Marte Strøm

Image of Marte Strøm
Norwegian version of this page
Position Senior Research Fellow
Degree PhD
Contact +47 408 85 333 marte.strom@samfunnsforskning.no
Tags: Working Life, Gender Equality

Publications

 • Finseraas, Henning & Strøm, Marte (2021). Voter responses to refugee arrivals: Effects of settlement policy. European Journal of Political Research. . doi: 10.1111/1475-6765.12461 Full text in Research Archive. Show summary
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2021). International labor market competition and wives’ labor supply responses. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2021.101983
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2020). Bedre sent enn aldri? Hvordan sen fullføring av videregående skole påvirker tidlig karriere. Søkelys på arbeidslivet.  37(01-02), s 124- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-01-02-08 Full text in Research Archive. Show summary
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2020). Children and labor market outcomes: separating the effects of the first three children. Journal of Population Economics. . doi: 10.1007/s00148-020-00807-0 Full text in Research Archive. Show summary
 • Barth, Erling; Cools, Sara & Strøm, Marte (2019). Geografisk variasjon i sosial mobilitet: Polarisering i arbeidslivet, fraflytting og mødres yrkesaktivitet. Tidsskrift for samfunnsforskning.  60(3), s 300- 308 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2019-03-08 Full text in Research Archive.
 • Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Marte (2019). Peer gender and educational Choices. Empirical Economics. . doi: 10.1007/s00181-019-01697-2 Full text in Research Archive. Show summary
 • Finseraas, Henning; Skorge, Øyvind Søraas & Strøm, Marte (2018). Does education affect immigration attitudes? Evidence from an education reform. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  55(Oct), s 131- 135 . doi: 10.1016/j.electstud.2018.06.009 Full text in Research Archive. Show summary
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2017). Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography.  54(5), s 1773- 1793 . doi: 10.1007/s13524-017-0612-0 Full text in Research Archive. Show summary
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Full text in Research Archive. Show summary
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2015). Menns og kvinners sykefravær: Hvilken rolle spiller antall barn?. Søkelys på arbeidslivet.  32(4), s 325- 343 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Full text in Research Archive.
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2014). Parenthood wage penalties in a double income society. Review of Economics of the Household.  14, s 391- 416 . doi: 10.1007/s11150-014-9244-y Show summary
 • Strøm, Marte (2014). How husbands and wives vote. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  35, s 215- 229 . doi: 10.1016/j.electstud.2014.01.006

View all works in Cristin

 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2020). Ønsker om barn – en spørreundersøkelse om fertilitet, arbeidsliv og familiepolitikk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2020). Atypisk arbeid i Norge, 1995–2018 : Omfang, arbeidstakervelferd og overgangsrater. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:12. Full text in Research Archive. Show summary
 • Albæk, Karsten; Asplund, Rita; Barth, Erling; Lindahl, Lena; Strøm, Marte & Vanhala, Pekka (2019). Better Late than Never? How Late Completion Affects the Early Career of Dropouts. IZA Discussion Papers. 12560. Show summary
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2019). International Labor Market Competition and Spousal Labor Supply Responses.
 • Cools, Sara & Strøm, Marte (2018). Mellom arbeidsliv og familieliv: Hvilken betydning har arbeidsmarkedssituasjonen for om menn og kvinner velger å få barn?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:13. Full text in Research Archive. Show summary
 • Dale-Olsen, Harald; Strøm, Marte; Østbakken, Kjersti Misje & Barth, Erling (2018). Avtaleformer, lønnsvekst og lønnsspredning. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Strøm, Marte; Barth, Erling & Schøne, Pål (2014). Er lønnsgapet mellom kvinner og men i ferd med å lukkes?.

View all works in Cristin

 • Strøm, Marte & Østbakken, Kjersti Misje (2020). Temporary work reform - effects on job probabilities and earnings.
 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Schøne, Pål (2016). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2015). The effects of motherhood.
 • Schøne, Pål & Strøm, Marte (2015). Girls helping girls: The impact of female peers for grades and educational outcomes.
 • Schøne, Pål; Strøm, Marte & von Simson, Kristine (2015). Girls helping Girls. The impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte & Markussen, Simen (2015). The effects of motherhood.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices.
 • Strøm, Marte; Schøne, Pål & von Simson, Kristine (2015). Girls helping girls - the impact of female peers for grades and educational choices..
 • Markussen, Simen & Strøm, Marte (2014). The effects of motherhood.
 • Markussen, Simen; Strøm, Marte & Cools, Sara (2014). Family size and parents health.
 • Strøm, Marte (2014). Family size and health.
 • Strøm, Marte (2014). Foreldres sykefravær.
 • Strøm, Marte (2013). Family size and health.
 • Strøm, Marte (2013). Random kids - decomposing the effects of fertility on labor market outcomes.
 • Strøm, Marte (2013). The Effects of Motherhood.
 • Strøm, Marte (2013). Understanding the gender gap in sickness absence.
 • Strøm, Marte (2012). Foreldres arbeidstilbud. Samfunnsøkonomen.  8, s 22- 25
 • Strøm, Marte (2012). Understanding the gender gap in sickness absence.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified June 23, 2017 4:17 PM