English version of this page
Avsluttet prosjekt

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Prosjektperiode 2016 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10158 / NFR: 259161
Prosjektleder Rune Karlsen

Prosjekttilnærming

Prosjektet kombinerer studier av mediebruk og mediepolitikk over tid med dagsaktuelle feltstudier av den norske mediesektoren.

Tilnærmingen gjør det mulig å studere effekten av tidligere mediepolitiske tiltak på dagens situasjon, og gi historisk kunnskap som vil informere analysene av dagens utfordringer i mediesektoren.

Feltstudier av den norske mediesektoren, der vi inkluderer undersøkelser av både nye og tradisjonelle aktører, vil gjøre det mulig å analysere hvordan digitaliseringen har påvirket mangfold og kvalitet.

Dette kombineres med en analyse av et unikt og komplekst datasett om individuell mediebruk i Norge over en 20 års periode. For å studere sammenhengen mellom mediediversitet og politisk kunnskap, benyttes komparative data fra mer enn 20 vestlige land over de samme to tiårene.

Prosjektrelevans

Prosjekt vil gi en sterkt tiltrengt empirisk beskrivelse av hvordan digitalisering og globalisering påvirker dagens mediesystemer både på felt-, organisasjons- og individnivå.

Resultatene vil også bidra til å reise grunnleggende spørsmål om potensialet for offentlig mediepolitikk i en situasjon med eksponentielt tiltagende nyhetstilbud, der feltet har åpnet seg opp for en rekke nye aktører.  

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II, bistilling Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker I Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Vilde Sundet (Høgskolen i Lillehammer)
Karoline Ihlebæk (Universitetet i Oslo)

Publikasjoner

 • Atle Haugsgjerd; Stine Hesstvedt & Rune Karlsen (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  s 1- 20
 • Karoline Andrea Ihlebæk & Vilde Schanke Sundet (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society.  s 1- 18
 • Rune Karlsen; Audun Beyer & Kari Steen-Johnsen (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media.
 • Vilde Schanke Sundet & Trine Syvertsen (2020). From problem to solution? Why it is difficult to restrict the remit of public broadcasters. The International Journal of Cultural Policy.
 • Kari Steen-Johnsen; Vilde Schanke Sundet & Bernard Enjolras (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication.
 • Vilde Schanke Sundet; Karoline Andrea Ihlebæk & Kari Steen-Johnsen (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change. Media, Culture and Society.  s 1- 16

Se alle arbeider i Cristin

 • Atle Haugsgjerd; Rune Karlsen; Kari Steen-Johnsen & Audun Beyer (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge.
 • Rune Karlsen; Vilde Schanke Sundet & Kari Steen-Johnsen (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Audun Beyer; Rune Karlsen & Kari Steen-Johnsen (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation.
 • Karoline Andrea Ihlebæk & Vilde Schanke Sundet (2020). Global Super Players in Small Nations: Industry Tensions and Opportunities for Policy Change.
 •  (2020). SVT er blitt skyteskive.
 •  (2020). Uangripelege allmennkringkastarar.
 • Vilde Schanke Sundet (2020). Derfor vinner NRK politiske debatter om seg selv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Kari Steen-Johnsen (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Kari Steen-Johnsen (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Kari Steen-Johnsen (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Vilde Schanke Sundet; Karoline Andrea Ihlebæk & Kari Steen-Johnsen (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Karoline Andrea Ihlebæk; Vilde Schanke Sundet & Kari Steen-Johnsen (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Audun Beyer; Rune Karlsen & Kari Steen-Johnsen (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Rune Karlsen; Audun Beyer & Kari Steen-Johnsen (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge..
 • Vilde Schanke Sundet; Karoline Andrea Ihlebæk & Kari Steen-Johnsen (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Rune Karlsen (2018). Nyhetsbruk i endring 1992-2014: får færre med seg nyheter?.
 • Rune Karlsen (2018). Surveymetode og mediemangfold.
 • Kari Steen-Johnsen (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Kari Steen-Johnsen (2017). Norwegian public debate - echo chambers, hate speech and polarization?.
 • Kari Steen-Johnsen & Vilde Schanke Sundet (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective".
 • Atle Haugsgjerd; Hesstvedt Stine & Rune Karlsen (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.
 • Rune Karlsen (2016). Digitalisering, innovasjon og mediepolitikk: en felttilnærming.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Medier og offentlighet
Publisert 28. okt. 2016 13:07 - Sist endret 2. nov. 2020 11:10