Hva mener Osloborgere om innvandring?

Oslofolk har et mer positivt syn på innvandring og integrering enn befolkningen i resten av landet, viser ny rapport.

Oslo har en langt høyere innvandrerandel enn resten av landet. Hvordan er synet på innvandring og integrering blant beboerne i hovedstaden?

En ny ISF-rapport som publiseres i dag presenterer resultatene fra en spørreundersøkelse om holdninger til innvandring, integrering og mangfold blant Osloborgere i alle bydeler. Siden spørsmålene de besvarte er del av den nasjonale undersøkelsen Integreringsbarometeret, kan svarene sammenlignes både med holdningene i resten av landet og mellom de ulike bydelene. Datainnsamlingen ble gjennomført i november 2019, og prosjektet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Mer enn halvparten sier innvandring er bra

Undersøkelsen viser at Oslofolk jevnt over er mer positive til innvandring, integrering og mangfold enn folk i resten av landet. Blant befolkningen utenfor Oslo svarer 35 prosent at innvandring i hovedsak er bra for Norge, mens 29 prosent sier innvandring i hovedsak er dårlig for landet.

Jan-Paul Brekke

− I Oslo svarer mer enn halvparten at innvandring i hovedsak er bra, mens snaut én av fem mener at det er dårlig, sier ISF-forsker Jan-Paul Brekke. Han har skrevet rapporten sammen med kollega Audun Fladmoe.

Han legger til at en viktig delforklaring på dette er at det gjennomsnittlige utdanningsnivået i Oslo er høyt. Høyt utdannede personer er generelt mer positive til innvandring, integrering og mangfold enn personer med lavere utdanning.

− Befolkningen i alle bydeler i Oslo er mer positive til innvandring enn folk ellers i landet, på nesten alle spørsmål vi har undersøkt, sier Brekke

Forskjeller mellom bydelene

Når de ulike Oslo-bydelene sammenlignes, er det gjennomgående beboerne i bydelene med høyest og lavest innvandrerandel som er minst positive til innvandring. På spørsmål om Norge bør ta imot flere eller færre innvandrere, er folk i bydelene med mer enn 50 prosent innvandrere og mindre enn 20 prosent innvandrere – som blant annet Alna og Vestre Aker - de mest negative. Likevel er også folk i disse bydelene mer positive enn folk ellers i landet.

− Bydelene med en middels høy innvandrerprosent, som Frogner, Grünerløkka og Gamle Oslo, har en høyere andel som mener at Norge bør ta inn flere innvandrere, forklarer Brekke.

Mer positive når man har kontakt med innvandrere

En annen faktor som ser ut til å ha betydning for synet på innvandring er hvor ofte man har kontakt med innvandrere. Det går et hovedskille mellom dem som har kontakt med innvandrere månedlig eller oftere og dem som sjelden eller aldri har slik kontakt.

− De som har kontakt med innvandrere er klart mer positive til innvandring, men det har relativt liten betydning om denne kontakten er daglig eller månedlig, forteller Brekke. Samtidig er det viktig å merke seg at vi med disse dataene ikke kan si noe om kontakt med innvandrere gjør folk mer positive, eller om det er folk som er mer positive som har mer kontakt, avslutter han. 

Klikk her for å lese hele rapporten Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Oslo

Emneord: Migrasjon Av Hallvard Kvale
Publisert 11. des. 2020 08:49 - Sist endret 11. des. 2020 08:49