English version of this page
Pågående prosjekt

På toppen av styringssystemet: Vekst, integrasjon og samordning

Prosjektperiode November 2016 - juli 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10160
Prosjektleder Rune Karlsen
Illustrasjon: Colourbox.com.

Illustrasjon: Colourbox.com.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet skal studere sammenhenger mellom sentrale endringer i norske departementer – flere regjeringspolitikere, større kommunikasjonsavdelinger, tettere integrasjon politikk/administrasjon – og ulike former for samordning på departementsnivå og mellom regjeringsapparatet og parlamentet.

Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Institutt for samfunnsforskning (ISF), Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus samt Direktorat for forvaltning og IKT (Difi). Prosjektet tar opp spørsmål i skjæringsfeltet mellom politikk og administrasjon, i forlengelsen av forhold som også tidligere har blitt belyst av Difi (også som Statskonsult). Samarbeidet med forskningsmiljøene vil også styrke kompetanseprofilen i Difi.

Prosjektets hovedmål

Prosjektet skal vurdere forslag til bedre samordningsevne innenfor følgende tre grupper av tiltak: prosessuelle endringer, strukturelle endringer og skriftliggjøring av uformelle normer og regler. 

Forskningsspørsmål

Fire forskningsspørsmål strukturerer prosjektet:

  • Hvordan påvirkes regjeringsapparatets evne til vertikal og horisontal samordning av at den politiske ledelsen har blitt større?

  • Hvordan påvirkes regjeringsapparatets evne til vertikal og horisontal samordning av stadig større kommunikasjonsenheter?

  • Har veksten i politisk ledelse ført til økende integrasjon med embetsverket?

  • Hvordan påvirker endringene på toppen i norske departementer forholdet mellom regjeringsapparatet og Stortinget?

Prosjekttilnærming

Forskningsprosjektet er komparativt gjennom studier av Norge, Sverige og Danmark.

Prosjektet skal gjennomføre intervjuer med den administrative toppledelsen i Norge, Sverige og Danmark, for å sammenligne styringssystemene i de tre landene. I Norge vil det også bli gjennomført en spørreundersøkelse og supplerende intervjuer med politikere.

Mer informasjon:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kristoffer Kolltveit (Høgskolen i Oslo og Akershus)
Jostein Askim (Universitetet i Oslo)

Publikasjoner

  • Jostein Askim; Rune Karlsen & Kristoffer Kolltveit (2018). The spy who loved me? Cross-partisans in the core executive. Public Administration.  96, s 243- 258
  • Jostein Askim; Rune Karlsen & Kristoffer Kolltveit (2017). Political appointees in executive government: Exploring and explaining roles using a large-N survey in Norway. Public Administration.  95, s 342- 358

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 28. okt. 2016 13:47 - Sist endret 19. juni 2017 09:11