Kvinnedagen: Her kan du se debattene

Dagene rundt 8. mars er høysesong for debatt om likestillingsspørsmål. Her er oversikten over webinarer hvor du kan høre CORE-forskere i tiden som kommer.

Kjønn og lønn: Hvorfor er det fortsatt et lønnsgap, og er det noe vi kan gjøre med det?
2. mars kl. 12—12.40.

Hvorfor blir kvinner fremdeles betalt mindre for å gjøre samme jobb som en mann? Hvorfor ender kvinner oftere i lavtlønnede yrker og i støttefunksjoner når mannlige kolleger klatrer seg oppover lønns- og karrierestigen?

På dette webinaret som vi arrangerer sammen med Equality Check presenterer CORE-forskerne Sigtona Halrynjo og Kjersti Misje Østbakken forskning om lønnsforskjellene mellom menn og kvinner mens Nordeas Thina Saltvedt deler sine tips og erfaringer når det gjelder lønnsforhandlinger. Samtalen ledes av Isabelle Ringnes fra EqualityCheck.

Klikk her for å melde deg på

 

Kvinner og cash
8. mars kl. 8—9

Hver norske mann over 18 år har nesten 600 000 kroner mer i formue enn norske kvinner, og om dagens utvikling fortsetter vil vi ikke få likelønn før tidligst i 2055. Alle vet at penger har mye å si for hva slags liv og frihet du har. Hvorfor aksepterer vi da at kvinner har så mye mindre enn menn?

CORE-forsker Anne Skevik Grødem deltar i dette Agenda-webinaret sammen med Shazia Majid (forfatter og kommentator i VG), Peggy Hessen Følsvik (første nestleder i LO) og Kaia Storvik (redaktør av Agenda Magasin).

Klikk her for å se arrangementet

 

Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?
8. mars kl. 8.30—10

CORE-leder Mari Teigen er med på dette likestillingspolitiske frokostseminaret hos Unio, hvor også likestillingsminister Abid Q. Raja deltar. Seminaret tar opp både hvordan koronanedstengningen påvirket likestillingen i familielivet og hvordan det er å være på jobb under en pandemi for store kvinnedominerte yrker som helsepersonell og lærere.

I tillegg til Teigen og Raja deltar seniorrådgiver Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, nestleder Silje Naustvik i Norsk Sykepleierforbund, Marit Himle Pedersen fra Utdanningsforbundet og Unio-leder Ragnhild Lied. Hilde Louise Asbjørnsen er musikalsk konferansier.

Klikk her for å melde deg på

 

COVID-19 and Inequality: Gender, Work, and Migration
8. mars kl. 14—15.30

Universitetet i Oslos kvinnedagsseminar tar for seg konsekvensene av koronapandemien i Norge og globalt, med særlig vekt på arbeid og migrasjon.

I tilegg til CORE-leder Mari Teigen får du høre professor Beverly Skeggs fra Lancaster University /London School of Economics, professor Christine M. Jacobsen fra Universitetet i Bergen og Stine Thidemann Faber fra Aalborg Universitet. Samtalen ledes av forfatter og VG-kommentator Shazia Majid.

Klikk her for å melde deg på

 

Fortellinga om gutter som tapere
9. mars kl. 19—21

Er gutter tapere i skolen, og er menn tapere i samfunnet for øvrig? Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og det at gutter og menn er overrepresentert på en rekke negative statistikker har skapt mye debatt og vært tema for flere offentlige utvalg. Men settes søkelyset i for stor grad på  arenaer der gutter (og menn) i snitt kommer dårligere ut enn jenter (og kvinner), mens man overser arenaer der dette ikke er tilfellet? Og kan fokuset på kjønn overskygge andre viktige dimensjoner som for eksempel sosial bakgrunn?

Dette er blant spørsmålene som skal diskuteres i regi av Norsk sosiologforening, avdeling Østlandet. CORE-forsker Liza Reisel er blant deltakerne i paneldiskusjonen, som også inkluderer førsteamanuensis Kristoffer Vogt fra Universitetet i Bergen, forsker Monika Rosten fra NOVA og forsker Jørn Ljunggren fra Senter for tverrfaglig kjønnsforskning.

Klikk her for mer informasjon

 

Hvor robust er likestillingen i koronatider?
10. mars kl. 11.30—12.30

Konsekvensene av koronapandemien og smitteverntiltakene er temaet for dette webinaret som arrangeres av LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg i Innlandet i samarbeid med Likestillingssenteret. Hvordan har pandemien og smitteverntiltakene påvirket kjønnslikestillingen i hjem og arbeidsliv?

Innledere er CORE-leder Mari Teigen og Frøydis Sund, seniorrådgiver ved Likestillingssenteret.

Klikk her for å melde deg på

Emneord: Likestilling Av Hallvard Kvale
Publisert 26. feb. 2021 17:00 - Sist endret 17. okt. 2022 09:40