English version of this page
Pågående prosjekt

CEPOL - Politikeres makt gjennom sosiale medier

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Engelsk tittel: Communication Power of Politicians in a Digital Age (CEPOL). Consequences for Participation and Democracy.

Prosjektperiode Mars 2018 - desember 2021
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10271 / NFR: 281194
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
bilde av politikere og en sky med sosiale medier

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjektbakgrunn

Digitaliseringen utfordrer medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen i offentlig debatt og kommunisere direkte med velgerne. Utviklingen har skapt bekymring og debatt internasjonalt, for eksempel i forbindelse med Brexit og med Donald Trumps Twitter-kommunikasjon.

Prosjektformål

Forskningsprosjektet CEPOL studerer hvordan digitaliseringen påvirker det representative, deliberative og deltagerdemokratiet ved å undersøke norske politikeres makt til å sette agenda og forme budskap overfor borgerne gjennom sosiale medier. Vi studerer også hvordan borgernes bruk av politisk informasjon har endret seg over tid, og hvordan dette henger sammen med deltagelse i debatt og i politiske aktiviteter.

Prosjekttilnærming

Digitaliseringen kan være positiv for det representative demokratiet, ved at den muliggjør rask spredning av informasjon og direkte kommunikasjon mellom politikere og borgere. Men den kan også gi politikere uforholdsmessig stor makt overfor velgerne. Når det gjelder det deliberative demokratiet (eller diskusjonsdemokratiet) er spørsmålet om økt mediemakt til politikerne fører til en mer eller mindre åpen og mangfoldig offentlig debatt, eller om den leder til polarisering og ekkokamre.

Når det gjelder deltagerdemokratiet vil vi spørre om digitaliseringen fører til mer eller mindre politisk deltagelse for ulike samfunnsgrupper, og hvilken rolle informasjon fra politikerne spiller i denne sammenhengen.

CEPOL bruker spørreundersøkelser, medieinnholdsdata og data fra sosiale medier for å undersøke:

 1. Norske politikeres Twitter-nettverk og strukturen på disse
 2. Politikernes makt til å sette agenda og forme budskap gjennom sosiale medier
 3. Endringer i politisk mediebruk og konsekvenser for demokratisk deltagelse blant norske borgere fra 2011 til 2018

Basert på funnene fra de empiriske undersøkelsene vil prosjektet til slutt diskutere konsekvensene av den utviklingen vi ser for det representative, deliberative og deltagerdemokratiet.

Medieklipp

Video: Personverndagen 2019, arrangert av Teknologirådet og Datatilsynet. Kari Steen-Johnsen diskuterer persondata og politisk påvirkning i panelet. 28.01.19.

Facebook stopper vaksinemotstandere, Kari Steen-Johnsen, 04.03.19,  NRK P2 Studio 2.

Personvern

Prosjektet er godkjent av vårt personvernombud Sikt. Det er gjennomført personvernkonsekvensvurderinger som avspeiler utviklingen i prosjektet, og disse er vurdert av vårt personvernombud i Sikt.

I forbindelse med dette prosjektet har Institutt for samfunnsforskning samlet inn digitale data fra Twitter (tweets) fra personer som fulgte minst to politikere på Twitter i sammenheng med Stortingsvalget i 2017. De digitale dataene (tweets), ble anonymisert for videre behandling og analyse, og resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner. Behandlingen av data fra Twitter er nå avsluttet og skjermdumper er slettet.

Prosjektet har også samlet inn og analysert skjermdumper fra Facebook av kontoene til partiledere og nestledere i de partiene som er representert på Stortinget.

Rettigheter til dem vi behandler opplysninger om, er beskrevet i vår personvernerklæring under Dine rettigheter. For mer informasjon se Personvern og etikk i vår forskning. For spørsmål om behandling av personvernopplysninger i dette prosjektet, kontakt elizabeth.blomstervik@sikt.no

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II, bistilling Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Cristian Vaccari (University of Loughborough, UK)
Andrew Salway (Uni Research Computing)

Publikasjoner

 • Wollebæk, Dag; Thorbjørnsrud, Kjersti & Steen-Johnsen, Kari (2022). Holdninger til ytringsfrihet i Norge: et nytt kart og kompass. I Mangset, Marte; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Thorbjørnsrud, Kjersti (Red.), Ytringsfrihet i en ny offentlighet : Grensene for debatt og rommet for kunnskap. Universitetsforlaget. s. 33–56. doi: 10.18261/9788215051017-2022-02.
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 117–142. doi: 10.23865/noasp.134.ch5.
 • Bergh, Johannes; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2021). Det politiske generasjonsgapet. I Ødegård, Guro & Pedersen, Willy (Red.), UNGDOMMEN. Cappelen Damm Akademisk. s. 337–360. doi: 10.23865/noasp.142.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner. I Enjolras, Bernard & Eimhjellen, Ivar (Red.), Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge . Cappelen Damm Akademisk. s. 101–126. doi: 10.23865/noasp.45.ch4. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari & Karlsen, Rune (2022). Political agenda setting in the digital public sphere – an actor centered approach.
 • Steen-Johnsen, Kari; Thau, Mads & Vaccari, Cristian (2022). The Road to Citizenship is through Dialogue: How Discussing Politics Reinforces Political Interest.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2022). Less Informed and Less Confident Citizens: Social Media, Retrieval Accuracy and Confidence in Political Knowledge.
 • Steen-Johnsen, Kari (2022). Steile fronter om fylkets framtid på sosiale medier: - Identitet kan være lett å mobilisere rundt, sier forsker. Oppland arbeiderblad.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Hvordan vil sosiale medier prege valgåret 2021?
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Den digitale valgkampen 2021.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard Louis (2021). Digitalisering og offentlighet – forskningen på ISF.
 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Først var det Eldreopprøret. Så var det Oljebrølet. Nå går Frp inn i strømprotest på Facebook. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Panelsamtale om det sosiologiske tillitsbegrepet.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Offentlighet og polarisering.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Personvern, politikermakt og demokrati - innlegg i paneldebatt.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Mener mediene har «berøringsangst»: – Vi skal høre på folk når de er forbannet. [Avis]. Aftenposten.
 • Steen-Johnsen, Kari; Boulianne, Shelley; Koc-Michalska, Karolina & Bimber, Bruce (2019). Digital media, networks, and offline volunteering: A comparative study.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Facebook stopper vaksinemotstandere. [Radio]. NRK P2 Studio 2.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Trenger kvinner beskyttelse? [Radio]. NRK P2 Kurér.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Folkemassene alene får ikke politikerne til å handle. [Internett]. TV2 Nyhetskanalen.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 9. juli 2018 09:34 - Sist endret 1. des. 2022 10:34