Hvem stemmer på Miljøpartiet De Grønne?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på MDG. 

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt. I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for MDG.


Alder: Høyere oppslutning blant unge velgere

Både ved stortingsvalget i 2013 og 2017 gjorde MDG det betydelig bedre blant de yngste velgerne. I 2017 fikk de nesten 7 prosent oppslutning blant velgerne under 30 år, og rundt 1 prosent av stemmene blant velgere over 60 år.


Kjønn: Like stor oppslutning blant begge kjønn

I 2017 hadde MDG litt høyere oppslutning blant kvinner enn blant menn i vår undersøkelse, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. I 2013 var oppslutningen lik mellom kjønnene.   


Inntekt: Litt høyere oppslutning blant velgere med lav inntekt, men ikke statistisk signifikant ved forrige valg

I 2013 fikk partiet sin høyeste oppslutning blant velgerne i den nederste tredelen av inntektsskalaen, hvor rundt 4 prosent ga sin stemme til MDG. Rundt 1 prosent av tredelen med de høyeste inntektene stemte på MDG samme år. I 2017 økte imidlertid partiets oppslutning ble velgerne med høyest inntekt. Partiet hadde ved dette valget fortsatt litt høyere oppslutning blant velgere med lav inntekt i vår undersøkelse, men forskjellen var ikke lenger statistisk signifikant.


By/land: Like stor oppslutning i tettbygde strøk og distriktene

MDG hadde i våre undersøkelser litt høyere oppslutning i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter) enn i distriktene både i 2013 og 2017. Forskjellen var imidlertid ikke statistisk signifikant.


Utdanning: Høyere oppslutning blant høyt utdannede

Ved valget i 2017 fikk MDG 4,5 prosent oppslutning blant velgere med universitets- eller høyskoleutdanning og 1,5 prosent blant velgere med grunnskoleutdanning.


De tre sakene hvor flest velgere synes MDG har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:56