Synliggjør frivillig sektor i Europa

Forskere, representanter fra frivillig sektor og eksperter møttes denne uken i Bologna for lansering av et treårig forskningsprosjekt om frivillig sektor i Europa.

- Det er godt at prosjektet nå er ordentlig i gang, det blir noen interessante år fremover med omfattende forskning og kunnskapsutvikling på frivillig sektor i Europa, sier Bernard Enjolras, forskningsleder ved Institutt for Samfunnsforskning (ISF) og leder av EU-prosjektet «Third Sector Impact (TSI)» som ble lansert i Bologna denne uken.

Prosjektet ledes av Institutt for samfunnsforskning og utføres i samarbeid med 13 andre forskningsinstitusjoner i Europa.

Fornybar ressurs

Frivillig sektor ansees gjerne som en endeløs fornybar ressurs som bidrar til sosioøkonomisk utvikling i Europa. Samtidig er det konseptuell uklarhet rundt hvordan frivillig sektor skal defineres og for hvordan sektorens effekter, og barrierer til full utnyttelse av dens potensiale, skal måles.

Dette er blant utfordringene de 25 forskerne fra 13 forskningsinstitusjoner og de over 100 interessentene knyttet til prosjektet vil søke å belyse de neste tre årene. Målet er blant annet å synliggjøre hvordan frivillig sektor bidrar til fornybare ressurser for økonomisk og sosial utvikling i Europa. Prosjektet vil innebære både en gjennomgang av tidligere litteratur og forskning og egne forskningsprosjekter for å videreutvikle kunnskap.

Ti europeiske land vil bli studert og det vil i tillegg åpnes for innspill fra ytterligere land.

Av Kullerud Hilde (hilde.kullerud@samfunnsforskning.no)
Publisert 24. jan. 2014 09:17 - Sist endret 24. sep. 2018 09:39