English version of this page
Pågående prosjekt

Sametingsvalget 2021

Prosjektperiode Februar 2021 - desember 2024
Oppdragsgiver Sametinget
Prosjektnr. 10553
Prosjektleder Jo Saglie
Sametinget

Sametinget. Foto: Jan Helmer Olsen

I dette prosjektet skal vi studere vilkår og utfordringer ved et valgdemokratisk system av og for samer i Norge generelt, og det norske sametingsvalget i 2021 spesielt.

Prosjekttilnærming

En hoveddel i prosjektet er en representativ velgerundersøkelse med et utvalg fra Sametingets valgmanntall. Dette viderefører tidligere undersøkelser fra 2009, 2013 og 2017.

Bokutgivelse

Arbeidet skal resultere i en bokutgivelse.

Sentrale tema:

  • Valgdeltakelse og annen politisk deltakelse
  • Politiske holdninger, bl.a til selvbestemmelse, kriterier for registrering i valgmanntallet samt politisk tillit
  • Opplevd diskriminering
  • Valget i 2021: valgutfall og velgervandringer
  • Helse- og sosialpolitikkens plass i sametingsvalg
  • Samiske velgere og de etablerte stortingspartiene, særlig Arbeiderpartiet

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Mikkel Berg-Nordlie (NIBR/OsloMet)
Eva Josefsen (UiT – Norges arktiske universitet)
Torunn Pettersen (Samisk høgskole)
Per Selle (Universitetet i Bergen)
Kristin Strømsnes (Universitetet i Bergen)
Emneord: Valg og demokrati
Publisert 23. feb. 2021 07:37 - Sist endret 25. feb. 2021 10:46