English version of this page

5 fakta om likestillingen i Norge

Her er fem fakta om likestilling som alle bør kjenne til på kvinnedagen.

Mari Teigen
Mari Teigen

Norge er et av verdens mest likestilte land, men fortsatt er det systematiske ulikheter mellom kjønnene som påvirker mulighetene menn og kvinner får i samfunnet.

CORE – senter for likestillingsforskning er Norges ledende miljø for forskning på kjønnslikestilling. Her guider CORE-leder Mari Teigen deg gjennom fem viktige fakta om likestillingen i dagens Norge:

 

 

Kjønn og lønn

Menn tjener mer enn kvinner

– Sysselsettingen blant kvinner har økt kraftig de siste tiårene, og andelen kvinner som er i betalt arbeid er nå nesten på nivå med andelen blant menn. Kvinner tjener imidlertid i snitt mindre per time enn det menn gjør. Vår forskning viser at kvinners timelønn er i snitt 89 prosent av det menn får, forteller Teigen.

 

Mange kvinnelige
minstepensjonister

– Den lave yrkesdeltakelsen blant kvinner i etterkrigsårene setter fortsatt spor i norske lommebøker. Nesten av en fire kvinnelige pensjonister er minstepensjonister, det er mer enn fem ganger høyere enn andelen blant menn, påpeker Teigen.  

 

 

 

Store kjønnsforskjeller på toppen av næringslivet

CORE Topplederbarometer 2020 viste at bare 14 prosent av de største norske selskapene har en kvinne som øverste leder. Med dagens tempo vil det ta flere tiår før vi får full likestilling på toppen av næringslivet, anslår Teigen.

 

 

Flertall av menn i
kommunestyrene i Norge

– Kvinneandelen i norske kommunestyrer er svakt økende, men fortsatt er 60 prosent av representantene menn, mens 40 prosent er kvinner. Det er imidlertid betydelige lokale forskjeller når det gjelder kjønnsbalansen i kommunestyrene, understreker Teigen.

 

 

Velger forskjellige utdanninger og yrker

– Mer enn 4 av 5 norske arbeidstakere jobber i yrker som er manns- eller kvinnedominerte. De siste tiårene har flere kvinner valgt yrker og utdanninger som tradisjonelt har vært mannsdominerte, som jus, medisin og økonomi. Det har ikke vært en tilsvarende økning av menn som velger tradisjonelt kvinnedominerte yrker, som helse og omsorg, sier Mari Teigen.

 

 

Les mer om vår forskning på kjønn og likestilling.

Emneord: Likestilling Av Hege Kandal
Publisert 8. mars 2021 05:50 - Sist endret 8. mars 2021 06:58