Avsluttet prosjekt

Gjennomgang av tilbakevendingsordningen for flyktninger

Tilbakevending fra Norge
Prosjektperiode 2013 - 2013
Oppdragsgiver Justis -og beredskapsdepartementet
Prosjektnr. 10001

Tilbakevending fra Norge

I denne studien gjøres det opp status for ordningen med frivillig tilbakevending fra Norge. Dette har vært et tilbud fra norske myndigheter til personer med fluktbakgrunn som har fått opphold i Norge. De som ønsker å flytte til hjemlandet på permanent basis kan få hjelp til å organisere reisen og et relativt beskjedent støttebeløp. Ordningen gjelder med andre ord flyktninger og dere familier disse som har permanent opphold i landet, men som likevel velger å flytte hjem.

Denne ordningen har vært lite benyttet de siste ti årene. Myndighetenes fokus har i stedet vært på å sikre retur av personer uten regulært opphold i Norge. På dette området har det vært en rask utvikling av nye programmer. I mens har tilbudet forblitt uendret for de som ønsker å vende tilbake uten å måtte det.

I denne studien spør vi hvordan tilbakevendingsordningen fungerer i dag og kommer med forslag til endringer. Beskrivelsen og analysen gjøres på bakgrunn av intervjuer med kjerneinformanter i offentlige etater, statistikk fra UDIs Utlendingsdatabase, samt en litteraturgjennomgang. Den norske ordningen sammenlignes også med lignende programmer i våre naboland.

Deltakere

Jan-Paul Brekke Dr. polit. Forsker II 918 79 903 Send e-post
Publisert 30. okt. 2013 15:53 - Sist endret 19. juni 2017 00:59