Stabilitet og endring i det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet fortsatt kjønnsdelt, og hvilken vei går utviklingen? Ny brosjyre sammenfatter hovedfunnene fra forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market. 

De aller fleste av oss jobber i kjønnsdelte yrker der det er mindre enn 40 prosent av enten kvinner eller menn. Bare 15 prosent av alle sysselsatte i Norge jobber i det som kan kalles kjønnsjevne yrker,
 
Det kjønnsdelte arbeidsmarkedet rommer imidlertid både endring og stabilitet. Flere utdanninger og yrker som tidligere hadde klar overvekt av ett kjønn, har fått langt likere kjønnsbalanse eller til og med et flertall av motsatt kjønn. Samtidig er fortsatt betydelige deler av arbeidsmarkedet delt i «kvinneyrker» og «mannsyrker». 
 
Forskningsprosjektet Gender Segregation in the Labour Market har undersøkt det kjønnsdelte norske arbeidsmarkedet for å forstå disse dynamikkene bedre, både på systemnivå og på individnivå. Brosjyren under oppsummerer noen av innsiktene fra prosjektet
 
Klikk på bildet for å lese (bruk fullskjermfunksjonen), eller klikk på lenkene under for å lese brosjyren i PDF-format. 
Bilder
 
Publisert 10. des. 2019 12:49 - Sist endret 12. feb. 2020 11:13