Etterlevelse av smittevernråd

Siden smitteutbruddet i mars har en rekke anbefalinger kommet om hva vi bør gjøre for å unngå å spre koronaviruset. Følges fortsatt smittevernrådene i høst?

Flak

Følges fortsatt smittevernrådene?

Siden smitteutbruddet i mars har myndighetene kommet med en rekke ulike anbefalinger om hva vi bør gjøre for å unngå å spre koronaviruset, blant annet knyttet til hygiene og sosial distansering. Hvor mange følger disse rådene, hva motiverer dem til å gjøre det, og er det like stor oppslutning om rådene et halvt år etter smitteutbruddet?

Denne brosjyren følger opp analyser gjort i april 2020. Analysene var basert på en spørreundersøkelse blant 2000 personer. I månedsskiftet oktober/november, mens smittetallene igjen var på vei opp, ble en ny undersøkelse sendt ut til de samme respondentene.

I denne utgaven kartlegger vi om mønstrene er endret fra våren til høsten 2020. Det overordnede spørsmålet er i hvilken grad befolkningen følger myndighetenes smittevernråd, og på hvilken måte tillit – til hverandre og til offentlige myndigheter – og bekymring for smitte henger sammen med etterlevelse av rådene.

Undersøkelsene er gjennomført som del av prosjektet PAR-TS (NFR-SAMRISK II), og er delfinansiert av Institutt for samfunnsforskning og Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

 
Publisert 15. des. 2020 11:09 - Sist endret 16. des. 2020 14:27