Avsluttet prosjekt

Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon

Prosjektperiode 2009 - 2010
Oppdragsgiver NOVA
Prosjektnr. 413.082

NorLAG er en longitudinell panelstudie basert på et stratifisert og tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen 40-79 år i 30 kommuner og bydeler over hele landet med oppfølging hvert femte år. Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og spørreskjema med data om kommunene og lokalkunnskap fra nøkkelinformanter. Det longitudinelle designet gjør det mulig å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser som folder seg ut over tid. NorLAG er en longitudinell panelstudie basert på et stratifisert og tilfeldig utvalg av befolkningen i alderen 40-79 år i 30 kommuner og bydeler over hele landet med oppfølging hvert femte år. Den lokale forankringen gjør det mulig å integrere individdata fra intervju og spørreskjema med data om kommunene og lokalkunnskap fra nøkkelinformanter. Det longitudinelle designet gjør det mulig å undersøke aldring og rolleoverganger som prosesser som folder seg ut over tid.
Institutt for samfunnsforskning er et samarbeidspartner i dette prosjektet som er ledet av NOVA (se: http://norlag.nova.no/). Med utgangspunkt i NorLAGs data jobber ISF med problemstillinger knyttet til forholdet mellom sosial kapital, helse, livskvalitet og aldring.

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 1. sep. 2009 09:52 - Sist endret 19. juni 2017 00:58