Utnytting av barn – menneskehandel, gråsoner og blinde flekker

Vi inviterer til frokostseminar og lansering av rapporten «Barn, menneskehandel og overlappende utnyttingsformer», skrevet på oppdrag fra Bufdir. Rapporten undersøker hvordan overlappende utnyttingsformer vurderes blant annet i rettsapparatet og fylkesnemnda.

Hele rapporten ligger her.

Menneskehandel med barn er en alvorlig form for kriminalitet. Mange er bekymret for at barn på flukt er sårbare for å bli utnyttet på denne måten. I det siste har disse bekymringene særlig knyttet seg til barn fra Ukraina. Vi vet også at når saker som gjelder barn og menneskehandel kommer for domstolene i Norge, handler de nesten utelukkende om utenlandske barn.

Barn som har erfaring med vinningskriminalitet, tvangsekteskap og nettovergrep forteller ofte om tvang, vold og utnytting. Dette gjelder selv om barna det gjelder som regel er bosatte i Norge. Slike saker behandles sjeldent som menneskehandelsaker i hjelpeapparatet og domstolene, men har egne etablerte kanaler for oppfølging og egne straffebestemmelser.

I seminaret diskuteres problemstillinger som:

 • Trenger vi en bredere forståelse av hva menneskehandel med barn kan være og hvordan menneskehandel kan overlappe med andre former for utnyttelse? 
 • Sikres barns rettsvern når et utnyttelsesforhold defineres som menneskehandel, eller kan det være til barnets beste å legge andre forståelser til grunn?

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle. Det serveres lett frokost fra kl. 08:30. Programmet starter presist kl. 09:00. Arrangementet strømmes direkte og kan ses i opptak i etterkant.  

Program

 • Velkommen ved Tanja Storsul, direktør ved ISF 
 • Presentasjon av funn i rapporten «Barn, menneskehandel og overlappende utnyttingsformer» og drøftinger ved Hilde Lidén, forsker ved ISF
 • Anne Skevik Grødem, forsker ved ISF, introduserer gjestene
 • Kommentarer:
  • Rudolf Christoffersen, statsadvokat, Hordaland, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter
  • Martin Grønli Rosten, St. Hanshaugen barneverntjeneste
  • Kristin Fagerholt Lund og Anne Kristine Iván, Nasjonal veiledningsfunksjon i saker om mindreårige ofre for menneskehandel, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet
 • Spørsmål fra salen

Påmelding

Påmeldingen er lukket. 

Emneord: Migrasjon
Publisert 28. sep. 2022 13:23 - Sist endret 17. okt. 2022 09:24