Norwegian version of this page
Ongoing project

Determined to succeed? Maturation, Motivation and Gender Gaps in Educational Achievement

Project period January 2019 - December 2022
Project employer Norges forskningsråd
Project nr. 10295 / NFR: 283603
Project leader Liza Reisel
boy and girl in school environment

Photo: Colourbox.com.

Project Background

In Norway and most industrialized countries, girls get better school grades than boys. As they grow older, young women outperform young men in terms of grades and graduation in upper secondary education, as well as enrollment in, and graduation from, higher education. Currently, about 60 per cent of the students at most Norwegian universities are women.

Project Aim

The project aims to further our understanding of why boys may be lagging behind girls, or, in other words, why girls seem to be doing consistently better than boys in school. The project combines insights from various disciplines: sociology, economics, political science and medical science. We study two possible mechanisms – differences in maturity, and differences in motivation – and investigate how these interact with the school system, the labor market and student characteristics. We also study how gender differences in education has changed over time, as well as how the policy debates on the topic have developed over time.

Project Plan

The project consists of three main parts:

1. The Maturation Channel

In Part I, the maturation channel, we study to what extent the timing of maturation for girls and boys can help explain the gender achievement gap in education. We also analyze the interplay between the gender difference in maturity and educational tracking, as well as potential consequences of these gender differences for later education and labor market outcomes.

2. The Motivational Channel

In Part II, the motivation channel, we study education as investment, using cross-national data on academic performance and labor market outcomes. We study to what extent the gender gap in educational achievement can be explained by systematic variation in the value of good grades in gender segregated labor markets.

3. Historical Development: Differences and Policy Debates

Finally, Part III investigates the national and international policy debates about the gender gap in education, as well as the historical development of the phenomenon over the course of the 20th century, so that we can better understand the problem we are attempting to solve.

The project is also part of CORE – Centre for Research on Gender Equality at the Institute for Social Research.

Participants

ParticipantDegree PhoneE-mail
Sara Cools Research Professor PhD +47 984 96 736 sara.cools@samfunnsforskning.no
Cathrine Holst Affiliated Professor Ph.d. +47 22 85 88 89 cathrine.holst@arena.uio.no
Liza Reisel Research Professor PhD +47 975 71 460 liza.reisel@samfunnsforskning.no
Marianne Røed Research Professor Dr. polit. +47 480 39 594 marianne.roed@samfunnsforskning.no
Pål Schøne Research Professor PhD +47 986 22 125 pal.schone@samfunnsforskning.no
Sara Seehuus Senior Research Fellow Ph.D. +47 934 08 292 sara.seehuus@samfunnsforskning.no
Mari Teigen Research professor, Director CORE – Centre for Research on Gender Equality Dr. polit. +47 482 07 137 mari.teigen@samfunnsforskning.no
Kjersti Misje Østbakken Research Director, Work and Welfare PhD +47 991 62 556 k.m.ostbakken@samfunnsforskning.no
Camilla Stoltenberg (Folkehelseinstituttet)
Per Magnus (Folkehelseinstituttet)
Andreas Kotsadam (Frischsenteret)
Jørgen Modalsli (Statistisk sentralbyrå)
Paul Attewell (City University of New York)
Atika Khurana (University of Oregon)

Publications

 • Myklebust, Runa Brandal; Seehuus, Sara Marie Jorunn & Strømme, Thea Bertnes (2021). Betydningen av kjønn og skoleprestasjoner for utdannings- og arbeidsmarkedsutfall. In Krumsvik, Rune Johan (Eds.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. p. 229–245.
 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin; McAdams, Tom A.; Colman, Ian; Silventoinen, Karri & Stoltenberg, Camilla (2021). Early Puberty Is Associated With Higher Academic Achievement in Boys and Girls and Partially Explains Academic Sex Differences. Journal of Adolescent Health. 69(3), p. 503–510. doi: 10.1016/j.jadohealth.2021.02.001. Full text in Research Archive
 • Brandlistuen, Ragnhild Eek; Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Helland, Siri Saugestad & Wang, Mari Vaage (2020). Gender gaps in preschool age: A study of behavior, neurodevelopment and pre-academic skills. Scandinavian Journal of Public Health. p. 1–8. doi: 10.1177/1403494820944740.

View all works in Cristin

 • Torvik, Fartein Ask; Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2021). Det bør vekke bekymring at gutter gjør det dårligere i skolen. Forskning.no.
 • Flatø, Martin (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Debatt om gutter, frafall og lesing.
 • Stoltenberg, Camilla (2021). Longitudinal data for gender, education and health.
 • Teigen, Mari & Holst, Cathrine (2021). The boy problem in Swedish and Norwegian commission reports.
 • Reisel, Liza (2021). Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet.
 • Reisel, Liza (2021). Mannsdominert yrke - Jeg skulle bli frisør, men endte som blikkenslager. [Journal]. KK.
 • Torvik, Fartein Ask (2021). Tidlig pubertet, bedre på skolen. Ekko/Nyhetsmorgen. [Radio]. NRK P2.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). Nils Olav (24) går mot strømmen. Han er mannlig sykepleier. [Internet]. Dagen.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn (2021). De fleste velger tradisjonelt, men Åsgeir (37) valgte helt annerledes. [Internet]. NRK.
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsforskjeller i utdanning?
 • Reisel, Liza (2021). Hva betyr kjønnsdelte utdanningsvalg?
 • Fretheim, Atle & Flatø, Martin (2020). Smitteeffekter når smittevernet randomiseres. www.tidsskriftet.no.
 • Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2020). Addressing the ‘Boy Problem’ in Sweden and Norway: Evidence and Ideology.
 • Flatø, Martin; Torvik, Fartein Ask & Stoltenberg, Camilla (2020). Gode utdanningsvalg krever modenhet og muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Barn fortjener bedre personvern og mer kunnskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). p. 39–40.
 • Flatø, Martin & Torvik, Fartein Ask (2020). Uriktige påstander om inntaksmodeller. Bedre Skole. p. 94–95.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2020). Lite fleksibelt fra Lied-utvalget. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). National Commission on Gender Equality in Education.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Det er ikke riktig at vi foreslår å fjerne plikten til skolehelsetjeneste. Sykepleien.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Lervåg, Arne; Løken, Katrine Vellesen & Ogden, Terje (2019). Vi vil vite mer om barna. Klassekampen.
 • Flatø, Martin; Stoltenberg, Camilla; Ogden, Terje & Nereid, Camilla Trud (2019). Håper at helsesykepleierne blir lyttet til. Sykepleien.
 • Flatø, Martin (2019). Debatt med Erlend Lae Solberg og Audun Lysbakken om karakterprogresjon i Dagsnytt 18. [TV]. NRK.
 • Flatø, Martin (2019). Demografiske perspektiver på den nylig fremlagte NOU-en om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp.
 • Flatø, Martin (2019). Inntak basert på karakterprogresjon.
 • Flatø, Martin (2019). Tiltak i videregående opplæring. Presentasjon for Kunnskapsdepartementet om tiltak i Stoltenbergutvalgets NOU 2019:3.
 • Reisel, Liza (2019). Hvorfor så få mannlige barneskolelærere? Her og Nå. [Radio]. NRK.
 • Flatø, Martin; Solli, Ingeborg Caroline Foldøy; Stoltenberg, Camilla & Torvik, Fartein Ask (2019). Progresjonsbasert opptak - et mer rettferdig inntakssystem. Bedre Skole. p. 10–15.
 • Flatø, Martin & Lomsdalen, Christian (2019). Martin Flatø om inntak til videregående. [Internet]. Lektor Lomsdalens innfall (podcast).
 • Reisel, Liza (2019). Betydningen av kjønn for ungdommers utdanningsvalg.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Overlevering av rapporten fra Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Flatø, Martin & Stoltenberg, Camilla (2019). Inntaket til videregående bør baseres på karakterprogresjon, ikke karakterer. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Flatø, Martin (2019). En skole for alle. Hvordan kan flere gutter lykkes?
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.
 • Stoltenberg, Camilla (2019). Stoltenbergutvalget: Ekspertutvalget om kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner.

View all works in Cristin

Tags: Working Life, Gender Equality
Published May 18, 2018 2:54 PM - Last modified Apr. 22, 2021 1:26 PM