Frivillighetens ildsjeler bidrar mest med arbeid og penger

En ny rapport tar for seg de som utgjør frivillighetens grunnfjell – de som gjør mest frivillig arbeid donerer også mest penger, selv når man tar hensyn til inntekt.

bilde av to ildsjeler

ILDSJELENE: De kjernefrivillige blir stadig eldre, noe som kan by på utfordringer for frivilligheten, viser ny rapport. Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Frivillighetens grunnfjell består av de vi kaller de «kjernefrivillige». De kjernefrivillige utgjør i underkant av 20 prosent av befolkningen i Norge, men utfører nesten 70 prosent av alt frivillig arbeid. I den nye rapporten Frivillighetens grunnfjell – hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?, ser forskerne Audun Fladmoe, Ivar Eimhjellen, Karl Henrik Sivesind og Sveinung Arnesen nærmere på ildsjelene i frivilligheten.

– Vi skiller mellom de korttidsfrivillige, som bidrar med mindre enn 10 timers innsats i måneden, og de kjernefrivillige – ildsjelene – som bidrar med 10 timer eller fler i måneden, sier Audun Fladmoe.

Forsker Audun Fladmoe.
Forsker Audun Fladmoe.

Hvilke forskjeller finner dere på de kortidsfrivillige og de kjernefrivillige?

– De sterkeste forklaringene over tid er knyttet til alder og det å ha barn. Kjernefrivillige har, oftere enn de korttidsfrivillige, barn i husstanden. Sammenhengen mellom det å ha barn og å være kjernefrivillig har også blitt sterkere de senere årene, påpeker Fladmoe.

Stadig eldre kjernefrivillige kan by på utfordringer for frivilligheten

Et annet viktig trekk er at de kjernefrivillige er blitt eldre de siste årene. Når forskerne følger utviklingen over tid ser de at andelen kjernefrivillige har vokst blant de eldste og sunket blant de yngste.

Hvilke konsekvenser kan det få at de kjernefrivillige stadig blir eldre?

– Det at de kjernefrivillige ser ut til å bli stadig eldre er det viktig å følge nøye med på. Dersom tendensen fortsetter, vil organisasjonene kunne få problemer med å opprettholde et stabilt grunnfjell over tid, sier Fladmoe.

Ildsjelene donerer mest penger

I rapporten ser også forskerne på hvem det er som gir donasjoner til frivilligheten. Forskerne finner at de kjernefrivillige også er de som gir mest penger til frivilligheten.

– Det er en liten nedgang i andelen som gir donasjoner mellom 2009 og 2017, men nedgangen har utelukkende skjedd blant de ikke-frivillige. Sammenhengen mellom frivillig arbeid og donasjoner er derfor blitt sterkere – de kjernefrivillige gir mest, deretter kommer de korttidsfrivillige, og de ikke-frivillige gir minst. Sammenhengen mellom deltakelse i frivillig arbeid og det å donere penger til frivilligheten holder seg når vi tar hensyn til hvor stor inntekt man faktisk har, sier Fladmoe.

Frivillighetens grunnfjell er med andre ord av stor betydning fordi de yter det viktigste bidraget når det gjelder både arbeid og penger.

Les også:

Emneord: Sivilsamfunn Av Eirin Nilsen
Publisert 31. jan. 2019 09:31 - Sist endret 8. mars 2019 11:40