Lanseringsseminar for Søkelys på arbeidslivet

Vårt tidsskrift Søkelys på arbeidslivet inviterer til lansering av årets første nummer 7. mai. Midlertidighet i akademia og kjønnforskjeller i synet på sykefravær er temaene vi tar for oss.

I anledning årets første utgave av tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet inviterer vi til seminar! Du får høre innlegg fra to av artikkelforfatterne fra denne utgaven, med påfølgende kommentarer. Vi spør: Er akademisk karriere en risikosport? Og finnes det kjønnsforskjeller i synet på "uberettiget" sykefravær?

Program

14:00 Velkommen

Kjersti Misje Østbakken, redaktør for Søkelys på arbeidslivet og forsker ved ISF

14:05 Akademisk karriere som «risikosport». Midlertidighet i akademia.

Cecilie Thun, førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen, OsloMet

14:25  Kommentar

Mari Teigen, forsker ved ISF og leder for CORE – senter for likestillingsforskning

14:35 Spørsmål og svar

14:45 Kan det godtas å være hjemme fra jobben selv om en strengt tatt er frisk nok til å gå? Kjønnsforskjeller i synet på «uberettiget» sykefravær.

Tale Hellevik, forsker ved NOVA, OsloMet

15:05 Kommentar

Karen Evelyn Hauge, forsker ved Frischsenteret

15:15 Spørsmål og svar

15:30 Slutt

Vi gleder oss til et lærerikt møte mellom forfattere, forskere og lesere av Søkelys på arbeidslivet. Det blir lett servering fra kl. 13.30. Seminaret krever påmelding.

Påmelding

For å få oversikt over hvor mange som kommer ber vi deg melde deg på under innen 3. mai.

Arrangør

Institutt for samfunnsforskning
Publisert 22. mars 2019 15:00 - Sist endret 7. mai 2019 13:18