000). A Work-Friendly Welfare State: Lessons from Europe.
 • Hatland, Aksel (1998). Arbeidslivspolitikk, I:  Kunnskapsforlagets Store Norske Leksikon.  Kunnskapsforlaget.  Artikkel.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 11:25 - Sist endret 29. juli 2020 06:58