Hvor fri er kunnskapen?

Er ytringsfriheten i akademia truet? Finnes det tema som forskere holder seg unna av frykt for konsekvensene? 

Dreier truslene seg i så fall om frykt for negative reaksjoner i offentligheten, om en venstrevridning blant forskere som fortrenger meningsmangfold, eller om måten akademia er organisert på gjennom systemer for finansiering og premiering?

På dette seminaret lanseres første del av boken Ytringsfrihet i en ny offentlighet. Her setter vi søkelyset på opplevelser av ytringsfrihet og ytringsrom i akademia, basert på en surveyundersøkelse blant forskere i Norge og dybdeintervjuer med klima-, kjønns- og innvandringsforskere. Boken er publisert som del av Monitorprosjektet om status for ytringsfriheten Norge 2020–22, initiert og finansiert av Fritt Ord.

Program:

  • Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord
  • Fri kunnskap? Offentlighet, institusjonelle strukturer og faglige feider ved Marte Mangset (førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier)
  • Politisk meningsmangfold og ytringsrom i akademia ved  Kjersti Thorbjørnsrud (forsker, Institutt for Samfunnsforskning)
  • Panelsamtale med Anine Kierulf (leder for ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet),  Fredrik Thue (professor, Senter for profesjonsstudier, Oslo Met), Hannah Helseth (forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress), Torbjørn Røe Isaksen (samfunnsredaktør i E24) og  Mari Skurdal (redaktør i Klassekampen).
  • Samtalen ledes av Håkon Gundersen (journalist i Morgenbladet) og det vil også være åpent for spørsmål fra salen.

Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Det vil også bli strømmet på nett for de som ikke har anledning til å delta fysisk. Arrangementet strømmes på Fritt Ords nettside eller her på Vimeo.

Velkommen!

Publisert 9. mars 2022 12:48 - Sist endret 9. mars 2022 12:48