Ragni Hege Kitterød

Image of Ragni Hege Kitterød
Norwegian version of this page
Position Research Professor
Degree Dr. polit.
Contact +47 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no

Sociologist doing research on the labour market, gender equality and family policies

Kitterød holds a PhD in Sociology from 2003. Her main research concerns the labour market, family policies, gender equality and the reformed pension system. Kitterød’s research has appeared in journals like Journal of Social Policy, European Sociological Review, Acta Sociologica and Work, Employment and Society.

She is editor of Norwegian Journal of Working Life Studies (Søkelys på arbeidslivet) with Kjersti Misje Østbakken. 

Tags: Working Life, Gender Equality, Welfare

Publications

 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security.  21(3), s 219- 240 . doi: 10.1177/1388262719869065 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(2), s 71- 89 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2018). Bringing Managers Back in: Support for Gender-Equality Measures in the Business Sector. Nordic Journal of Working Life Studies.  8(3), s 155- 175 . doi: 10.18291/njwls.v8i3.109545 Full text in Research Archive. Show summary
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising childcare, changing mothers' attitudes: policy feedback in Norway. Journal of Social Policy.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2017). Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations.  66(July), s 468- 483 . doi: 10.1111/fare.12264 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2017). Shared residence among parents living apart in Norway. Family Court Review.  55(4), s 556- 571 . doi: 10.1111/fcre.12304 Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06 Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  24.  s 234 - 259
 • Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2016). Innebærer den moderne farsrollen et "second shift" for far? Samlet arbeidstid blant foreldre med ulike yrkestilpasninger, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  5.  s 99 - 121
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Show summary
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Show summary
 • Rønsen, Marit & Kitterød, Hege (2015). Gender-Equalizing Family Policies and Mothers' Entry into Paid Work: Recent Evidence From Norway. Feminist Economics.  21(1), s 59- 89 . doi: 10.1080/13545701.2014.927584 Show summary
 • Kitterød, Hege & Rønsen, Marit (2014). Jobb og hjem i barnefasen. Nå jobber også far mindre når barna er små. Søkelys på arbeidslivet.  31(1-2), s 23- 41 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2014). She Said, He Said: Comparing Mothers’ and Fathers’ Reports on the Non-resident Father’s Contact with his Children. Demographic Research.  30, s 899- 910 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2013). Opting Out? Who are the Housewives in Contemporary Norway?. European Sociological Review.  29(6), s 1266- 1279
 • Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit & Seierstad, Ane (2013). Mobilizing female labour reserves: What promotes women's transitions between part-time and full-time work?. Acta Sociologica.  52(2), s 153- 172 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Lappegård, Trude (2012). A Typology of Work-Family Arrangements among Dual-Earner Couples in Norway. Family Relations.  61(4), s 671- 685 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2012). Untraditional caring arrangements among parents living apart. The case of Norway. Demographic Research.  25, s 121- 152 Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2012). Untraditional dual earners in Norway:When does she work at least as much as him?. Work, Employment and Society.  26(4), s 657- 675 Show summary

View all works in Cristin

 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2019). Delt bosted: Barns perspektiver og utfyllende kunnskap. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2018). Parenthood and couples' relative earnings in Norway 2005-2014. Discussion papers. 873. Show summary
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 15. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:10. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:02. Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:07. Full text in Research Archive. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:6. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). The organisation and division of caregiving work among parents in Norway. Evidence from focus groups with full-time working mothers and fathers. Report from the Gender Pay Gap and Gender Care Gap Project. Report 2016:03. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:03. Full text in Research Archive. Show summary
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:02. Full text in Research Archive. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege; Jan, Lyngstad; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?. Show summary
 • Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde & Wiik, Kenneth Aarskaug (2015). Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 2015/2. Show summary
 • Wiik, Kenneth Aarskaug; Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Lidén, Hilde (2015). Samarbeid mellom foreldre som bor hver for seg. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 2015/1. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2014). Characteristics of parents with shared residence and father sole custody. Evidence from Norway 2012.. SSB - Discussion papers. 780. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Nymoen, Erik H. (2014). Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 2.
 • Lyngstad, Jan; Kitterød, Ragni Hege & Nymoen, Erik (2014). Hos mor, far eller delt bosted? Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg..
 • Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2013). Comparing mothers' and fathers' reports on the non-resident father's contact with his children. SSB - Discussion papers. 744.
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2013). Does more involved fathering imply a double burden for fathers in Norway?. SSB - Discussion papers. 753.
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2013). Does parenthood imply less specialization than before? Tales from the Norwegian time use surveys 1980-2010. SSB - Discussion papers. 757.
 • Kitterød, Ragni Hege & Vaage, Odd Frank (2013). Kvalitet på Tidsbruksundersøkelsen 2010. Betydningen av frafall og intervjumetode for kvaliteten på undersøkelsen.
 • Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Nymoen, Erik H. (2012). Endringer i bruk av barnetilsyn fra 2002 til 2010. Tabellrapport. Rapporter / Statistisk sentralbyrå. 23.
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2012). Entry into work following childbirth among mothers in Norway. Recent trends and variation. SSB - Discussion papers. 702.
 • Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2011). Untraditional caring arrangements among parents living apart. The case of Norway. SSB - Discussion papers. 660.
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2011). Housewives in a dual-earner society. Who is a housewife in contemporary Norway?. SSB - Discussion papers. 659.
 • Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit & Seierstad, Ane (2011). Mobilising female labour market reserves. What promotes women's transitions from part-time to full-time work?. SSB - Discussion papers. 658.
 • Kitterød, Ragni Hege; Rønsen, Marit & Seierstad, Ane (2011). Working hours in dual-earner couples. Does one partner work less when the other works more?. SSB - Discussion papers. 670.
 • Kitterød, Ragni Hege & Lappegård, Trude (2010). A typology of work-family arrangmenets among dual-earner couples in Norway. SSB - Discussion papers. 636.

View all works in Cristin

 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Den perfekte artikkel - tips for å skrive gode artikler..
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Embracing gender equality: gender-role attitudes among second generation immigrants in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mer likestilling med fedrekvote?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2018). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Lidén, Hilde & Kitterød, Ragni Hege (2018). Shared residence from the perspective of the child.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar..
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Unequal fatherhood.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Unequal motherhood.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  112(6), s 52- 53
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote..
 • Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2017). The fathers’ quota – a success story for all? Immigrants’ non-use of parental leave reserved for fathers in Norway.
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016, 19. april). Større kvote til far.  Dagsavisen.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Delt bosted etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Et symmetrisk foreldreskap – en praksis for alle? Analyser av foreldres arbeidstid.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Norwegian Gender Equality Policy: Historical Background, Development and Today's Challenges.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Parental leave and fathers’ childcare in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Policies and practices regarding the articulation of professional, family and personal life in Norway – an analysis adopting a time use approach.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Tidsbruk og arbeidstidsmønstre blant mødre og fedre.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries..
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden.
 • Kitterød, Hege (2015). Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen.
 • Kitterød, Hege (2015). Gender Pay Gap and Gender Care Gap. Report from Norway. Interviews and Focus Groups.
 • Kitterød, Hege (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav?.
 • Kitterød, Hege (2015). Men in families – changes in fathers’ time use.
 • Kitterød, Hege (2015). Men in families – changes in time use?.
 • Kitterød, Hege (2015). Unequal fatherhood.
 • Kitterød, Hege (2015). Unequal motherhood.
 • Kitterød, Ragni Hege (2015). Barns samvær og bosted i familier der foreldrene ikke bor sammen.
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). Does more involved fathering imply a double burden for fathers? Evidence from Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). Does parenthood impact the division of labour less than before? Evidence from the Norwegian time use surveys 1980-2010..
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). Endringer i fedres deltakelse hjemme.
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). Foreldres tidsbruk ute og hjemme.
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). New fathering practices and work-family reconciliation in Norway. Evidence from Time Use Surveys 1971-2010.
 • Kitterød, Ragni Hege (2014). New fathering practices and work-family reconciliation in Norway. Evidence from Time Use Surveys 1971-2010..
 • Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2014). Flere barn har delt bosted. Økonomiske analyser.  (2), s 39- 47
 • Kitterød, Ragni Hege; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2014). Når barnet har to foreldrehjem. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  28(4), s 26- 30
 • Kitterød, Hege (2013). Mer familiearbeid og mindre jobb blant småbarnsfedre, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  3.  s 42 - 59
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2013). Hvem er de nye involverte fedrene?. Økonomiske analyser.  (5), s 21- 28
 • Kitterød, Ragni Hege (2012). Fedre deltar mer i husarbeid og omsorg. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  24(4), s 48- 55
 • Kitterød, Ragni Hege (2012). Fortsatt få som tar seg tid til vaskehjelp. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  26(4), s 64- 69
 • Kitterød, Ragni Hege (2012). Ikke lenger nedgang i husarbeidet. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  26(1), s 2- 12
 • Kitterød, Ragni Hege & Bringedal, Kristin H. (2012). Tilsynsordninger for ett- og toåringer. De fleste små barn går i barnehage.. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  26(1), s 2- 12
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2012). Kvinner i arbeid ute og hjemme. Endring og ulikhet, I: Anne Lise Ellingsæter & Karin Widerberg (red.),  Velferdsstatens familier. Nye sosiologiske perspektiver.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205425002.  8.  s 161 - 190
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2011). Husmor i likestillingsland. Hvem er hjemmearbeidende i dag?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil.  25(1), s 8- 20
 • Kitterød, Ragni Hege (2010). Yrkesarbeid blant par. Hvor finner vi de utradisjonelle tilpasningene?, I: Randi Kjeldstad & Jan Lyngstad (red.),  Utradisjonell likestilling? Analyser av undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 2007.  Statistisk sentralbyrå.  ISBN 978-82-537-7816-7.  5.  s 52 - 91
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2010). Cash-for-care in Norway: take-up, impacts and consequences for mothers, In Jorma Sipilä; Katja Repo & Tapio Rissanen (ed.),  Cash-for-Childcare. The Consequences for Caring Mothers.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 84980 423 3.  6.  s 89 - 108

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified June 23, 2017 4:18 PM