Økende kjønnsforskjeller i sykefravær

Kvinner har fortsatt høyere sykefravær enn menn, og forskjellene har økt siden 1990-tallet. Graviditet og barn er én av forklaringene på at kvinner er mer sykmeldt, viser en ny Core-indikator. 

Sara Cools og Marte Strøm

Sara Cools og Marte Strøm har utarbeidet den nye Core-indikatoren om kjønn og sykefravær. Foto: Hege Kandal/ISF

Kvinner har høyere syke­fravær enn menn i de fleste land med høy kvinnelig arbeidsdeltagelse, inkludert i Norge. Flere trender i arbeidslivet kan imidlertid gi grunn til å tro at disse kjønnsforskjellene skal bli mindre med tiden. Blant annet blir arbeidsmarkedet gradvis litt mindre kjønnsdelt over tid, flere kvinner tar høyere utdanning og de deltar i økende grad i arbe­idslivet på lik linje med menn. Likevel har ikke forskjellene minket så langt, snarere tvert imot.

– Våre analyser viser at kjønnsforskjellene i sykefravær faktisk har økt siden 1990-tallet. Vi vet en del om hva som forårsaker disse kjønnsforskjellene, men kan ikke si sikkert hvorfor forskjellene fortsetter å øke, sier forsker Marte Strøm.

I en ny Core-indikator om kjønn og sykefravær har hun og Sara Cools analysert de nyeste tallene for sykefraværet i Norge, som er for året 2015. Du kan lese hele Core-indikatoren nederst i denne artikkelen. 

Graviditet er en viktig årsak

Når de to ser på det NAV-registrerte sykefraværet på over 16 dager, hvor egenmeldinger og kortere legemeldte fravær ikke regnes med, er kvinners gjennomsnittlige sykefravær 16 dager i året, mot 8 dager for menn.

Kjønnsforskjellene i sykefravær er størst blant arbeidstakere som er i slutten av 20-årene eller begynnelsen av 30-årene. Årsaken er at dette er alderen hvor mange kvinner blir gravide og får barn.

– Graviditet kan forklare 19 prosent av kjønnsforskjellene i befolknin­gens sykefravær, forteller Strøm.

Det å få barn øker kjønnsforskjellene i sykefravær, også når vi ser bort fra fraværet i forbindelse med selve graviditeten. Det NAV-registrerte sykefraværet øker med to dager mer for kvinner enn for menn i årene etter at de får barn.

Forskjeller mellom ulike bransjer

Til sammen kan graviditet, forskjeller i alder, utdan­ning, hvilken næring man jobber i, sivilstatus og barn forklare 37 prosent av kjønnsforskjellene i sykefravær.

Bransjene med høyest sykemeldingsprosent blant kvinner er helse- og sosialtjenester og undervisning. For menn er sykefraværet høyest blant dem som jobber innen transport og lagring, samt bygg- og anleggsvirksomhet.

– Helse- og sosialtjenester er den bransjen som har de største kjønnsforskjellene i sykefravær, sier Marte Strøm.

 

Hold muspekeren over bildet og klikk på pilene for å lese.

Kjønn og sykefravær

Klikk her for å lese brosjyren i pdf-format. 

Emneord: Likestilling, Arbeid Av Hallvard Kvale
Publisert 27. nov. 2019 23:17 - Sist endret 5. feb. 2020 13:19