De som kanskje ikke får bli i Norge

Rapportlansering: Hvordan påvirkes livskvalitet, helse og integrasjon når flyktninger og andre migranter får beskjed om at de står i fare for å miste oppholdstillatelsen?

 

UDI har de siste årene opprettet flere enn 8000 saker hvor de vurderer å trekke tilbake oppholdstillatelser eller statsborgerskap fra flyktninger og andre migranter. De vanligste årsakene er at det er oppgitt uriktige opplysninger i søknadsprosessen, eller at forholdene i hjemlandet er endret slik at norske myndigheter mener at det ikke lenger er behov for beskyttelse. Mer enn halvparten av tilbakekallssakene er fortsatt ikke ferdigbehandlet, og i noen tilfeller har det tatt flere år å behandle sakene.

Den nye ISF-rapporten Losing the Right to Stay undersøker opplevelsene og tilpasningene til de som blir berørt av tilbakekallsordningen, samt personer i deres omgivelser. Rapporten er basert på intervjuer med berørte med somalisk og afghansk bakgrunn.

På dette lanseringsseminaret presenterer forskerne funnene fra rapporten, med kommentarer fra UDI og det norsksomaliske miljøet i Oslo.

Vi spør:

  • Hvordan oppleves det å få beskjed om at man står i fare for å miste oppholdstillatelsen?
  • Hvilke konsekvenser har tilbakekall for livskvalitet, helse og integrering?

Du får høre:

  • Jan-Paul Brekke, forsker, Institutt for samfunnsforskning
  • Marta Bivand Erdal, forsker, PRIO
  • Simon Roland Birkvad, stipendiat, Universitetet i Oslo
  • Bashe Musse, bystyrerepresentant i Oslo og norsksomalier 
  • Dag Bærvahr, fagsjef i Asylavdelingen, UDI

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel frokost serveres fra 8.30.

Påmelding: 

Emneord: Migrasjon
Publisert 22. mai 2019 12:47 - Sist endret 29. okt. 2019 14:14