English version of this page
Pågående prosjekt

Feminisme og holdning til likestilling – nye polariseringstendenser?

Prosjektperiode 2020 - 2021

Feminisme og holdning til likestilling – nye polariseringstendenser?

Anti-feminisme og anti-gender kampanjer inngår i kampanjer og mobilisering på ytre høyreside i en rekke land. En økende protest mot feminisme og likestilling kan i noen grad sies å rokke ved forestillinger om det som har framstått som en nærmest friksjonsfri bevegelse i retning av økt likestilling – likestillingens «på-vei» metafor.

Vi utforsker om og eventuelt hvordan økende polarisering omkring feminisme og likestilling kommer til uttrykk innenfor en overordnet likestillingsvennlig norsk offentlighet. Vi kartlegger hvilke spørsmål om oppslutning om likestilling som er stilt over tid, og foretar noen enkle analyser med mål om å undersøke betydningen av spørsmålsstilling for identifikasjon av polariseringstendenser omkring likestillingsspørsmål. Her vil det inngå analyse av hvorvidt de tendensene vi finner speiler ulike oppfatningen om hva som er dagens likestillingsutfordringer.

Vi vil gjennom en slik kartlegging og noen enkle analyser få mer kunnskap om normer om likestilling i økende grad er under press som følge av tendenser til polarisering i den offentlige debatten og i opinionen. Dette danner utgangspunkt for å analysere og vurdere hva som menes med anti-feminisme og hva slags innhold det skal fylles med. Enhver kritikk av likestilling og feminisme bør ikke tolkes som anti-feminisme. Men analysene av variasjon i oppslutning om ulike likestillingsspørsmål kan danne et utgangspunkt for å vurdere hva anti-feminisme er og ikke er, og i hvilken grad det er et økende problem som utfordrer likestilling som verdi i det norske samfunnet.

Flak

Deltakere

Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post

Utvalgte publikasjoner

Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2021). Feminisme og holdninger til likestilling – tendenser til polarisering?. Fulltekst i vitenarkiv.

Publisert 20. des. 2019 10:12 - Sist endret 2. sep. 2021 15:38