Ingunn Rasmussen Sørlie

Ansvarlig for strategi og tjenesteutvikling basert på IKT

Ingunn Rasmussen Sørlie arbeider med forvaltning av data, blant annet Open Access og informasjonssikkerhet. Hun er administrativt kontaktpunkt for: Datatilsynet, NSD/Personvernombudet, Horisont 2020 og innsynssaker.

Rasmussen Sørlie har vært spesialrådgiver på ISF fra 2011. Tidligere har hun blant annet arbeidet i privat sektor, i Arbeids- og administrasjonsdepartementet som utredningsleder, og som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen (se også CV).

Publisert 12. mai 2017 14:21 - Sist endret 20. juni 2017 13:22