60-åringen TfS med nytt nummer

Samfunnsvitenskapens rolle og fremtid i det norske samfunnet er sentrale tema i jubileumsnummeret til Tidsskrift for samfunnsforsknings 60-årsdag.

Tidsskrift for samfunnsforskning (TfS) fyller 60 år i 2020, og feirer med et jubileumsnummer i årets første utgave. Alt innholdet er, som vanlig, åpent tilgjengelig for alle på nett.

– TfS er tidsskriftenes «grand old lady» innen norsk samfunnsvitenskap. Når hun nå fyller 60 år, er det på sin plass å gjøre opp status, ved å se både bakover i historien og fremover mot hvor samfunnsvitenskapen er på vei, sier ISF-forsker Arnfinn H. Midtbøen, som er redaktør for TfS sammen med Axel West Pedersen.

Sammen har de skrevet et introduksjon som setter jubileet i perspektiv og diskuterer hvilken rolle et norskspråklig, bredt samfunnsvitenskapelig tidsskrift kan spille i den faglige fragmenteringens, internasjonaliseringens og digitaliseringens tidsalder.

Opposisjonsvitenskap eller styringsvitenskap?

Hovedartikkelen i jubileumsnummeret er vitenskapshistoriker Fredrik Thues analyse av TfS’ opprettelse og utvikling. Thue tar blant annet utgangspunkt i Rune Slagstads fremstilling av norsk sosiologi som et fagfelt som har beveget seg fra å være en «opposisjonsvitenskap» til å gradvis utvikle seg til en «styringsvitenskap» som er integrert i velferdsstaten, heller enn i opposisjon til den.

Denne motsetningen mellom opposisjons- og styringsvitenskap blir en for snever forståelsesramme for utviklingen av norsk samfunnsvitenskap, konkluderer Thue – som sammen med blant annet nettopp Rune Slagstad skal diskutere samfunnsvitenskapens rolle i samfunnet på lanseringsfesten for jubileumsnummeret 4. februar.

Fire klassiske debatter

Neste del av jubileumsnummeret inneholder fire nyskrevne essays som ser tilbake på, og reflekterer rundt, noen av de sentrale debattene som TfS’ spalter har rommet gjennom tiden. Anne Lise Fimreite og Elisabeth Ivarsflaten tar for seg «den store demokratidebatten» mellom Willy Martinussen og William Lafferty på 1970-tallet. Kristian Heggebø skriver om spørsmålet om hva som kan og bør defineres som arbeid, en debatt som Stein Ringen og Cato Wadel førte i etterkant av sistnevntes TfS-artikkel «Hva er arbeid? Noen refleksjoner om arbeid som aktivitet og begrep» fra 1977.

Torkil Hovde Lyngstad diskuterer relevansen av sosiobiologiske tilnærminger i samfunnsforskningen, med utgangspunkt i Torbjørn Moums artikkel «Gener og kultur» fra 1980, og Reidunn Aalens kritikk av denne to år senere. Den siste debatten som løftes frem, i en artikkel skrevet av Are Skeie Hermansen, er den såkalte «underklassedebatten» fra 1980-årene, hvor Unni Wikan, Grete Brochmann, Jon Rogstad og Ottar Brox var sentrale.

Samfunnsforskningens utfordringer

Siste del av TfS’ 60-årsnummer inneholder en enquête, hvor åtte forskere reflekterer over samfunnsforskningens utfordringer i 2020-årene. De åtte bidragsyterne er Thorgeir Kolshus, Cathrine Holst, Magne Flemmen, May-Len Skilbrei, Kristoffer Vogt, Tine Figenschou, Carl Henrik Knutsen og Katrine Løken. Blant temaene de berører er demokratisk utvikling, klimaendringer, sosial ulikhet, polarisering og forutsetninger for akademisk frihet og tillit i en dramatisk endret offentlighet.

Flere av bidragene tar også direkte opp samfunnsforskningens forhold til politikk og politisk styring, et tema som har aktuelt siden samfunnsvitenskapenes begynnelse. På lanseringsseminaret er det nettopp dette forholdet som skal debatteres, med bidrag fra blant annet Mari Teigen, May-Len Skilbrei og Kristoffer Vogt.

 

Innhold:

Leder

Tidsskrift for samfunnsforskning: «Problemorientert empirisme» gjennom 60 år
Arnfinn H. Midtbøen og Axel West Pedersen

Artikler

TfS 60 år: Den lange kjølen i norsk samfunnsforskning
Fredrik W. Thue

Gjensyn med fire historiske debatter

«Den store demokratidebatten» – da og nå
Anne Lise Fimreite og Elisabeth Ivarsflaten

Kva er arbeid – eigentleg? Cato Wadel og Sysselsettingsutvalet
Kristian Heggebø

Fra sosiobiologi til biososiologi. Kommentar til 1980-tallets debatt om sosiobiologi i TfS
Torkild Hovde Lyngstad

«Norsk innvandringsforskning […] må kunne sies å være i puberteten» – noen refleksjoner 25 år etter debatten rundt Mot en ny norsk underklasse
Are Skeie Hermansen

Norsk samfunnsforskning foran 2020-årene: En enquête

Full revers mot fremtiden: Antropologiens samfunnsfagsoppdrag de kommende femti år
Thorgeir Kolshus

Når samfunnsforskere anbefaler politikk
Cathrine Holst

Om hva klasse er, og hvordan det virker
Magne Paalgard Flemmen

«Staten, det er oss»: Utfordringer for norsk samfunnsforskning
May-Len Skilbrei

Kortsiktighetens pris
Kristoffer Chelsom Vogt

Nyhetsbruk, mistillit og mediekritikk i et medielandskap i rask endring
Tine Ustad Figenschou

Demokratiforskningen: Hvor står den, og hvor går den?
Carl Henrik Knutsen

Veien videre for samfunnsøkonomi
Katrine V. Løken

Av Hallvard Kvale
Publisert 4. feb. 2020 09:32 - Sist endret 4. feb. 2020 09:32