Rune Slagstad

Image of Rune Slagstad
Norwegian version of this page
Position Professor emeritus
Degree Dr. philos.
Contact +47 922 82 722 rune.slagstad@samfunnsforskning.no
Tags: Elections and Democracy

Publications

 • PaxLeksikon (1-6, medredaktør), 1978-81
 • Positivisme og vitenskapsteori, 1980
 • Rett og politikk - et liberalt tema med variasjoner (dr.avh.), 1987
 • Constitutionalism and Democracy (J. Elster/R. Slagstad, eds.), 1988 
 • De nasjonale strateger, 1998
 • Rettens ironi, 2001, ny utg. 2011
 • Dannelsens forvandlinger (R. Slagstad, L. Løvlie, O. Korsgaard, red.), 2003
 • Utvalgte polemikker, 2005
 • Kunnskapens hus, 2000, ny utg. 2006
 • (Sporten). En idéhistorisk studie, 2008, ny utg. 2010
 • Elster og sirenenes sang. Festskrift til Jon Elsters 70. årsdag (R. Slagstad red.), 2010
 • Spadestikk, 2012
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens vekst - og fall?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  101(4), s 283- 304
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2015). Høyesteretts dommere, I: Tore Schei; Toril Marie Øie (red.),  Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02464-6.  Kapittel.  s 59 - 95
 • Slagstad, Rune (2015). Høyesteretts institusjonelle egenart. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift.  54(10), s 637- 641
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2012). Historikeres fortellinger om juss. Tidsskrift for rettsvitenskap.  (4), s 421- 457
 • Slagstad, Rune (2012). The Metamorphoses of Norwegian Reformism, In  "Alternative Processes of Modernization?".  Berghahn Books.  ISBN 9780857452696.  kap. 6.  s 143 - 166
 • Slagstad, Rune (2011). De politiserende embetsmenn. Nordisk Administrativt Tidsskrift.  (3), s 170- 189 Full text in Research Archive.
 • Slagstad, Rune (2011). Folkedannelsens forvandlinger, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3476-8.  kapittel.
 • Slagstad, Rune (2011). Universitetet som dannelsesinstitusjon, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3476-8.  kapittel.

View all works in Cristin

 • Slagstad, Rune (2018). Da fjellet ble dannet. Dreyer Forlag A/S.  ISBN 9-788282-654371.  299 s.
 • Slagstad, Rune (2016). Lærdom som lidenskap. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2165-3.  168 s. Show summary
 • Slagstad, Rune (2015). (Sporten). Pax forlag.  ISBN 978-82-530-3799-8.  959 s.
 • Slagstad, Rune (2015). De nasjonale strateger. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3798-1.  600 s.
 • Slagstad, Rune (2015). Elster og sirenenes sang. Pax forlag.  ISBN 9-788253-038001.  335 s.
 • Slagstad, Rune (2015). Rettens ironi. Pax forlag.  ISBN 978-82-530-3798-1.  600 s.
 • Slagstad, Rune (red.) (2015). Tilløp til offentlighet. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3789-9.  926 s.
 • Slagstad, Rune & Messel, Jan (red.) (2014). Profesjonshistorier. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  809 s.
 • Slagstad, Rune (2012). Spadestikk. 1967-2012. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1287-3.  885 s.
 • Slagstad, Rune (2011). Rettens ironi. Studier i juss og politikk. Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3473-7.  600 s.

View all works in Cristin

 • Slagstad, Rune (2018). Aktøren Søgnen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). De samfunnsbyggende arkitekter. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2018). Den korrupte fotballen som øyeblikksreligion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018, 07. desember). Etterlyser større skolepolitisk debatt.
 • Slagstad, Rune (2018). Hernes, Søgnen, Clemet. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Maktens arroganse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018). Når OECD tar makten - om det nye, skolepolitiske kunnskapsregime. Bedre Skole.
 • Slagstad, Rune (2018). Skagen, vår Skagen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Statsfeministen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Carl Schmitt i Det hvite hus. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Den nye helseadelen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  137(14-15) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0400
 • Slagstad, Rune (2017). Edelmarxisten. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2017). Insinuasjon som vitenskap. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Kroppen som sportens akilleshæl. Tidsskrift for Den norske legeforening.  137(1), s 6- 6 . doi: 10.4045/tidsskr.16.1054
 • Slagstad, Rune (2017). Mellom Foucault og Machiavelli, I: Bo Bøgeskov; Finn Junge-Jensen & Uffe Østergaard (red.),  Spor - i forskning og politik : Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen.  Jurist- og Økonomforbundets Forlag.  ISBN 978-87-574-4023-2.  kapittel 3.  s 31 - 38
 • Slagstad, Rune (2017). Metasosiologen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Når byråkratene tar makten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens forvandlinger. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Profesjon og ledelse.
 • Slagstad, Rune (2017). Pædagogikken er en af samfundets store kamppladser. Dagbladet Politiken.
 • Slagstad, Rune (2017). Trump i lys af Carl Schmitt. "Politiken". København..
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2016). Høyesteretts justitiarius. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Arven etter Per Lønning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Byrådet og imperiebyggeren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Dannelsesuniversitetet in persona. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). De marginale sosiologer. sosiologen.no.
 • Slagstad, Rune (2016). De nasjonale strateger - hvor ble de av?. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Debatt frister ikke. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Den meningsløse fotballen. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). En postleninistisk dannelsesagent. Minerva (nettutgaven).
 • Slagstad, Rune (2016). Høyres forsømte tradisjon. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Konservatisme på norsk. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Nasjonen i våre hjerter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). På sporet av ordene. Dagbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Savner slike som ham i politikken. Bergens Tidende.
 • Slagstad, Rune (2015). Den fasjonable strategen. Dagsavisen.  s 22- 25
 • Slagstad, Rune (2015). En akademisk vagabond. Klassekampen.  s 26- 26
 • Slagstad, Rune (2015). En nasjonal strateg i krig og fred. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2015). En politikkutformende sykehusdirektør. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2015). Farvel til Høyesterett?. VG : Verdens gang.
 • Slagstad, Rune (2015). Fra det nasjonale til det postnasjonale. Dagbladet.
 • Slagstad, Rune (2015). Hvor er politikerne?. VG : Verdens gang.  s 24- 25
 • Slagstad, Rune (2015). Høire-sosialisten. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2015). Intellektuell mellom antiintellektuelle. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2015). Når opp blir ned. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2015). Professorer i kamp. Bergens Tidende.
 • Slagstad, Rune (2015). Sedelighetens gjenkomst. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2015). Snikpolitisering av Høyesterett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2015). Sporten som samtidsreligion. Vårt land.
 • Slagstad, Rune & Kierulf, Anine (2015). Høyesteretts dommere. Morgenbladet.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Amerikanske rettstilstander. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Høyesterett - et politisk organ?. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune & Messel, Jan (2014). Forord, I: Rune Slagstad & Jan Messel (red.),  Profesjonshistorier.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3752-3.  Forord.  s 9 - 11
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). En helseminister og hans sykehus. VG : Verdens gang.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). Støres tomprat. VG : Verdens gang.
 • Slagstad, Rune (2012). 100: Næss Naturligvis. Klassekampen. . doi: 27.01.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Arne Næss. Ny Tid. . doi: 20.01.2012
 • Slagstad, Rune (2012, 05. september). Edvard Munch. [Radio].  NRK Dagsnytt18.
 • Slagstad, Rune (2012). Filosofipolitiet Elster. Bergens Tidende. . doi: 04.11.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Gjørv-rapporten går ikke dypt nok. Stavanger Aftenblad. . doi: 01.09.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Helsefeltets bakspillere. Morgenbladet. . doi: 29.06.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Helsefeltets strateger. Tidsskrift for Den norske legeforening.  (12-13), s 1479- 1486 . doi: 10.4045/tidsskr.12.0519
 • Slagstad, Rune (2012). Munch og Nietzsche. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). . doi: 12.09.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Norge:postdemokratisk avantgarde. Klassekampen. . doi: 28.02.2012
 • Slagstad, Rune (2012, 01. juli). Oslo Universitetssykehus. [Radio].  NRK Søndagsavisen.
 • Slagstad, Rune (2012). På parti med Kristin. Klassekampen. . doi: 10.11.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Stoltenberg burde gått. Bergens Tidende. . doi: 02.09.2012
 • Slagstad, Rune (2012). Stortinget - politikkens sentrum?. Klassekampen. . doi: 22.05.2012
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2011). De skjulte strateger. Dagbladet.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2011). Flytende rettstenkning. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2011). De tapte muligheters parti. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2011). Demokratiforakt fra Høyre. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2011). Den nye profesjonsstrid. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2011). Den skjulte offentlighet. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2011). Den verdikonservative opponent. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2011). Det åpne samfunn. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2011). En dannelsesagent krysser sine ord. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2011). Et forsvar for teologien. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2011). Lambda for alle pengene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2011). Pervertert demokrati?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2011). Teologiens uutholdelige tyngde. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2011). Universitetet i det åpne samfunn. Morgenbladet.

View all works in Cristin

Published May 31, 2017 12:13 PM - Last modified July 4, 2017 10:32 AM