English version of this page

Publikasjoner

ISF-rapporter

Rapporter sortert på årstall:

2017 2010 2003
2016 2009 2002
2015 2008 2001
2014 2007 2000
2013 2006 1999
2012 2005  
2011 2004  
Velg utgivelsesår fra menyen over, eller søk etter rapport i vårt vitenarkiv.

Våre tidsskrifter

Siste publikasjoner

Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Barth, Erling; Davis, James Creece & Freeman, Richard (2018). Augmenting the Human Capital Earnings Equation With Measures of Where People Work. Journal of Labor Economics.  36, s S71- S97 . doi: 10.1086/694187 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen & Røed, Knut (2018). Television, Cognitive Ability, and High School Completion. The Journal of human resources. . doi: 10.3368/jhr.54.2.0316.7819R1 Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West; Hippe, Jon Mathias; Grødem, Anne Skevik & Sørensen, Ole Beier (2018). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway. Transfer - European Review of Labour and Research. . doi: https://doi.org/10.1177/1024258917748873 Vis sammendrag
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar. Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs.. Norsk sosiologisk tidsskrift.  2(2), s 111- 126
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. . doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Brekke, Jan-Paul & Staver, Anne (2018). The renationalisation of migration policies in times of crisis: the case of Norway. Journal of ethnic and migration studies.  s 1- 19 . doi: 10.1080/1369183X.2018.1433026 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2018). The Spy Who Loved Me? Cross-partisans in the Core Executive. Public Administration.
 • Fevang, Elisabeth; Hardoy, Ines & Røed, Knut (2017). Temporary Disability and Economic Incentives. Economic Journal.  127(603), s 1410- 1432 . doi: 10.1111/ecoj.12345 Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens vekst - og fall?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  101(4), s 283- 304
 • Grødem, Anne Skevik & Hatland, Aksel (2017). Family and Working Life in the Nordic Countries, I: Klaus Petersen; Stein Kuhnle; Yoko Otsuka; Pauli Kettunen & Akio Kamiko (red.),  The Nordic Welfare Model: Still Sustainable? Five Exceptions and Policy Cooperation.  Minerva Shobo.  ISBN 978-4-623-07535-5.  Kapittel 10.
 • Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn. Søkelys på arbeidslivet.  34(4), s 273- 289 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Rachedi, Zineb & Lidén, Hilde (2017). "Avoir un enfant différent dans un pays où on est différent". Une étude des familles immigrées en Norvège. Enfances Familles Générations.
 • Dale-Olsen, Harald (2017). Labour demand and supply changes in Norway following an imposed harmonization of geographically differentiated payroll-tax rates. Labour. . doi: 10.1111/labr.12119 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2017). Labor market competition with immigrants and political polarization. Quarterly Journal of Political Science.  12(3), s 347- 373 . doi: 10.1561/100.00016109 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Elite ambiguity towards internationalization? The case of Norway. Corvinus Journal of Sociology and Social Policy.  8(2), s 35- 50 . doi: 10.14267/CJSSP.2017.02.03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Rise and fall of elites: Professionals as movers?. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association. . doi: 10.1080/14616696.2017.1390144
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2017). Effekter av arbeidsmarkedspolitikk rettet mot ungdom i Nord-Europa – en meta-analyse. Søkelys på arbeidslivet.  34(3), s 167- 181 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Mastekaasa, Arne & Schøne, Pål (2017). Immigrant Concentration and Student Outcomes in Upper Secondary Schools: Norwegian Evidence. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association.  s 1- 21 . doi: 10.1080/14616696.2017.1402120 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Ethnicity as skill: Immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of ethnic and migration studies. . doi: 10.1080/1369183X.2017.1388160 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2017). Shared residence among parents living apart in Norway. Family Court Review.  55(4), s 556- 571 . doi: 10.1111/fcre.12304 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2017). Does Involved Fathering Produce a Larger Total Workload for Fathers Than for Mothers? Evidence from Norway. Family Relations.  66(July), s 468- 483 . doi: 10.1111/fare.12264 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2017). Tillit til velferdstjenester? Innvandrerforeldre med barn med spesielle behovs møter med hjelpeapparatet. Tidsskrift for velferdsforskning.  20(3), s 191- 208 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2017). Does personal contact with ethnic minorities affect anti-immigrant sentiments? Evidence from a field experiment. European Journal of Political Research.  56(3), s 703- 722 . doi: 10.1111/1475-6765.12199 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Stemmerett for 16-åringer - rettighet eller opplæringsprosjekt? Mediedekningen av forsøket med nedsatt stemmerettsalder, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 14.  s 243 - 265 Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Willingness to discuss the publishing of religious cartoons. Spiral of silence in the private and public spheres, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 3.  s 45 - 76
 • Cools, Sara; Markussen, Simen & Strøm, Marte (2017). Children and Careers: How Family Size Affects Parents’ Labor Market Outcomes in the Long Run. Demography.  54(5), s 1773- 1793 . doi: 10.1007/s13524-017-0612-0 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kumlin, Staffan; Wollebæk, Dag; Fladmoe, Audun & Steen-Johnsen, Kari (2017). Leap of Faith or Judgment of Deservingness? Generalized Trust, Trust in Immigrants and Support for the Welfare State, In Wim van Oorschot; Femke Roosma; Bart Meuleman & Tim Reeskens (ed.),  The Social Legitimacy of Targeted Welfare: Attitudes towards welfare Deservingness.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 9781785367205.  Chapter 15.  s 281 - 296
 • Kumlin, Staffan; Stadelmann-Steffen, Isabelle & Haugsgjerd, Atle (2017). Trust and the Welfare State, In Eric M. Uslaner (ed.),  Oxford Handbook of Social and Political Trust (online version published January 2017).  Oxford University Press.  ISBN 9780190274801.  Chapter 17.  s 385 - 408
 • Finseraas, Henning & Kotsadam, Andreas (2017). Ancestry Culture and Female Employment - An Analysis Using Second-Generation Siblings. European Sociological Review.  33(3), s 382- 392 . doi: 10.1093/esr/jcx048 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Hexel, Ole & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Meta-analysis of field experiments shows no change in racial discrimination in hiring over time. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.  114(41), s 10870- 10875 . doi: 10.1073/pnas.1706255114 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hernæs, Øystein Marianssønn; Markussen, Simen & Røed, Knut (2017). Can welfare conditionality combat high school dropout?. Labour Economics.  48(October), s 144- 156 . doi: 10.1016/j.labeco.2017.08.003
 • Aarset, Monica Five & Lidén, Hilde (2017). Historiens betydning for rom og romanifolks/tateres situasjon i dag, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  10.  s 201 - 218
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde; Stang, Elisabeth Gording & Eide, Ketil (2017). The gap between legal protection, good intentions and political restrictions : Unaccompanied minors in Norway. Social Work & Society.  15(1) Fulltekst i vitenarkiv.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Active Citizenship in Scandinavian Schools and Nursing Homes, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  6.  s 203 - 259 Vis sammendrag
 • Lindén, Tord Skogedal; Fladmoe, Audun & Christensen, Dag Arne (2017). Does the Type of Service Provider Affect User Satisfaction? Public, For-Profit and Nonprofit Kindergartens, Schools and Nursing Homes in Norway, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  7.  s 261 - 284 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  3.  s 75 - 115 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  8.  s 285 - 310 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Does Out-Contracting of Welfare Services Promote Active Citizenship?, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  1.  s 1 - 31 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The Changing Roles of For-Profit and Nonprofit Welfare Provision in Norway, Sweden, and Denmark, In Karl Henrik Sivesind & Jo Saglie (ed.),  Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  2.  s 33 - 74 Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Research on Giving in Norway, In L. Hoolwerf & T. Schuyt (ed.),  Giving in Europe. The State of Research on Giving in 20 European Countries.  Lenthe Publishers.  ISBN 9789075458862.  18.  s 186 - 198
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (2017). Inledning, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 1.  s 11 - 23 Vis sammendrag
 • Pettersen, Torunn; Saglie, Jo; Josefsen, Eva & Nilsson, Ragnhild (2017). Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 11.  s 238 - 256 Vis sammendrag
 • Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo & Svensson, Richard (2017). Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 9.  s 195 - 219 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Valdeltagande vid sametingsval, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 8.  s 178 - 194 Vis sammendrag
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse?, I: Eva Josefsen; Ulf Mörkenstam; Ragnhild Nilsson & Jo Saglie (red.),  Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  Kapittel 2.  s 24 - 55 Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Ognedal, Tone (2017). Tax evasion in firms. Labour.  32(1), s 23- 44 . doi: 10.1111/labr.12111
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career logic within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208
 • Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development.  95, s 211- 230 . doi: 10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Serving the Media Ministers: A Mixed Methods Study on the Personalization of Ministerial Communication. The International Journal of Press/Politics.  22(4), s 411- 430 . doi: 10.1177/1940161217720772 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Moe, Hallvard; Thorbjørnsrud, Kjersti & Fladmoe, Audun (2017). Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes towards immigration, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 4.  s 109 - 137
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 9.  s 147 - 167 Vis sammendrag
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 15.  s 267 - 300 Vis sammendrag
 • Rasmussen, Magnus & Pontusson, Jonas (2017). Working-Class Strength by Institutional Design? Unionization, Partisan Politics, and Unemployment Insurance Systems, 1870 to 2010. Comparative Political Studies. . doi: 10.1177/0010414017710269 Vis sammendrag
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). The Autocratic Welfare State: Old-Age Pensions, Credible Commitments, and Regime Survival. Comparative Political Studies. . doi: 10.1177/0010414017710265 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 2.  s 45 - 75
 • Nadim, Marjan (2017). Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 8.  s 229 - 256
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Boundaries of free speech in the political field, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 7.  s 195 - 227 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 1.  s 13 - 43 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Enjolras, Bernard (2017). Boundary work in the public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 10.  s 291 - 320 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  107(5), s 110- 114 . doi: 10.1257/aer.p20171065 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences.  3(3), s 50- 69 . doi: 10.7758/rsf.2017.3.3.03 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 13.  s 255 - 271 Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift.  34(2), s 130- 149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 7.  s 113 - 124 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune (2017). Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 8.  s 125 - 145 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2017). "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 5.  s 79 - 94
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 4.  s 61 - 78
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 11.  s 185 - 200 Vis sammendrag
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 2.  s 21 - 41 Vis sammendrag
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology.  51(6), s 1277- 1298 . doi: 10.1177/0038038517706325 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 17.  s 359 - 376
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 3.  s 57 - 80
 • Ljunggren, Jørn (2017). Oslo og sosial ulikhet, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 1.  s 13 - 29
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 5.  s 99 - 177 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 15.  s 382 - 401 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring., I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen.  131(2), s 92- 102 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2017). Return to wellbeing? Irregular migrants and assisted return in Norway, In Zanna Vathi & Russel King (ed.),  Return migration and psychosocial wellbeing : discourses, policy-making and outcomes for migrants and their families.  Routledge.  ISBN 9781138677500.  Chapter 2.  s 21 - 38
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates. European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees. West European Politics.  40(6), s 1331- 1351 . doi: 10.1080/01402382.2017.1290403 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives?. Child & Family Social Work.  22(4), s 1399- 1406 . doi: 10.1111/cfs.12358 Vis sammendrag
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence.  56(April 2017), s 118- 126 . doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 Vis sammendrag
 • Jakobsson, Lars Niklas & Kumlin, Staffan (2017). Election Campaign Agendas, Government Partisanship, and the Welfare State. European Political Science Review.  9(2 (May)), s 183- 208 . doi: 10.1017/S175577391500034X Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6057-0.  Kapittel 9.  s 247 - 270
 • Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family : changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 1.  s 1 - 16
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 5.  s 125 - 147 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy.  27(1), s 77- 89 . doi: 10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Kuhnle, Stein (2017). The Nordic welfare state model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science : Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 9.  s 219 - 238 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143
 • Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44 . doi: 10.1007/s13524-016-0537-z Vis sammendrag
 • Hagelund, Anniken & Grødem, Anne Skevik (2017). Build Your Own Pension: Framing Pension Reform and Choice in Newspapers. Journal of Aging & Social Policy.  29(3), s 218- 234 . doi: 10.1080/08959420.2016.1242108
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising Childcare, Changing Mothers' Attitudes: Policy Feedback in Norway. Journal of Social Policy.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349 Vis sammendrag
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik (2017). A power elite in the cultural field. A story of Norwegian neo-corporatism. The International Journal of Cultural Policy.  23(5), s 527- 544 . doi: 10.1080/10286632.2015.1084297 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Jakobsson, Niklas & Svensson, Mikael (2017). Do knowledge gains from public information campaigns persist over time? Results from a survey experiment on the Norwegian pension reform. Journal of Pension Economics and Finance.  16(1), s 108- 117 . doi: 10.1017/S1474747215000098 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona & Floer, Kristin Elisabeth (2016). Is transition support a hurdle to getting a job?. Scandinavian Journal of Disability Research.  18(1), s 17- 31 . doi: 10.1080/15017419.2014.959046 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald (2016). Employee turnover, In George Saridakis & Cary Cooper (ed.),  Research Handbook on Employee Turnover.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78471 114 6.  2.  s 5 - 25
 • Dale-Olsen, Harald (2016). Gjennomtrekk av ansatte over tid: Ulike trender i forskjellige næringer?. Søkelys på arbeidslivet.  33(1/2), s 85- 100 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Anna Aasen (2016). Profiting from presenteeism? Effects of an enforced activation policy on firm profits. Labour Economics.  43(December), s 122- 128 . doi: 10.1016/j.labeco.2016.06.012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Godøy, Anna Aasen (2016). Local labor markets and earnings of refugee immigrants. Empirical Economics.  52(1), s 31- 58 . doi: 10.1007/s00181-016-1067-7 Vis sammendrag
 • Rogstad, Ingrid Dahlen (2016). Is Twitter just rehashing? Intermedia agenda setting between Twitter and mainstream media. Journal of Information Technology & Politics.  13(2), s 142- 158 . doi: 10.1080/19331681.2016.1160263 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities. . doi: 10.1177/1468796816684149 Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected asylum flows. Migration Studies.  5(1), s 65- 96 . doi: 10.1093/migration/mnw028 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203 . doi: 10.1111/2047-8852.12141 Vis sammendrag
 • Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet.  33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Элиты и профессионалы/Elites and professions. Mirovaya Ekonomika i Mezhdunarodnye Otnosheniya.  60(11), s 71- 83 . doi: 10.20542/0131-2227-2016-60-11-71-83 Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte; Hjeltnes, Kari Johanne; Klausen, Jan Erling & Langeland, Ove (2016). Climate change adaptation through hierarchies and networks in the city of Bergen, In Jörg Knieling (ed.),  Climate Adaptation Governance in Cities and Regions: Theoretical Fundamentals and Practical Evidence.  John Wiley & Sons.  ISBN 9781118451717.  16.  s 287 - 304 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Mörkenstam, Ulf; Dahlberg, Stefan; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge, I: Stefan Dahlberg; Ulf Mörkenstam & Ragnhild Nilsson (red.),  Sametingsval : Väljare, partier och media.  Santérus Förlag.  ISBN 978-91-7359-110-2.  Kapittel 13.  s 289 - 311
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  24.  s 234 - 259
 • Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0 Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2016). Innebærer den moderne farsrollen et "second shift" for far? Samlet arbeidstid blant foreldre med ulike yrkestilpasninger, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  5.  s 99 - 121
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(3), s 217- 242 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • von Simson, Kristine (2016). Effekten av arbeidsmarkedstiltak og vikarbyråarbeid på overgang til jobb og utdanning for arbeidsledig ungdom uten fullført videregående skole. Søkelys på arbeidslivet.  33(3), s 247- 268 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-04 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Solheim, Jorun (2016). Bringing it all back home - Familien som generativ kulturell formasjon i det moderne. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  27(1), s 7- 21 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-02 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick).  53(4), s 352- 362 . doi: 10.1007/s12115-016-0044-2
 • Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161
 • von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Gardsjord, Ragnhild; Aden, Petra & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet.  33(3), s 269- 290 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2016). Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis. Journalism - Theory, Practice & Criticism. . doi: 10.1177/1464884916657519 Vis sammendrag
 • Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies.  39(4), s 482- 494 . doi: 10.1111/1467-9477.12067 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board : Role, Duties & Composition.  12(2), s 33- 44 . doi: 10.22495/cbv12i2art5 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes. Scandinavian Journal of Educational Research.  62(1), s 17- 33 . doi: 10.1080/00313831.2016.1188149 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge. Nytt Norsk Tidsskrift.  33(1-2), s 21- 33 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03 Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012?. Søkelys på arbeidslivet.  33(1-2), s 122- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-07 Vis sammendrag
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data. The International Journal of Press/Politics.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde (2016). "Det er bare moro å spille her, rett og slett" : Fotball som integreringsarena, I: Ørnulf Nicolay Seippel; Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red.),  Ungdom og idrett.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44967-4.  Kapittel 11.  s 213 - 231
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Between a Normal Political Contester and a Devil in Disguise: Framing the National Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 5.  s 130 - 167
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Issues and Tone towards the Nationalist Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 4.  s 112 - 129
 • Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold & Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(1), s 59- 81 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas & Torsvik, Gaute (2016). Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling— Evidence from a combined vignette and field experiment. European Economic Review.  90, s 363- 374 . doi: 10.1016/j.euroecorev.2015.11.010 Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal Labor Economics.  34(2), s S67- S97 . doi: 10.1086/684045 Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges, In Jordi Barrat i Esteve (ed.),  El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado.  Iustel.  ISBN 978-84-9890-268-6.  Kap. 8.  s 189 - 218
 • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel & Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside?. Tidsskrift for velferdsforskning.  19(1), s 24- 43 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association.  14(5), s 1011- 1037 . doi: 10.1111/jeea.12163 Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2016). Aktivt medborgerskap i skandinaviske skoler og sykehjem, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 4.  s 50 - 65
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 3.  s 40 - 49
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell?, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 5.  s 66 - 73
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 2.  s 17 - 39
 • Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02 Vis sammendrag
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society.  31(3), s 391- 408 . doi: 10.1177/0950017015625616 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Kumulativ diskriminering. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 3- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Jonker, Merel (2016). Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work and Organization.  23(3), s 278- 295 . doi: 10.1111/gwao.12089 Vis sammendrag
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics.  118(3), s 433- 462 . doi: 10.1111/sjoe.12159 Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties.  26(2), s 155- 169 . doi: 10.1080/17457289.2016.1145687 Vis sammendrag
 • Godøy, Anna Aasen & Røed, Knut (2016). Unemployment Insurance and Underemployment. Labour.  30(2), s 158- 179 . doi: 10.1111/labr.12066 Vis sammendrag
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing.  25(3-4), s 362- 371 . doi: 10.1111/jocn.13056 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan (2016). Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology.  50(1), s 109- 124 . doi: 10.1177/0038038514560259 Vis sammendrag
 • Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West & Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies.  64(1), s 60- 73 . doi: 10.1111/1467-9248.12162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Lidén, Hilde (2017). Barn og migrasjon: Mobilitet og tilhørighet. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02879-8.  257 s. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (ed.) (2017). Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-55380-1.  325 s. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (ed.) (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  323 s. Vis sammendrag
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (red.) (2017). Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50841-5.  259 s. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (red.) (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  334 s. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn (red.) (2017). Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  414 s. Vis sammendrag
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (ed.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s. Vis sammendrag
 • Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (ed.) (2017). Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  211 s. Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2016). Lærdom som lidenskap. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2165-3.  168 s. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49952-5.  170 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Strøm, Marte; von Simson, Kristine & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Midlertidige ansettelser og grupper med svak tilknytning til arbeidslivet. Velferdsstatens barn. 2018:2. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Enjolras, Bernard (2018). Måling av omfang av hatefulle ytringer: Metodiske muligheter og utfordringer. Velferdsstatens barn. 2018:1. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). ESPN Thematic Report on Progress in the implementation of the 2013 EU Recommendation on “Investing in children: Breaking the cycle of disadvantage”. Norway 2017..
 • Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Norway: Changes in the attendance allowance for parents with severely ill children.
 • Teigen, Mari & Reisel, Liza (2017). Kjønnsbalanse på toppen? Sektorvariasjon i næringsliv, akademia, offentlig sektor og organisasjonsliv. Velferdsstatens barn. Rapport 2017:11. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Velferdsstatens barn. 2017:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Reisel, Liza; Schøne, Pål; Barth, Erling & Hardoy, Ines (2017). Kjønnssegregering og mobilitet i det norske arbeidsmarkedet. Velferdsstatens barn. 2017:09.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (red.) (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Velferdsstatens barn. 2017:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (red.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Sluttrapport 2017. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-7.
 • Barth, Erling; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Dynamics of Gender Earnings Differentials: Evidence from Establishment Data. Vis sammendrag
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Closing the gender gap in pensions. A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Discussion papers. 855.
 • Beyer, Audun; Brekke, Jan-Paul & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Communicating borders : informing migrants and potential asylum seekers through social media. Velferdsstatens barn. 2017:04. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Brekke, Jan-Paul & Grønningsæter, Andrea Gustafsson (2017). Family reunification regulations in Norway and the EU. Velferdsstatens barn. 2017:06. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (red.) (2017). Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Velferdsstatens barn. 2017:07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Norway: Government proposal to curtail the social security rights of migrants rejected by Parliament. ESPN Flash Report 2017/57. Vis sammendrag
 • Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2017). Stortingskandidater : rapport fra stortingskandidatundersøkelsen 2013. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skorge, Øyvind Søraas & Umblijs, Janis (2017). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2017:01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts Norway 2017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-5. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2017). Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-3. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2017). Towards a fully individualised pension system in Norway. ESPN Flash Report 2017/06. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må". Mindreåriges erfaringer med menneskehandel. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:09. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Jon Marius, Vaag Iversen; Schøne, Pål; von Simson, Kristine & Strøm, Bjarne (2016). Sammenhengen mellom ferdigheter og arbeidsmarkedssituasjon for utsatte grupper. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:11. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; von Simson, Kristine & Zhang, Tao (2016). En komparativ analyse av effekter av innsats for å inkludere utsatte unge i arbeid i Norden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:13. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Fra medvirkning til makt : Organisering og gjennomføring av forsøket med stemmerett for 16-åringer i 2015. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:18. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2016). Getting out the vote : Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:12. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bergh, Johannes (red.) (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:19. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hate speech, report 3. The boundary between freedom of speech and criminal law protection against hate speech. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:22. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eggebø, Helga & Stubberud, Elisabeth (2016). Hate speech, report 2. Research on hate and discrimination. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:21. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hate speech, report 1. Research on the nature and extent of hate speech. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:20. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Wessel-Aas, Jon; Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 3: Grenseoppgangen mellom ytringsfrihet og strafferettslig vern mot hatefulle ytringer. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:16. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eggebø, Helga & Stubberud, Elisabeth (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 2: Forskning på hat og diskriminering. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan & Fladmoe, Audun (2016). Hatefulle ytringer. Delrapport 1: Forskning på art og omfang.. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:14. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nadim, Marjan; Fladmoe, Audun & Wessel-Aas, Jon (2016). Hatefulle ytringer på internett : Omfang, forebygging og juridiske grenser. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:17. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hansen, Stig Jarle; Heierstad, Geir & Klausen, Jan Erling (2016). Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme – Hva er kommunenes rolle?. NIBR-rapport. 12. Vis sammendrag
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Strand, Arne; Lidén, Hilde; Paasche, Erlend & Aalen, Lovise (2016). Programmes for assisted return to Afghanistan, Iraqi Kurdistan, Ethiopia and Kosovo: A comparative evaluation of effectiveness and outcomes, Report, 2016: 2.
 • Pedersen, Axel West (2016). ESPN Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs. Norway 2016.
 • Olsen, Terje; Kermit, Patrick Stefan; Rønning, Hild; Hustad, Jon Haakon & Eriksen, John (2016). Kunnskapsstatus: Rettssikkerhet for personer med utviklingshemming. Nordlandsforskning rapport. 4/2016. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2016). New legislation to reduce the inflow of asylum seekers in Norway. ESPN Flash Report 2016/38.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo. 609.
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-4. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:05. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Eimhjellen, Ivar & Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-2. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:08. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). The organisation and division of caregiving work among parents in Norway. Evidence from focus groups with full-time working mothers and fathers. Report from the Gender Pay Gap and Gender Care Gap Project. Report 2016:03. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:03. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (red.) (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:01. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likestilling og verdiskaping : om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Rapport - Institutt for samfunnsforskning. 2016:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Axel West (2018). Norsk velferdspolitikk. Nordisk modell konservert i olje(penger)?.
 • Pedersen, Axel West (2018). Sverige øker pensjonsalderen - det bør vi også gjøre. Aftenposten.
 • Hardoy, Ines; Røed, Knut; Zhang, Tao & von Simson, Kristine (2018). Initiatives to Combat the Labour Market Exclusion of Youth in Northern Europe: A Meta-analysis, In Miguel Angel Malo & Almudena Moreno Minguez (ed.),  European Youth Labour Markets. Problems and Policies.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-68221-1.  kapittel 16.  s 235 - 253
 • Slagstad, Rune (2018). Statsfeministen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Maktens arroganse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Om toleransens förutsättningar och hållbarhet - en kommentar til Wallman Lundåsen och Trägårdh, I: Erik Lundberg (red.),  Toleransens mekanismer : en antologi.  Forum för levande historia.  ISBN 978-91-86261-61-0.  4.  s 100 - 114
 • Kolltveit, Kristoffer; Karlsen, Rune & Figenschou, Tine Ustad (2017). Mounting media pressure: Push and pull forces influencing decision making in public bureaucracies.
 • Slagstad, Rune (2017). Pædagogikken er en af samfundets store kamppladser. Dagbladet Politiken.
 • Slagstad, Rune (2017). Mellom Foucault og Machiavelli, I: Bo Bøgeskov; Finn Junge-Jensen & Uffe Østergaard (red.),  Spor - i forskning og politik : Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4023-2.  kapittel 3.  s 31 - 38
 • Slagstad, Rune (2017). Når byråkratene tar makten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2017). Metasosiologen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens forvandlinger. Klassekampen.
 • Christensen, Dag Arne & Saglie, Jo (2017). Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 1.  s 11 - 20
 • Fløtten, Tone; Helgøy, Ingrid; Skule, Sveinung & Storsul, Tanja (2017). Norges gull må være tilgjengelig for forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Storsul, Tanja (2017). Kommentar til nye nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.
 • Storsul, Tanja (2017). Teknologiendring i et samfunnsperspektiv.
 • Storsul, Tanja (2017). Discourses of media change - implications for markets, politics and policy.
 • Storsul, Tanja (2017). Elektronisk infrastruktur og velferdsstaten - en parallellhistorie.
 • Storsul, Tanja (2017). Medielandskapet i endring. Hva skjer med den offentlige samtalen? - og hvordan var Trump mulig?.
 • Reisel, Liza (2017, 23. august). Verdens rikeste land: Hvorfor velger menn og kvinner forskjellige yrker?. [Radio].  NRK P3.
 • Finseraas, Henning (2017). Respons til Tor Bjørklund. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 343- 348 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-05
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Lav sysselsetting blant innvandrere i Norge. Årsaker og konsekvenser.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Migrasjon som utfordring for den norske velferdsmodellen.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Høy migrasjon som utfordring for velferdsstaten: Integrasjon, samhold og tillit..
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Vekst i europeiske tjenestepensjoner – markeds- eller fagforeningsmakt?.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Etter gullalderen. Fra generøs velferdsstat til nidkjær aktiveringsstat?.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit. Refleksjoner over NOU 2017:2.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Ingen brenning av bildekk. Den politiske prosessen fram til pensjonsreformen 2011.
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). 'I fought the bureaucracy and the bureaucracy won.' Å gjenvinne kontrollen over et pensjonssystem i drift..
 • Grødem, Anne Skevik & Hippe, Jon Mathias (2017). Gendering old age pension reform: how private pension schemes reshape outcomes for men and women.
 • Grødem, Anne Skevik & Hagelund, Anniken (2017). How some reform attempts succeed while others fail – a comparative analysis of two pension reform processes in one country.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Social bureucracies? Government communication beyond the news logic.
 • Figenschou, Tine Ustad; Karlsen, Rune; Kolltveit, Kristoffer & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Media influence on bureaucratic decision-making: Evidence from Norway and the Netherlands.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Dual Personalization: Government communication in an emotional media landscape.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Helsebyråkratiets bevisste bruk av media.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Sosialt byråkrati?.
 • Rasmussen, Magnus (2017). Forskning viser at: Velgerne går til høyre i nedgangstider. Dagens næringsliv.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Folkestad, Bjarte; Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Are social inequalities in volunteering in Scandinavia increasing?.
 • Nadim, Marjan (2017). Ulikhetenes Oslo. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Banker hodet i klassetaket. Morgenbladet.
 • Nadim, Marjan (2017). Ingen nedkjølt debatt. Morgenbladet.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). I politikken har klima samme vikeplikt som likestilling. KILDEN : informasjonssenter for kjønnsforskning.
 • Eggebø, Helga & Teigen, Mari (2017). Vikeplikten. KLIMA - Et magasin om klimaforskning fra CICERO.
 • Pedersen, Axel West (2017). Hvor går Ny AFP? Fra columbi egg til gordisk knute, til....?.
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). Offering pensions can help autocrats stay in power longer. Washington Post.
 • Slagstad, Rune (2017). Den nye helseadelen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  137(14-15) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0400
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?.
 • Gulbrandsen, Trygve Jens (2017). Fortsatt elite-støtte til den norske modellen?. Stat og styring.  27(4), s 38- 41
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). A reflection on the relevance of US findings on diversity measures in the Nordic context.
 • Reisel, Liza (2017). Hva betyr det at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt?.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidsliv blir ikke mindre kjønnsdelt av seg selv. Aftenposten Viten.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Norwegian public debate - echo chambers, hate speech and polarization?.
 • Pedersen, Axel West (2017). Inequality trends in the Nordic countries: The role of social security retrenchment.
 • Lidén, Hilde & Albertini Früh, Elena (2017). Promoting social participation and quality of life of immigrant families to reduce future social inequality for families and children with long-term health challenges in Norway.
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 16- 17
 • Kjelaas, Irmelin; Solvor Mjønes, Lauritzen; Jensen, Tine Kristin; Eide, Ketil; Lønning, Moa N.; Lidén, Hilde; Sveaass, Nora; Oppedal, Brit; Omland, Guro Brokke; Pastoor, Lutine de Wal; Guribye, Eugene; Dyregrov, Atle & Flatland, Torunn (2017). Mot bedre viten om barns beste. www.nrk.no/ytring.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning?, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  10.  s 176 - 179
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  9.  s 162 - 175
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  4.  s 53 - 85
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger, I: Jo Saglie & Signe Bock Segaard (red.),  Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-567-5.  1.  s 11 - 14
 • Pedersen, Axel West (2017). Norge, last man standing? Nordisk likhet under press.
 • Pedersen, Axel West (2017). Stortinget bør rette opp pensjonsfeilen. VG : Verdens gang.
 • Steen-Johnsen, Kari (2017). Disruption, Social Capital and Resilience. Innlegg ved avslutningskonferanse, SAMRISK II.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Mjelde, Hilmar & Saglie, Jo (2017). Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning.
 • Pedersen, Axel West (2017). Pensjonsopptjening som insentiv til arbeid. Vil pensjonsreformen få oss til å jobbe mer?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Dag Arne Christensen, Tord Skogedal Lindén, Brita Ytre-Arne og Jacob Aars (red.): Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(4), s 447- 450 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-04-08
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Naturkatastrofenes sosiologi. Morgenbladet.  s 20- 20 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Immigrant Niches and Ethnic Hierarchies In Norwegian Low-Wage Labour Markets. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). The Persistence of Racial and Ethnic Discrimination: Evidence from Europe and the US. Vis sammendrag
 • Quillian, Lincoln; Pager, Devah; Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Hexel, Ole (2017). Hiring Discrimination Against Black Americans Hasn’t Declined in 25 Years. Harvard Business Review. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Trætteberg, Håkon Solbu (2017). God privat velferd mulig? Undervurderer hindre for effektive velferdsmarkeder. Dagens næringsliv.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2017). Are we all Charlie? Tolerance and immigration attitudes after the Charlie Hebdo attacks.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  112(6), s 52- 53
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies.
 • Reisel, Liza (2017). Fremtidens arbeidskraft – hvordan velger dagens gutter og jenter utdanning og yrke?.
 • Reisel, Liza (2017). Gutters og jenters valg av videregående utdanning. Hvilken rolle spiller kjønn?.
 • Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje; Barth, Erling; Schøne, Pål & Hardoy, Ines (2017). Occupational Segregation in Europe - Dissentangling the Role of Paid and Unpaid Work.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Mer penger og mindre dugnad?.
 • Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Horizons of opportunity: Unpacking the logics of gendered educational choices.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2017). Kan vi stole på meningsmålingene?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). De ideelles handlingsrom og påvirkningsmuligheter i utformingen av ny velferdspolitikk.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Hva er en ideell aktør.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). Nyere forskning om ideelle organisasjoner.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017). The role of nonprofit organizations in the modern welfare society.
 • Reisel, Liza (2017, 13. september). Kjønnsavdelingen #8: Likestilling på universitetet: Kjønn, klasse eller karakterer?. [Radio].  Kjønnsavdelingen podkast.
 • Sivesind, Karl Henrik (2017, 04. august). Velferdskapitalismen.  Dag og tid.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control. Vis sammendrag
 • Haugsgjerd, Atle; Stine, Hesstvedt & Karlsen, Rune (2017). Increased Media Diversity and Political Knowledge Gaps. A Comparative Longitudinal Study 1995-2015.
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Integrasjon og tillit.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv.
 • Pedersen, Axel West (2017). Trade unions and the politics of occupational pensions in Denmark and Norway.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Equity versus efficiency in public pension schemes: Compensating for joint work-family decisions. Vis sammendrag
 • Rasmussen, Magnus; Jensen, Carsten & Andersen, David (2017). Suffering from Suffrage: Welfare State Development and the Politics of Negative Conditionality.
 • Rasmussen, Magnus & Knutsen, Carl Henrik (2017). Party Institutionalization and Welfare State Development. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Østbakken, Kjersti Misje (2017). The fathers’ quota – a success story for all? Immigrants’ non-use of parental leave reserved for fathers in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Unequal fatherhood.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Unequal motherhood.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Work-family policies and practices in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote..
 • Kitterød, Ragni Hege (2017). Går vi mot et symmetrisk foreldreskap i Norge? Yrkes- og familiearbeid blant foreldrepar..
 • Saglie, Jo (2017). The 2017 Norwegian parliamentary election: Status quo – at the surface.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Et innvandringsparadoks?. Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Trusler, hets og partikultur: Grenser for ytringsfrihet i det politiske feltet, I: Arnfinn Haagensen Midtbøen (red.),  Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017.  Institutt for samfunnsforskning.  Kap. 7.  s 37 - 41 Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Introduksjon: Offentlighetens grenser, I: Arnfinn Haagensen Midtbøen (red.),  Offentlighetens grenser : hovedfunn fra prosjektet Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017.  Institutt for samfunnsforskning.  Kap. 1.  s 7 - 11 Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari & Sundet, Vilde Schanke (2017). "Digitalization, globalization and the condition for national media policies - a field perspective". Vis sammendrag
 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts. Harvard Business Review.  2017(06)
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Forskerne og innvandrerne. Klassekampen. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn? [Bokanmeldelse]. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet. Dagbladet. Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2017). Edelmarxisten. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2017). Insinuasjon som vitenskap. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Trump i lys af Carl Schmitt. "Politiken". København..
 • Slagstad, Rune (2017). Profesjon og ledelse.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne & Thoresen, Thor Olav (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Umoderne ytelser til etterlatte?. Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2017). Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres?. Tidsskrift for velferdsforskning.  20(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-06
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization. Vis sammendrag
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity. Vis sammendrag
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?.
 • Slagstad, Rune (2017). Carl Schmitt i Det hvite hus. Klassekampen.
 • Brekke, Jan-Paul (2017, 12. januar). Flyktningsituasjonen i Europa. [TV].  NRK1 Urix.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Vis sammendrag
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 5- 14 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01 Vis sammendrag
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Slagstad, Rune (2017). Kroppen som sportens akilleshæl. Tidsskrift for Den norske legeforening.  137(1), s 6- 6 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1054
 • Toft, Maren & Ljunggren, Jørn (2016). Å vokse opp i en klassedelt by. Agenda Magasin. Vis sammendrag
 • Ljunggren, Jørn & Toft, Maren (2016). En klassedelt oppvekst. Dagsavisen.
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2016). Representasjon av eldre i lokalpolitikken. Parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015. Vis sammendrag
 • Dale-Olsen, Harald & Godøy, Anna Aasen (2016). Spillovers from gatekeeping – Peer effects in absenteeism.
 • Lidén, Hilde; Strand, Arne; Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Paasche, Erlend & Brekke, Jan-Paul (2016). Samanliknande evaluering av assisterte returprogram til Afghanistan, Irakisk Kurdistan, Etiopia og Kosovo.
 • Lidén, Hilde & Salvesen, Cathrine Holst (2016). "De sa du må" : Menneskehandel - mindreåriges erfaringer.
 • Lidén, Hilde (2016). Mindreårige asylsøkere og flyktningbarn - hva vet vi om deres ressurser og behov og hva bør lærerutdanningen legge til grunn?.
 • Lidén, Hilde (2016). Minors’ experiences with human trafficking.
 • Lidén, Hilde (2016). The implication of the 1996 Hague Convention for asylum seeking children and children left behind.
 • Lidén, Hilde (2016). Unaccompanied minors at risk – the case of trafficking..
 • Lidén, Hilde (2016). Immigrant mothers caring for children with special needs: Facing social exclusion or empowerment?.
 • Enjolras, Bernard (2016). Bokanmeldelse: Terje Rasmussen: The Internet Soapbox. Perspectives on a Changing Public Sphere. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  (4), s 58- 58
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Enjolras, Bernard (2016). The innovative capacity of Institutional Philanthropy worldwide - The ISTR’s International Comparative Project on Institutional Philanthropy.
 • Enjolras, Bernard (2016). Nordic Civil Society and Social Transformations: The Case of Norway.
 • Enjolras, Bernard (2016). The impact of volunteering on volunteers in 23 European countries.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2016). Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer.
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees.
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2016). Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway. Vis sammendrag
 • Slagstad, Rune (2016). Debatt frister ikke. Klassekampen.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2016). Politisk deltakelse mellom valg.
 • Brekke, Idunn; Nadim, Marjan & Reisel, Liza (2016). Ethnic differences in labour market participation and sickness absence among mothers who care for disabled or chronically ill children.
 • Pedersen, Axel West; Dale-Olsen, Harald & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform.
 • Pedersen, Axel West (2016). Det finske borgelønnseksperimentet. En kommentar.
 • Brekke, Idunn; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2016). Foreldre som har barn med spesielle behov: arbeidsdeltakelse og sykefravær.
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). How experience immigrant parents of children with special needs their Health and Quality of Life?.
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Immigrant mothers balancing care for children with special needs and labour market participation.
 • Aars, Jacob & Saglie, Jo (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters?.
 • Aars, Jacob & Saglie, Jo (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters?, In Johannes Bergh (ed.),  Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Resultater fra evalueringene av to forsøk med nedsatt stemmerettsalder.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-537-8.  Kapittel 5.  s 88 - 107
 • Pedersen, Axel West (2016). 'It happened here'. Den politiske prosessen bak pensjonsreformen.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Brekke, Jan-Paul; Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Hvordan virker asylpolitikken?. Dagens næringsliv.
 • Slagstad, Rune (2016). På sporet av ordene. Dagbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). En postleninistisk dannelsesagent. Minerva (nettutgaven).
 • Slagstad, Rune (2016). Byrådet og imperiebyggeren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). De nasjonale strateger - hvor ble de av?. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Nasjonen i våre hjerter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Den meningsløse fotballen. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Arven etter Per Lønning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Høyres forsømte tradisjon. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). De marginale sosiologer. sosiologen.no.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Et tidsskrift for bredden i norsk samfunnsforskning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  57(4), s 465- 467 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2016-04-06 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016, 19. april). Større kvote til far.  Dagsavisen.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 10. mars). Vi kan gjere noe med tidsklemma.  Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 04. februar). Mødre kjenner på dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna.  Aftenposten, SIGTONA HALRYNJO.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Fatherhood, motherhood and the logic of career in a family friendly welfare state.
 • Haaland, Venke Furre; Godøy, Anna Aasen; Huitfeldt, Ingrid Marie Schaumburg & Votruba, Mark E (2016). Trapped in Treatment: The Effects of Waiting Time on Labor Market Attachment.
 • Reisel, Liza (2016, 08. mars). - Jenter velger mer utradisjonelt. [Internett].  forskning.no.
 • Pedersen, Axel West & Hatland, Aksel (2016). Regjeringen skaper fattige flyktninger. Dagbladet.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Parental leave and fathers’ childcare in Norway.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Delt bosted etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd – en praksis for folk flest?.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Et symmetrisk foreldreskap – en praksis for alle? Analyser av foreldres arbeidstid.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2016). Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S..
 • Reisel, Liza; Attewell, Paul & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Dynamics of Gender and Economic Niches in Norway and the United States.
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2016). Socioeconomic Background and High School Completion: Mediation by Health and Moderation by National Context.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries..
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Policies and practices regarding the articulation of professional, family and personal life in Norway – an analysis adopting a time use approach.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Norwegian Gender Equality Policy: Historical Background, Development and Today's Challenges.
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). Tidsbruk og arbeidstidsmønstre blant mødre og fedre.
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs. NRK Ytring.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Pedersen, Axel West (2016). The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Vis sammendrag
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters. Vis sammendrag
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting. Vis sammendrag
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers. Vis sammendrag
 • Lidén, Hilde & Seeberg, Marie Louise (2016). Migrasjon: Dette sier europeisk forskning.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility. Vis sammendrag
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). [Book review of] Bangstad, Sindre (2015), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press. Nordic Journal of Migration Research.  6(2), s 132- 133 . doi: 10.1515/njmr-2016-0010 Vis sammendrag
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? Velferd på anbud. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten : hvilken betydning har personlig bakgrunn og økonomi?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Took part in roundtable: "Determinants and impacts of voluntary action. Going comparative on the basis of the ILO Manual".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "Empirical Assessment of Third Sector Impact". Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endringer i velferdsmiks i Skandinavia.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). The changing role of for-profit and nonprofit welfare provision in Norway, Sweden and Denmark, and consequences for the Scandinavian model. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "What happened to the Scandinavian, social-democratic welfare model?". Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organisasjonslandskapet gjennom 30 år.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Felles penger til privat profitt?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Welfare mix and active citizenship in Scandinavian schools and nursing homes.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system. Vis sammendrag
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The Case of Norway. Vis sammendrag
 • Pedersen, Axel West (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Pedersen, Axel West (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse og omsorgsfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow Convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Pedersen, Axel West (2016). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger.
 • Pedersen, Axel West (2016). Forskningsrådets evaluering av pensjonsreformen: Resultater fra to prosjekter.
 • Pedersen, Axel West (2016). Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likelønnsutviklingen i Norge: Sakte tilnærming på 2000-tallet.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2016). Høyesteretts justitiarius. Morgenbladet.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie?. ReligionGoingPublic. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen?. Vis sammendrag
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser?. Vox publica. Vis sammendrag
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Forord, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Forord.  s 5 - 7
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Innledning, I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 11- 11
 • Slagstad, Rune (2016). Dannelsesuniversitetet in persona. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Konservatisme på norsk. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Savner slike som ham i politikken. Bergens Tidende.
 • Pedersen, Axel West (2016). Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer.
 • Pedersen, Axel West (2016). Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket?.
 • Pedersen, Axel West (2016). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning.

Se alle arbeider i Cristin