English version of this page

Hvilke kriterier skal brukes for å velge ut FN-flyktninger for gjenbosetting?

Ny rapport sammenligner åtte lands utvalgskriterier og praksis for gjenbosetting av FN-flyktninger.

Institutt for samfunnsforsknings lanseringswebinar for rapporten «Selection Criteria in Refugee Resettlement - Balancing vulnerability and future integration in eight resettlement countries».

I rapporten sammenligner forskerne åtte lands utvalgskriterier og praksis for gjenbosetting av FN-flyktninger. I tillegg til Norge inkluderer studien Australia, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Sverige og Nederland. Basert på dybdeintervjuer og dokumentstudier i alle landene, finner forskerne både likheter og forskjeller som er av interesse for å forstå dagens og fremtidens flyktningpolitikk.

Studien er gjort på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og rapporten er skrevet i samarbeid med forskere fra NORCE og PRIO.

Webinaret er på engelsk. 

Program

  • Velkommen : Jan-Paul Brekke, ISF
  • Innledning: Grunde Kreken Almeland, statssekretær i Kunnskapsdepartementet.
  • Funn: Forskerne Erlend Paasche og Jan-Paul Brekke, ISF

Kommentarer:

  • Michelle Alfaro, Head of Resettlement Services, UNHCR Headquarters
  • Frode Forfang, direktør, UDI
  • Jeff Crisp, Chatham House, ekspert på flyktninger, migrasjon og humanitære spørsmål
  • Susan Fratzke, Senior Policy Analyst, Migration Policy Institute
  • Spørsmål/diskusjon
Emneord: Migrasjon
Publisert 31. mai 2021 14:04 - Sist endret 10. juni 2021 15:07