English version of this page
Pågående prosjekt

Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach

Prosjektperiode 2016 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10158
Prosjektleder Rune Karlsen

Prosjekttilnærming

Prosjektet kombinerer studier av mediebruk og mediepolitikk over tid med dagsaktuelle feltstudier av den norske mediesektoren.

Tilnærmingen gjør det mulig å studere effekten av tidligere mediepolitiske tiltak på dagens situasjon, og gi historisk kunnskap som vil informere analysene av dagens utfordringer i mediesektoren.

Feltstudier av den norske mediesektoren, der vi inkluderer undersøkelser av både nye og tradisjonelle aktører, vil gjøre det mulig å analysere hvordan digitaliseringen har påvirket mangfold og kvalitet.

Dette kombineres med en analyse av et unikt og komplekst datasett om individuell mediebruk i Norge over en 20 års periode. For å studere sammenhengen mellom mediediversitet og politisk kunnskap, benyttes komparative data fra mer enn 20 vestlige land over de samme to tiårene.

Prosjektrelevans

Prosjekt vil gi en sterkt tiltrengt empirisk beskrivelse av hvordan digitalisering og globalisering påvirker dagens mediesystemer både på felt-, organisasjons- og individnivå.

Resultatene vil også bidra til å reise grunnleggende spørsmål om potensialet for offentlig mediepolitikk i en situasjon med eksponentielt tiltagende nyhetstilbud, der feltet har åpnet seg opp for en rekke nye aktører.  

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker II Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Vilde Sundet (Høgskolen i Lillehammer)
Karoline Ihlebæk (Universitetet i Oslo)

Publikasjoner

  • Kari Steen-Johnsen; Vilde Schanke Sundet & Bernard Enjolras (2019). Theorizing Policy-Industry Processes : A Media Policy Field Approach. European Journal of Communication.

Se alle arbeider i Cristin

  • Kari Steen-Johnsen (2017). Norwegian public debate - echo chambers, hate speech and polarization?.
  • Kari Steen-Johnsen & Vilde Schanke Sundet (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective".
  • Atle Haugsgjerd; Hesstvedt Stine & Rune Karlsen (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Digitalisering
Publisert 28. okt. 2016 13:07 - Sist endret 19. juni 2017 00:59