English version of this page
Avsluttet prosjekt

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Prosjektperiode 2016 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10158 / NFR: 259161
Prosjektleder Rune Karlsen

Prosjekttilnærming

Prosjektet kombinerer studier av mediebruk og mediepolitikk over tid med dagsaktuelle feltstudier av den norske mediesektoren.

Tilnærmingen gjør det mulig å studere effekten av tidligere mediepolitiske tiltak på dagens situasjon, og gi historisk kunnskap som vil informere analysene av dagens utfordringer i mediesektoren.

Feltstudier av den norske mediesektoren, der vi inkluderer undersøkelser av både nye og tradisjonelle aktører, vil gjøre det mulig å analysere hvordan digitaliseringen har påvirket mangfold og kvalitet.

Dette kombineres med en analyse av et unikt og komplekst datasett om individuell mediebruk i Norge over en 20 års periode. For å studere sammenhengen mellom mediediversitet og politisk kunnskap, benyttes komparative data fra mer enn 20 vestlige land over de samme to tiårene.

Prosjektrelevans

Prosjekt vil gi en sterkt tiltrengt empirisk beskrivelse av hvordan digitalisering og globalisering påvirker dagens mediesystemer både på felt-, organisasjons- og individnivå.

Resultatene vil også bidra til å reise grunnleggende spørsmål om potensialet for offentlig mediepolitikk i en situasjon med eksponentielt tiltagende nyhetstilbud, der feltet har åpnet seg opp for en rekke nye aktører.  

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II, bistilling Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker I Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Vilde Sundet (Høgskolen i Lillehammer)
Karoline Ihlebæk (Universitetet i Oslo)

Publikasjoner

 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2021). Global platforms and asymmetrical power: Industry dynamics and opportunities for policy change. New Media & Society. s. 1–18. doi: 10.1177/14614448211029662. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2020). Do High-Choice Media Environments Facilitate News Avoidance? A Longitudinal Study 1997–2016. Journal of Broadcasting & Electronic Media. doi: 10.1080/08838151.2020.1835428. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundet, Vilde Schanke & Syvertsen, Trine (2020). From problem to solution? Why it is difficult to restrict the remit of public broadcasters. The International Journal of Cultural Policy. doi: 10.1080/10286632.2020.1807522. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: a longitudinal study of digitalization and media policy change . Media, Culture and Society. s. 1–16. doi: 10.1177/0163443719867287. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari; Sundet, Vilde Schanke & Enjolras, Bernard (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323119830047. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Karlsen, Rune; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2021). Slik er den nye digitale offentligheten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Sundet, Vilde Schanke & Vollan, Mari Brenna (2020). SVT er blitt skyteskive. [Avis]. Klassekampen.
 • Sundet, Vilde Schanke & Helleve, Kjartan (2020). Uangripelege allmennkringkastarar. [Fagblad]. Kringom.
 • Sundet, Vilde Schanke (2020). Derfor vinner NRK politiske debatter om seg selv. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2020). Social Media News Consumption and Political Surveillance Knowledge:Adding Motivation and Ability to the Equation .
 • Ihlebæk, Karoline Andrea & Sundet, Vilde Schanke (2020). Global Super Players in Small Nations: Industry Tensions and Opportunities for Policy Change.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Polarisering, fragmentering og ekkokamre.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Offentligheten som rom for frie uttrykk.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Utfordringer for offentlighet og ytringsfrihet i dagens Norge.
 • Ihlebæk, Karoline Andrea; Sundet, Vilde Schanke & Steen-Johnsen, Kari (2019). Digitalization and diversity: A case study of policy incentives in the news sector.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). Policy windows and converging frames: How media industry players frame digitalization and the need for policy actions.
 • Karlsen, Rune; Beyer, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media News Consumption, News Finds Me Perceptions, and Political Knowledge.
 • Beyer, Audun; Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2019). News Habits Die Hard, but Die. A Longitudinal Study of Total News Avoidance in the transition from low to high-Choice Media Environments 1997-2016.
 • Sundet, Vilde Schanke; Ihlebæk, Karoline Andrea & Steen-Johnsen, Kari (2019). 20 år med digital mediekrise. Dagens næringsliv.
 • Steen-Johnsen, Kari (2018). Media, misinformation and polarization.
 • Karlsen, Rune (2018). Nyhetsbruk i endring 1992-2014: får færre med seg nyheter? .
 • Karlsen, Rune (2018). Surveymetode og mediemangfold.
 • Steen-Johnsen, Kari & Sundet, Vilde Schanke (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective".
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015 .
 • Karlsen, Rune (2016). Digitalisering, innovasjon og mediepolitikk: en felttilnærming.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Medier og offentlighet
Publisert 28. okt. 2016 13:07 - Sist endret 2. nov. 2020 11:10