Fortsatt stor mannsdominans på toppen av næringslivet

Kun 22 % av topplederne i de 200 største selskapene er kvinner. Det er en likevel en liten, men positiv utvikling siden 2014. Ny utgave av CORE Topplederbarometer viser ferske tall om kjønnsfordelingen i toppen av næringslivet.

CORE Topplederbarometeret kartlegger kjønnsfordelingen i styrer og toppledergrupper i de 200 største selskapene i Norge. Den nye utgaven av barometeret viser at kjønnsubalansen fortsatt er stor i topplederstillingene i næringslivet. Utviklingen siden 2014 er positiv, men liten. 

Menn skiftes ut med menn

Flere selskap har også fått en kvinnelig CEO (administrerende direktør) siden 2016, viser barometeret. I 2018 er 10 % av CEO-ene kvinner, en økning fra 7,5 % i 2016.

– Selv om andel kvinnelige CEO-er går fremover, går det sakte. Barometeret viser at flertallet av CEO-ene er øverste leder i under fem år. Men til tross for store utskiftninger, er det bare 13 % kvinner som er rekruttert til CEO-stilling de siste fire årene, sier Sigtona Halrynjo, forsker ved CORE og Institutt for samfunnsforskning.

Kvinner har støttefunksjoner, menn har resultatansvar

Kvinner og menn har ulike type posisjoner i en toppledergruppe. Kvinnelige toppledere har i større grad stabsposisjoner og typiske støttefunksjoner, som HR og kommunikasjon, enn det mannlige toppledere har. Menn har oftere enn kvinner operative linjeposisjoner med resultatansvar.

  • I stabsposisjoner er det kjønnsbalanse (48 % kvinner og 52 % menn). 
     
  • I linjeposisjoner er mannsdominansen svært stor: Kun 16 % av de kvinnelige topplederne har linjeposisjon med resultatansvar.

– Barometeret viser at dersom man ønsker bedre kjønnsbalanse på toppen av næringslivet, må fokus rettes mot å øke andelen kvinner i linjeposisjoner. Det er her den store utfordringen ligger, forteller Halrynjo.

Flere gjør det bedre, men flere gjør det også dårligere

  • Av de 200 største selskapene i Norge, har 14 % av selskapene 40-60 % kvinner i toppledergruppen. Dette er en økning fra 11 prosent i 2016.
     
  • Av de 200 største selskapene i Norge, har 20 % av selskapene ingen kvinnelige toppledere, en økning fra 17,5 %. 

CORE Topplederbarometer viser også hvordan de største selskapene fordeler seg når det gjelder andel kvinnelige toppledere:

CORE Topplederbarometer illustrasjon

CORE – Senter for likestillingsforskning ved Institutt for samfunnsforskning – har på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet laget CORE Topplederbarometer. Her kartlegger vi kjønnsfordelingen i de 200 største selskapene over tid.

Av Christina Stoltenberg
Publisert 20. juni 2018 08:00 - Sist endret 3. juli 2019 11:30