English version of this page

Publikasjoner

Våre tidsskrifter

Siste publikasjoner

Du kan og søke etter ISF-rapporter i vårt vitenarkiv Brage. Publikasjonslister finner du også på personsidene til enkeltforskere. Oversikten er basert på CRIStin-databasen.

 • Finseraas, Henning; Jakobsson, Niklas & Svensson, Mikael (2017). Do knowledge gains from public information campaigns persist over time? Results from a survey experiment on the Norwegian pension reform. Journal of Pension Economics and Finance.  16(1), s 108- 117 . doi: 10.1017/S1474747215000098 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Rose, Lawrence E & Klausen, Jan Erling (2017). Politisk deltakelse mellom valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  9.  s 147 - 167 Show summary
 • Rose, Lawrence E; Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Holdninger til kommunereform: Hva er utslagsgivende?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  15.  s 267 - 300 Show summary
 • Rasmussen, Magnus & Pontusson, Jonas (2017). Working-Class Strength by Institutional Design? Unionization, Partisan Politics, and Unemployment Insurance Systems, 1870 to 2010. Comparative Political Studies. . doi: 10.1177/0010414017710269 Show summary
 • Knutsen, Carl Henrik & Rasmussen, Magnus (2017). The Autocratic Welfare State: Resource distribution, credible commitments and political survival. Comparative Political Studies. . doi: 10.1177/0010414017710265 Show summary
 • Fladmoe, Audun & Nadim, Marjan (2017). Silenced by hate? Hate speech as a social boundary to free speech, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 2.  s 45 - 75
 • Nadim, Marjan (2017). Ascribed representation: Ethnic and religious minorities in the mediated public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 8.  s 229 - 256
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Boundaries of free speech in the political field , In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 7.  s 195 - 227 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Boundary-making in the public sphere: Contestations of free speech , In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Ch. 1.  s 13 - 43 Show summary
 • Enjolras, Bernard (2017). Boundary work in the public sphere, In Arnfinn Haagensen Midtbøen; Kari Steen-Johnsen & Kjersti Thorbjørnsrud (ed.),  Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  Chapter 10.  s 291 - 320
 • Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  107(5), s 110- 114
 • Barth, Erling; Davis, James Creece; Freeman, Richard & Kerr, Sari Pekkala (2017). Weathering the Great Recession: Variation in Employment Responses, by Establishments and Countries. The Russell Sage Foundation Journal of the Social Sciences.  3(3), s 50- 69 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge, I: Nik. Brandal; Cora Alexa Døving & Ingvill Thorson Plesner (red.),  Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-51580-5.  Kapittel 13.  s 255 - 271 Show summary
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics. . doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning . Nytt Norsk Tidsskrift.  34(2), s 130- 149 Show summary
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2017). Sakseierskap i lokalvalgkamp, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  7.  s 113 - 124 Show summary
 • Karlsen, Rune (2017). Mediebruk i lokalvalgkampen 2015: informasjon om politikk og kandidater, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  8.  s 125 - 145 Show summary
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). Representasjon av eldre i lokalpolitikken: parti- versus velgerinnflytelse ved valget i 2015, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 13.  s 223 - 242 Show summary
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse: status og tilbakeblikk, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 12.  s 201 - 221 Show summary
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2017). "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det?.". Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kapittel 5.  s 79 - 94
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2017). Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  4.  s 61 - 78
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 11.  s 185 - 200 Show summary
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 2.  s 21 - 41 Show summary
 • Christensen, Dag Arne & Saglie, Jo (2017). Lokalvalget 2015: tilbake til det normale?, I: Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  Kap. 1.  s 11 - 20
 • Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli & Ljunggren, Jørn (2017). Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction. Sociology. . doi: 10.1177/0038038517706325 Show summary
 • Ljunggren, Jørn; Toft, Maren & Flemmen, Magne (2017). Geografiske klasseskiller : Fordelingen av goder og byrder mellom Oslos bydeler, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 17.  s 359 - 376
 • Ljunggren, Jørn & Andersen, Patrick Lie (2017). Vestkant og østkant, eller nye skillelinjer? Bostedssegregasjon blant Oslo-ungdom mellom 2003 og 2012, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  Kapittel 3.  s 57 - 80
 • Ljunggren, Jørn (2017). Oslo og sosial ulikhet, I: Jørn Ljunggren (red.),  Oslo - ulikhetenes by.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  kapittel 1.  s 13 - 29
 • Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2017). The digital transformation of the political public sphere: a sociological perspective, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  Chapter 5.  s 99 - 177
 • Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06 Show summary
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (2017). Introduction: The Public Sphere in Change. Institutional Perspectives on Neo-corporatist Society, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  1.  s 1 - 21 Fulltekst i vitenarkiv
 • Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07
 • Segaard, Signe Bock (2017). The Institutional Anchoring of Social Media Venues as Arenas for Local Political Communication. Perceptions by Voters and Politicians, In Fredrik Engelstad; Håkon Larsen; Jon Rogstad & Kari Steen-Johnsen (ed.),  Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  6.  s 118 - 138 Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). Norsk trygdepolitikk i internasjonalt perspektiv, I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 15.  s 382 - 401
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten? , I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200
 • Brochmann, Grete & Grødem, Anne Skevik (2017). Den norske modellens møte med innvandring - et regime i endring., I: Mary Ann Stamsø (red.),  Velferdsstaten i endring : Om norsk helse- og sosialpolitikk (3. utg).  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-424005.  Kapittel 14.  s 362 - 381
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2017). Reell eller Ideell Konkurranse. Samfunnsøkonomen.  2017(2), s 92- 102 Show summary
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad & Lidén, Hilde (2017). Return to well-being? Irregular migrants and assisted return in Norway, In Russel King & Zanna Vathi (ed.),  Return migration and psychosocial wellbeing.  Routledge.  ISBN 9781138677500.  Chapter 1.
 • Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari; Wollebæk, Dag & Enjolras, Bernard (2017). Echo chamber and trench warfare dynamics in online debates . European Journal of Communication.  32(3), s 257- 273 . doi: 10.1177/0267323117695734 Show summary
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals or Politicians? A Study of Party Employees . West European Politics. . doi: 10.1080/01402382.2017.1290403 Show summary
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena & Lidén, Hilde (2017). How do immigrant parents of children with complex health needs manage to cope in their daily lives?. Child & Family Social Work. . doi: 10.1111/cfs.12358 Show summary
 • Sznitman, Sharon R.; Reisel, Liza & Kurana, Atika (2017). Socioeconomic background and high school completion: Mediation by health and moderation by national context. Journal of Adolescence.  56(April 2017), s 118- 126 . doi: 10.1016/j.adolescence.2017.02.004 Show summary
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv . Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04 Show summary
 • Jakobsson, Lars Niklas & Kumlin, Staffan (2017). Election Campaign Agendas, Government Partisanship, and the Welfare State. European Political Science Review.  s 1- 26 . doi: 10.1017/S175577391500034X
 • Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid . Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03 Show summary
 • Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741260570.  Kapittel 9.  s 247 - 270
 • Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family: changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chap 1.  s 1 - 16
 • Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, I: Oddbjørn P. Knutsen (red.),  The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  5.  s 125 - 147
 • Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy.  27(1), s 77- 89 . doi: 10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Pedersen, Axel West & Kuhnle, Stein (2017). The Nordic welfare state model, In Oddbjørn P. Knutsen (ed.),  The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  Chapter 9.  s 219 - 238
 • Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialization, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.
 • Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44 . doi: 10.1007/s13524-016-0537-z Show summary
 • Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising Childcare, Changing Mothers' Attitudes: Policy Feedback in Norway. Journal of Social Policy.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349 Show summary
 • Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona & Floer, Kristin Elisabeth (2016). Is transition support a hurdle to getting a job?. Scandinavian Journal of Disability Research.  18(1), s 17- 31 . doi: 10.1080/15017419.2014.959046 Show summary
 • Solheim, Jorun (2016). Bringing it all back home - Familien som generativ kulturell formasjon i det moderne. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  27(1), s 7- 21 . doi: 10.18261/ISSN.1504-2898-2016-01-02 Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). The Fear of Offending: Social Norms and Freedom of Expression. Society (New Brunswick).  53(4), s 352- 362 . doi: 10.1007/s12115-016-0044-2
 • Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161
 • von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88
 • Albertini Früh, Elena; Lidén, Hilde; Gardsjord, Ragnhild; Aden, Petra & Kvarme, Lisbeth Gravdal (2016). Innvandrerfamilier med barn med spesielle behov – mødres tilknytning til arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet.  33(3), s 269- 290 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-03-05 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Figenschou, Tine Ustad (2016). Consensus and dissent after terror: Editorial policies in times of crisis. Journalism - Theory, Practice & Criticism. . doi: 10.1177/1464884916657519 Show summary
 • Bay, Ann-Helen; Finseraas, Henning & Pedersen, Axel West (2016). Welfare Nationalism and Popular Support for Raising the Child Allowance: Evidence from a Norwegian Survey Experiment. Scandinavian Political Studies.  39(4), s 482- 494 . doi: 10.1111/1467-9477.12067 Show summary
 • Storvik, Aagoth Elise Lossius & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Included, but still not equal? Gender segregation at quota regulated boards. Corporate Board : Role, Duties & Composition.  12(2), s 33- 44 . doi: 10.22495/cbv12i2art5 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). User Democracy in Schools? Comparing Norwegian Schools With Nursing Homes. Scandinavian Journal of Educational Research. . doi: 10.1080/00313831.2016.1188149 Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Ihlebæk, Karoline Andrea & Enjolras, Bernard (2016). News on new platforms: Norwegian journalists face the digital age, In Jeffrey C. Alexander; Elizabeth Butler Breese & Mariá Luengo (ed.),  The Crisis of Journalism Reconsidered: Democratic Culture, Professional Codes, Digital Future.  Cambridge University Press.  ISBN 9781107448513.  10.  s 190 - 210 Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Steen-Johnsen, Kari (2016). Ytringsfrihetens grenser i det flerkulturelle Norge . Nytt Norsk Tidsskrift.  33(1-2), s 21- 33 . doi: 10.18261/issn.1504-3053-2016-01-02-03 Show summary
 • Askim, Jostein; Karlsen, Rune & Kolltveit, Kristoffer (2016). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  95(2), s 342- 358 . doi: 10.1111/padm.12272 Show summary
 • Dale-Olsen, Harald & Østbakken, Kjersti Misje (2016). Økende lønnsulikhet i Norge i perioden 2002–2012?. Søkelys på arbeidslivet.  33(1-2), s 122- 141 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-01-02-07 Show summary
 • Karlsen, Rune & Enjolras, Bernard (2016). Styles of Social Media Campaigning and Influence in a Hybrid Political Communication System: Linking Candidate Survey Data with Twitter Data . The International Journal of Press/Politics.  21(3), s 338- 357 . doi: 10.1177/1940161216645335 Show summary
 • Lidén, Hilde (2016). "Det er bare moro å spille her, rett og slett" : Fotball som integreringsarena, I: Ørnulf Nicolay Seippel; Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (red.),  Ungdom og idrett.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-44967-4.  Kapittel 11.  s 213 - 231
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Between a Normal Political Contester and a Devil in Disguise: Framing the National Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 5.  s 130 - 167
 • Hellström, Anders; Hagelund, Anniken & Meret, Susi (2016). Issues and Tone towards the Nationalist Populist Parties in Mainstream Press Editorials in Scandinavia, In Anders Hellström (ed.),  Trust us. Reproducing the Nation and the Scandinavian Nationalist Populist Parties..  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78238-927-9.  Chapter 4.  s 112 - 129
 • Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold & Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32(1), s 59- 81 . doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03 Show summary
 • Finseraas, Henning; Johnsen, Åshild Auglænd; Kotsadam, Andreas & Torsvik, Gaute (2016). Exposure to female colleagues breaks the glass ceiling— Evidence from a combined vignette and field experiment. European Economic Review.  90, s 363- 374 . doi: 10.1016/j.euroecorev.2015.11.010 Show summary
 • Barth, Erling; Bryson, Alex; Davis, James C. & Freeman, Richard (2016). It's Where You Work: Increases in the Dispersion of Earnings across Establishments and Individuals in the United States. Journal Labor Economics.  34(2), s S67- S97 . doi: 10.1086/684045 Show summary
 • Segaard, Signe Bock; Baldersheim, Harald & Saglie, Jo (2016). The Norwegian trial with Internet voting: results and challenges, In Jordi Barrat i Esteve (ed.),  El voto electrónico y sus dimensiones jurídicas: Entre la ingenua complacencia y el rechazo precipitado.  Iustel.  ISBN 978-84-9890-268-6.  Kap. 8.  s 189 - 218
 • Hagelund, Anniken; Øverbye, Einar; Hatland, Aksel & Terum, Lars Inge (2016). Sanksjoner – arbeidslinjas nattside? . Tidsskrift for velferdsforskning.  19(1), s 24- 43 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-01-02 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Barth, Erling & Moene, Karl Ove (2016). The Equality Multiplier: How Wage Compression and Welfare Empowerment Interact. Journal of the European Economic Association.  14(5), s 1011- 1037 . doi: 10.1111/jeea.12163 Show summary
 • Trætteberg, Håkon Dalby (2016). Aktivt medborgerskap i skandinaviske skoler og sykehjem , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 4.  s 50 - 65
 • Segaard, Signe Bock (2016). Velferdsmiks og rammevilkår for private tjenesteleverandører i Norge, Danmark og Sverige , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 3.  s 40 - 49
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 5.  s 66 - 73
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endring av fordelingen mellom ideelle, kommersielle og offentlige velferdstjenester i Skandinavia , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 2.  s 17 - 39
 • Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02 Show summary
 • Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2016). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society. . doi: 10.1177/0950017015625616 Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Lidén, Hilde (2016). Kumulativ diskriminering . Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 3- 26 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-01 Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Jonker, Merel (2016). Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work and Organization.  23(3), s 278- 295 . doi: 10.1111/gwao.12089 Show summary
 • Røed, Marianne & Schøne, Pål (2016). Impact of Immigration on Inhabitants' Educational Investments. The Scandinavian Journal of Economics.  118(3), s 433- 462 . doi: 10.1111/sjoe.12159 Show summary
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Internet Voting and the Secret Ballot in Norway: Principles and Popular Understandings. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties.  26(2), s 155- 169 . doi: 10.1080/17457289.2016.1145687 Show summary
 • Godøy, Anna Aasen & Røed, Knut (2016). Unemployment Insurance and Underemployment. Labour.  30(2), s 158- 179 . doi: 10.1111/labr.12066 Show summary
 • Kvarme, Lisbeth Gravdal; Albertini Früh, Elena; Brekke, Idunn; Gardsjord, Ragnhild; Halvorsrud, Liv & Lidén, Hilde (2016). On duty all the time: Health and quality of life among immigrant parents caring for a child with complex health needs. Journal of Clinical Nursing.  25(3-4), s 362- 371 . doi: 10.1111/jocn.13056 Show summary
 • Nadim, Marjan (2016). Undermining the Male Breadwinner Ideal? Understandings of Women’s Paid Work among Second-Generation Immigrants in Norway. Sociology.  50(1), s 109- 124 . doi: 10.1177/0038038514560259 Show summary
 • Finseraas, Henning; Pedersen, Axel West & Bay, Ann-Helén (2016). When the going gets tough: The Differential Impact of National Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies.  64(1), s 60- 73 . doi: 10.1111/1467-9248.12162
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37(2), s 261- 276 . doi: 10.1177/0192512114558456 Show summary

Se alle arbeider i Cristin

 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (ed.) (2017). Boundary Struggles : Contestations of Free Speech in the Norwegian Public Sphere. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53503-2.  323 s. Show summary
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (red.) (2017). Ett folk, ulike valg. Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205508415.  250 s.
 • Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (red.) (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-390-4.  334 s. Show summary
 • Ljunggren, Jørn (red.) (2017). Oslo - ulikhetenes by. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202521615.  414 s. Show summary
 • Engelstad, Fredrik; Larsen, Håkon; Rogstad, Jon & Steen-Johnsen, Kari (ed.) (2017). Institutional Change in the Public Sphere: Views on the Nordic Model. De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-054633-0.  269 s. Show summary
 • Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (ed.) (2017). Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  211 s. Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.
 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-49952-5.  170 s. Show summary

Se alle arbeider i Cristin

 • Skorge, Øyvind Søraas & Umblijs, Janis (2017). Lønns- og karriereutvikling blant høyt utdannede i Norge, 2004–2014. Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Show summary
 • Lidén, Hilde & Bredal, Anja (2017). Fra særtiltak til ordinær innsats : Følgeevaluering av handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). ESPN Thematic Report on Access to social protection of people working as self-employed or on non-standard contracts Norway 2017 . Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning : Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene.. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2017). Kollektiv handling i digitale medier : Nye digitale skiller?. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Pedersen, Axel West (2017). Towards a fully individualised pension system in Norway. ESPN Flash Report 2017/06 . Show summary
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017 . Show summary
 • Pedersen, Axel West (2016). New legislation to reduce the inflow of asylum seekers in Norway. ESPN Flash Report 2016/38 .
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Does welfare mix matter? Active citizenship in public, for-profit and nonprofit schools and nursing homes in Scandinavia.
 • Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning : En pilotstudie i to politidistrikt. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Kontantstøtteordningen: Omfang og effekter på sysselsetting i Norge og Norden. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Eimhjellen, Ivar & Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon : To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Kvinner i lokalpolitikk 2015 : En statusevaluering. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Kitterød, Ragni Hege (2016). The organisation and division of caregiving work among parents in Norway. Evidence from focus groups with full-time working mothers and fathers. Report from the Gender Pay Gap and Gender Care Gap Project. Report 2016:03. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (red.) (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Ytringsfrihetens grenser: Sosiale normer og politisk toleranse. Fulltekst i vitenarkiv Show summary
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likestilling og verdiskaping : om kvinners yrkesdeltakelse og dens betydning for økonomisk vekst. Fulltekst i vitenarkiv Show summary

Se alle arbeider i Cristin

 • Barth, Erling; Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala & Olivetti, Claudia (2017). The Average Mid-Forties Male College Graduate Earns 55% More Than His Female Counterparts . Harvard Business Review.  2017(06)
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Forskerne og innvandrerne. Klassekampen. Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Steen-Johnsen, Kari & Thorbjørnsrud, Kjersti (2017). Utstøting og selvsensur truer ytringsfriheten i Norge . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Show summary
 • Pedersen, Axel West & Hippe, Jon Mathias (2017). En norsk trygdehistorie.
 • Karlsen, Rune & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). En bauta i norsk samfunnsforskning - fremdeles?. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(2), s 224- 225 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-05 Show summary
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Å frata folk statsborgerskapet går ut over den enkeltes rettssikkerhet . Dagbladet. Show summary
 • Slagstad, Rune (2017). Edelmarxisten. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2017). Insinuasjon som vitenskap. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Trump i lys af Carl Schmitt. "Politiken". København..
 • Slagstad, Rune (2017). Profesjon og ledelse.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne & Thoresen, Thor Olav (2017). Nei til inntektsprøving av barnetrygden . VG : Verdens gang.
 • Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2017). Umoderne ytelser til etterlatte? . Dagbladet.no.
 • Pedersen, Axel West (2017). Anthony B. Atkinson: Ulikhet. Hva kan gjøres?. Tidsskrift for velferdsforskning.  20(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-01-06
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Dual Citizenship in an Era of Securitization. Show summary
 • Erdal, Marta Bivand & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). ‘Birth place unknown’: Citizenship, naturalization and the precariousness of identity. Show summary
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2017). Ideelles merverdi - hva er den og hvordan vises den i dag?.
 • Slagstad, Rune (2017). Carl Schmitt i Det hvite hus. Klassekampen.
 • Brekke, Jan-Paul (2017, 12. januar). Flyktningsituasjonen i Europa . [TV].  NRK1 Urix.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Show summary
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver . Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 5- 14 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-01 Show summary
 • Bjørklund, Tor & Segaard, Signe Bock (2017). De eldres lokalpolitiske deltakelse. Status og tilbakeblikk.
 • Slagstad, Rune (2017). Kroppen som sportens akilleshæl. Tidsskrift for Den norske legeforening.  137(1), s 6- 6 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1054
 • Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenn stiller opp når det trengs . NRK Ytring.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Velferdsstaten i et nordisk lys.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte (2016). Local government amalgamations - a crucial case for analyzing the impact of citizens' orientations towards local governments?.
 • Pedersen, Axel West (2016). The Swedish pension reform. Just how bad is it? Comments from a Norwegian macro perspective.
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the Norwegian NDC pension system . Show summary
 • Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2016). Schools of democracy - but for whom? Associational Activity and political participation among young people with immigrant background in Norway.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Aksept for dobbelt statsborgerskap? Nye begrunnelser og uhellige allianser . Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Show summary
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters. Show summary
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting . Show summary
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers. Show summary
 • Lidén, Hilde & Seeberg, Marie Louise (2016). Migrasjon: Dette sier europeisk forskning.. Aftenposten.
 • Friberg, Jon Horgen & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Structuring Liquid Migration: The Role of Labour Demand in Shaping Patterns of Mobility. Show summary
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). [Book review of] Bangstad, Sindre (2015), The Politics of Mediated Presence: Exploring the Voices of Muslims in Norway’s Mediated Public Spheres, Oslo: Spartacus Forlag/Scandinavian Academic Press . Nordic Journal of Migration Research.  6(2), s 132- 133 . doi: 10.1515/njmr-2016-0010 Show summary
 • Albertini Früh, Elena; Kvarme, Lisbeth Gravdal & Lidén, Hilde (2016). Trusting the welfare state - Immigrant families of children with special needs.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Sivilsamfunnets rolle i et fremtidsperspektiv.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Ideell og snill? – velferd på anbud. Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Økonomiske barrierer for deltakelse i barne- og ungdomsidretten : hvilken betydning har personlig bakgrunn og økonomi?.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Took part in roundtable: "Determinants and impacts of voluntary action. Going comparative on the basis of the ILO Manual".
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "Empirical Assessment of Third Sector Impact". Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Endringer i velferdsmiks i Skandinavia.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). The changing role of for-profit and nonprofit welfare provision in Norway, Sweden and Denmark, and consequences for the Scandinavian model. Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organized panel: "What happened to the Scandinavian, social-democratic welfare model?". Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet 1980-2013.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Organisasjonslandskapet gjennom 30 år.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Felles penger til privat profitt?.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Welfare mix and active citizenship in Scandinavian schools and nursing homes.
 • Dale-Olsen, Harald; Pedersen, Axel West & Schøne, Pål (2016). Do NDC pensions increase labour supply? Evidence from the Norwegian pension reform. Show summary
 • Pedersen, Axel West & Halvorsen, Elin (2016). Closing the gender gap in pensions. A micro-simulation analysis of the reformed Norwegian pension system. Show summary
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). The Making and Unmaking of Ethnic Boundaries in the Public Sphere: The Case of Norway . Show summary
 • Pedersen, Axel West (2016). Trends, needs and opportunities for Research. The case for Nordic comparisons.
 • Pedersen, Axel West (2016). Disentangling the gender gap in pensions. A micro-simulation of the reformed Norwegian pension system.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse og omsorgsfeltet.
 • Trætteberg, Håkon Solbu (2016). Mot en ny skandinavisk velferdsmodell – Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow Convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Pedersen, Axel West (2016). For mange på trygd? Velferdspolitiske spenninger.
 • Pedersen, Axel West (2016). Forskningsrådets evaluering av pensjonsreformen: Resultater fra to prosjekter.
 • Pedersen, Axel West (2016). Mot et kvinnevennlig pensjonssystem?.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Likelønnsutviklingen i Norge: Sakte tilnærming på 2000-tallet.
 • Østbakken, Kjersti Misje (2016). Slow convergence in the gender pay gap: Empirical evidence from Norway.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2016). Høyesteretts justitiarius . Morgenbladet.
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Sommes-nous Charlie? . ReligionGoingPublic. Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Private bidrag til frivillig sektor.
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Outsourcer vi den skandinaviske velferdsmodellen? . Show summary
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Hvor går ytringsfrihetens grenser? . Vox publica. Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Forord , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Forord.  s 5 - 7
 • Sivesind, Karl Henrik (2016). Innledning , I: Karl Henrik Sivesind (red.),  Mot en ny skandinavisk velferdsmodell? Konsekvenser av ideell, kommersiell og offentlig tjenesteyting for aktivt medborgerskap.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763492-0.  Kapittel 1.  s 9 - 16
 • Steen-Johnsen, Kari; Fladmoe, Audun & Midtbøen, Arnfinn Haagensen (2016). Åpne for krenkelser . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  s 11- 11
 • Slagstad, Rune (2016). Dannelsesuniversitetet in persona. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Konservatisme på norsk. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Savner slike som ham i politikken. Bergens Tidende.
 • Pedersen, Axel West (2016). Underregulering av løpende pensjon og avkortning av pensjon for gifte/samboende. Bakgrunn og politiske alternativer.
 • Pedersen, Axel West (2016). Utviklingen i ekteskapsmønstre blant etniske minoriteter i Norge og Danmark. Har den danske 24-års regelen faktisk virket?.
 • Pedersen, Axel West (2016). Arv av pensjonsrettigheter mellom ektefeller. Noen synspunkter og resultater fra pågående forskning.

Se alle arbeider i Cristin