English version of this page
Avsluttet prosjekt

Sametingsvalgundersøkelsen 2017

Prosjektperiode Desember 2016 - desember 2020
Oppdragsgiver Sametinget
Prosjektnr. 10187
Prosjektleder Jo Saglie

Prosjektets hoveddel

En hoveddel i prosjektet er en representativ velgerundersøkelse  med et utvalg fra Sametingets valgmanntall, som gjennomføres ved sametingsvalget 2017. Dette er en oppfølging av tidligere undersøkelser fra 2009 og 2013.

Sentrale tema er blant annet:

  1. Valgdeltakelse og innmelding i manntallet
  2. Stemmegiving og konfliktlinjer
  3. Dagsorden – saker som er viktige for stemmegiving
  4. Politisk tillit

Arbeidspakke A

Prosjektet omfatter dessuten to dybdestudier. Arbeidspakke A ser på hvordan institusjonaliserte og semi-institusjonaliserte samiske arenaer brukes for å nå samiske velgere, samt bruk og betydning av sosiale medier.

Arbeidspakke B

Arbeidspakke B ser på forholdet mellom de gruppene som stiller til valg til Sametinget og det øvrige sivile samiske sivilsamfunnet. I hvilken grad eksisterer et samisk sivilsamfunn, og hvor nært er forholdet mellom samiske sivilsamfunnsgrupper og valglister?

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Torunn Pettersen
Eli Skogerbø
Mikkel Berg-Nordlie
Per Selle
Kristin Strømsnes
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 14. des. 2016 10:37 - Sist endret 25. feb. 2021 10:05