English version of this page

CORE Topplederbarometer

Hvordan er kjønnsbalansen i de 200 største selskapene? CORE Topplederbarometer kartlegger toppledergruppene i de største selskapene i norsk næringsliv – og følger utviklingen over tid.

Følg oss på twitter: #COREtoppleder

Siste utgave av barometeret:  

Tidligere utgaver:

Hva er Core Topplederbarometer?

CORE utarbeider CORE topplederbarometer på oppdrag for Kulturdepartementet. Annethvert år kartlegger vi kjønnsfordelingen i toppledelsen i de 200 største selskapene i Norge. CORE Topplederbarometer ble etablert i 2016.

Spørsmål vedrørende CORE Topplederbarometer kan rettes til: likestilling@samfunnsforskning.no 

Publisert 30. mai 2017 18:22 - Sist endret 7. sep. 2022 07:10