English version of this page

Frivillighetens samfunnseffekter

Hvordan bidrar frivillige organisasjoner til å løse viktige samfunnsutfordringer? Vi har tidligere forsket på dette temaet og vil i denne omgang styrke og videreutvikle kunnskap og forskning på området.  

Sivilsamfunnsforskningen har tidligere sett på hvordan frivillige organisasjoner bidrar til å løse sentrale samfunnsutfordringer, slik som integrering, beredskap og helse- og livskvalitet. Frivillighetens samfunnseffekter viser til kortsiktige og langsiktige virkninger av frivillig organisering for enkeltpersoner, lokalsamfunn og samfunnet i stort.

Hvordan løser frivilligheten viktige samfunnsutfordringer?

Det er behov for å styrke og videreutvikle kunnskap og forskning om hvordan frivillige organisasjoner bidrar til å løse viktige samfunnsutfordringer, samt utvikle metoder for å måle samfunnseffekter av organisasjonens virksomhet på områder som er særlig relevante for organisasjonenes virksomhet.

Prosjekter

Publisert 29. sep. 2020 14:58 - Sist endret 15. okt. 2020 14:31