Rune Slagstad

Bilde av Rune Slagstad
English version of this page
Stillingstittel Professor emeritus
Grad Dr. philos.

Rune Slagstad var forsker/forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning 1989-2006, professor II i rettsteori ved Institutt for offentlig rett, UiO, 1989-92, professor II i politisk teori, Institutt for statsvitenskap, UiO, 1992-95, professor II i sosiologi, Høgskulen i Volda, 1995-98, professor ved Senter for profesjonsstudier, Høyskolen i Oslo, 1999-2000, professor II ved Det teologiske fakultet, UiO, 2003-2005, professor i profesjonenes teori og historie, Senter for profesjonsstudier, HiOA, 2006-2013. Han var redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift (1984-2009). Han er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 2002.

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • PaxLeksikon (1-6, medredaktør), 1978-81
 • Positivisme og vitenskapsteori, 1980
 • Rett og politikk - et liberalt tema med variasjoner (dr.avh.), 1987
 • Constitutionalism and Democracy (J. Elster/R. Slagstad, eds.), 1988 
 • De nasjonale strateger, 1998
 • Rettens ironi, 2001, ny utg. 2011
 • Dannelsens forvandlinger (R. Slagstad, L. Løvlie, O. Korsgaard, red.), 2003
 • Utvalgte polemikker, 2005
 • Kunnskapens hus, 2000, ny utg. 2006
 • (Sporten). En idéhistorisk studie, 2008, ny utg. 2010
 • Elster og sirenenes sang. Festskrift til Jon Elsters 70. årsdag (R. Slagstad red.), 2010
 • Spadestikk, 2012
 • Slagstad, Rune (2020). Kings Bay-dramaet. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens vekst - og fall? Norsk pedagogisk tidsskrift. 101(4), s. 283–304. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2017-04-02.
 • Slagstad, Rune (2015). Høyesteretts institusjonelle egenart. Lov og Rett. 54(10), s. 637–641.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2015). Høyesteretts dommere. I Schei, Tore & Øie, Toril Marie (Red.), Lov Sannhet Rett. Norges Høyesterett 200 år. Universitetsforlaget. s. 59–95.

Se alle arbeider i Cristin

 • Slagstad, Rune (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Et doldisbyråkratisk lærestykke. Pax Forlag. 375 s.
 • Slagstad, Rune (2019). Hannah Arendt, Politikk i dystre tider. Pax Forlag. 530 s.
 • Slagstad, Rune (2019). Carl Schmitt, Politikk og rett. Pax Forlag. 480 s.
 • Slagstad, Rune (2018). Da fjellet ble dannet. Dreyer Forlag A/S. 299 s.
 • Slagstad, Rune (2016). Lærdom som lidenskap. Fagbokforlaget. 168 s.
 • Slagstad, Rune (2015). (Sporten). Pax forlag. 959 s.
 • Slagstad, Rune (2015). Elster og sirenenes sang. Pax forlag. 335 s.
 • Slagstad, Rune (2015). Rettens ironi. Pax forlag. 600 s.
 • Slagstad, Rune (2015). De nasjonale strateger. Pax Forlag. 600 s.
 • Slagstad, Rune (2015). Tilløp til offentlighet. Pax Forlag. 926 s.
 • Slagstad, Rune & Messel, Jan (2014). Profesjonshistorier. Pax Forlag. 809 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Slagstad, Rune (2020). En reddende engel? Tidsskrift for Den norske legeforening. 140(4), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.20.0178.
 • Slagstad, Rune (2020). Politisk forvarsel om arbeiderpartistatens fall. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2020). Lektor Langdals historietime. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2020). Ikkje redd for strid. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2020). Metafysikk på norsk. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2020). Unntakstilstand i vår tid. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2020). Om å få sosiologien på rett kjøl igjen. Tidsskrift for samfunnsforskning. 61(3), s. 298–303. doi: 10.18261/ISSN.1505-291X-2020-03-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slagstad, Rune (2019). Forsvar for det politiske. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2019). Liberalisme og populisme. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019). Med KrF på Lenin-kurs. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2019). Bent Høies diktat til Oslo kommune. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2019). Demokratisk ustyrt. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019). -En politisk katastrofe. [Avis]. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019). Gir ikke opp Ullevål. [Avis]. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2019). Ut mot styreleder Gjedrem.
 • Slagstad, Rune (2019). Åtvarar mot ein ny helseadel. [Avis]. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2019). Når den medisinske fagkunnskapen neglisjeres. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Slagstad, Rune (2019). Protestantismens filosof. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2019). Langslet i norsk konservatisme. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2019). Spillet om Ullevål sykehus. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018). Den korrupte fotballen som øyeblikksreligion. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2018). De samfunnsbyggende arkitekter. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2018). Skagen, vår Skagen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Etterlyser større skolepolitisk debatt.
 • Slagstad, Rune (2018). Hernes, Søgnen, Clemet. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Aktøren Søgnen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Når OECD tar makten - om det nye, skolepolitiske kunnskapsregime. Bedre Skole.
 • Slagstad, Rune (2018). Statsfeministen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2018). Maktens arroganse. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2017). Pædagogikken er en af samfundets store kamppladser. Dagbladet Politiken.
 • Slagstad, Rune (2017). Mellom Foucault og Machiavelli. I Bøgeskov, Bo; Junge-Jensen, Finn & Østergaard, Uffe (Red.), Spor - i forskning og politik : Festligt skrift til Ove Kaj Pedersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. s. 31–38.
 • Slagstad, Rune (2017). Når byråkratene tar makten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2017). Metasosiologen. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Pedagogikkens forvandlinger. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Den nye helseadelen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 137(14-15). doi: 10.4045/tidsskr.17.0400.
 • Slagstad, Rune (2017). Edelmarxisten. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2017). Insinuasjon som vitenskap. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Trump i lys af Carl Schmitt. "Politiken". København..
 • Slagstad, Rune (2017). Profesjon og ledelse.
 • Slagstad, Rune (2017). Carl Schmitt i Det hvite hus. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2017). Kroppen som sportens akilleshæl. Tidsskrift for Den norske legeforening. 137(1), s. 6–6. doi: 10.4045/tidsskr.16.1054.
 • Slagstad, Rune (2016). Debatt frister ikke. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). På sporet av ordene. Dagbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). En postleninistisk dannelsesagent. Minerva (nettutgaven).
 • Slagstad, Rune (2016). Byrådet og imperiebyggeren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). De nasjonale strateger - hvor ble de av? Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Nasjonen i våre hjerter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Den meningsløse fotballen. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Arven etter Per Lønning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2016). Høyres forsømte tradisjon. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). De marginale sosiologer. sosiologen.no.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2016). Høyesteretts justitiarius. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Dannelsesuniversitetet in persona. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2016). Konservatisme på norsk. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2016). Savner slike som ham i politikken. Bergens Tidende.
 • Slagstad, Rune (2015). Sedelighetens gjenkomst. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2015). Snikpolitisering av Høyesterett. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2015). Høire-sosialisten. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune & Kierulf, Anine (2015). Høyesteretts dommere. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2015). Farvel til Høyesterett? VG : Verdens gang.
 • Slagstad, Rune (2015). Professorer i kamp. Bergens Tidende.
 • Slagstad, Rune (2015). En nasjonal strateg i krig og fred. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune (2015). Når opp blir ned. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2015). Sporten som samtidsreligion. Vårt land.
 • Slagstad, Rune (2015). Fra det nasjonale til det postnasjonale. Dagbladet.
 • Slagstad, Rune (2015). En akademisk vagabond. Klassekampen. s. 26–26.
 • Slagstad, Rune (2015). Den fasjonable strategen. Dagsavisen. s. 22–25.
 • Slagstad, Rune (2015). Intellektuell mellom antiintellektuelle. Dag og Tid.
 • Slagstad, Rune (2015). Hvor er politikerne? VG : Verdens gang. s. 24–25.
 • Slagstad, Rune (2015). En politikkutformende sykehusdirektør. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Slagstad, Rune & Messel, Jan (2014). Forord. I Slagstad, Rune & Messel, Jan (Red.), Profesjonshistorier. Pax Forlag. s. 9–11.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Amerikanske rettstilstander. Klassekampen.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Høyesterett - et politisk organ? Klassekampen.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). Støres tomprat. VG : Verdens gang.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). En helseminister og hans sykehus. VG : Verdens gang.
 • Slagstad, Rune (2012). Oslo Universitetssykehus. [Radio]. NRK Søndagsavisen.
 • Slagstad, Rune (2012). Edvard Munch. [Radio]. NRK Dagsnytt18.
 • Slagstad, Rune (2012). Arne Næss. Ny Tid.
 • Slagstad, Rune (2012). 100: Næss Naturligvis. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2012). Norge:postdemokratisk avantgarde. Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2012). Stortinget - politikkens sentrum? Klassekampen.
 • Slagstad, Rune (2012). Helsefeltets bakspillere. Morgenbladet.
 • Slagstad, Rune (2012). Gjørv-rapporten går ikke dypt nok. Stavanger Aftenblad.
 • Slagstad, Rune (2012). Stoltenberg burde gått. Bergens Tidende.
 • Slagstad, Rune (2012). Munch og Nietzsche. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. mai 2017 12:08 - Sist endret 4. juli 2017 10:32