English version of this page

Tidsskrift og bokkapitler

2018

Halvorsen, Elin & Pedersen, Axel West (2018). Closing the gender gap in pensions: A microsimulation analysis of the Norwegian NDC pension system. Journal of European Social Policy. doi: 10.1177/0958928717754296 Fulltekst i vitenarkiv

Løset, Gøril Kvamme; Dale-Olsen, Harald; Hellevik, Tale; Mastekaasa, Arne; von Soest, Tilmann & Østbakken, Kjersti Misje (2018). Gender equality in sickness absence tolerance: Attitudes and norms of sickness absence are not different for men and women. PLoS ONE 13(8) . doi: 10.1371/journal.pone.0200788 Fulltekst i vitenarkiv.

Reisel, Liza; Østbakken, Kjersti Misje & Attewell, Paul (2018). Dynamics of Claims Making and Gender Wage Gaps in the United States and Norway. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. doi: https://doi.org/10.1093/sp/jxy019

2017

Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741260570.  Kapittel 9.  s 247 - 270

Brekke, Idunn & Nadim, Marjan (2017). Gendered effects of intensified care burdens: Employment and sickness absence in families with chronically sick or disabled children in Norway. Work, Employment and Society.  31(3), s 391- 408 . doi: 10.1177/0950017015625616 Fulltekst i vitenarkiv

Cools, Sara; Schøne, Pål & Strøm, Marte (2017). Forskyvninger i skolestart: Hvilken rolle spiller kjønn og sosial bakgrunn?. Søkelys på arbeidslivet 34(4), s 273- 289. doi:10.18261/issn.1504-7989-2017-04-03 Fulltekst i vitenarkiv.

Cools, Sara & Hart, Rannveig Kaldager (2017). The Effect of Childhood Family Size on Fertility in Adulthood: New Evidence From IV Estimation. Demography.  54(1), s 23- 44-doi: 10.1007/s13524-016-0537-z

Cools, Sara & Kotsadam, Andreas (2017). Resources and Intimate Partner Violence in Sub-Saharan Africa. World Development 95, s 211- 230 . doi:10.1016/j.worlddev.2017.02.027 Fulltekst i vitenarkiv.

Ellingsæter, Anne Lise; Kitterød, Ragni Hege & Lyngstad, Jan (2017). Universalising Childcare, Changing Mothers' Attitudes: Policy Feedback in Norway. Journal of Social Policy.  46(1), s 149- 173 . doi: 10.1017/S0047279416000349

Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv . Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(1), s 84- 104 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04

Goldin, Claudia; Kerr, Sari Pekkala; Olivetti, Claudia & Barth, Erling (2017). The Expanding Gender Earnings Gap: Evidence from the LEHD-2000 Census. The American Economic Review.  107(5), s 110- 114. 

Grødem, Anne Skevik (2017). Farvel til den barnevennlige velferdsstaten?, I: Stian Carstens Bendiksen; Sverre Helseth & Charlotte Lundgren (red.),  Oppvekstrapporten 2017. Økte forskjeller - gjør det noe?.  Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.  ISBN 978-82-8286-317-9.  Artikkel 10.  s 184 - 200

Grødem, Anne Skevik (2017). Family-oriented policies in Scandinavia and the challenge of immigration. Journal of European Social Policy 27(1), s 77- 89. doi:10.1177/0958928716673315 Fulltekst i vitenarkiv.

Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics. Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82

Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career model within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Children and the Gender Gap in Management. Labour Economics.doi: 10.1016/j.labeco.2017.05.009

Hardoy, Ines; Schøne, Pål & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Kjønnsforskjeller i ledelse: Kohort eller -livsløp?. Søkelys på arbeidslivet.  34(1-2), s 95- 107 . doi: 10.18261/issn-1504-7989-2017-01-02-06

Holst, Cathrine; Skjeie, Hege & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialization, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.

Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family: changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chap 1.  s 1 - 16.

Nadim, Marjan (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid . Norsk sosiologisk tidsskrift.  1(1), s 35- 52 . doi: 10.18261/issn.2535-2512-2017-01-03

Seehuus, Sara Marie Jorunn & Reisel, Liza (2017). Betydningen av sosial bakgrunn for kjønnsdeling i høyere utdanning. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 284- 310

Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre . Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv

Skjeie, Hege; Holst, Cathrine & Teigen, Mari (2017). Benevolent Contestations: Mainstreaming, Judicialisation, and Europeanization in the Norwegian Gender+ Equality Debate, In Heather MacRae & Elaine Weiner (ed.),  Towards Gendering Institutionalism.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781783489961.  Chapter 6.  s 121 - 143

Teigen, Mari (2017). Er dette det norske samfunn?. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(02), s 232- 235 . doi: 10.18261/issn.1504-291X-2017-02-07

Teigen, Mari & Skjeie, Hege (2017). The Nordic Gender Equality Model, I: Oddbjørn P. Knutsen (red.),  The Nordic Models in Political Science. Challenged, but Still Viable?.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2175-2.  5.  s 125 - 147.

2016

Bay, Ann-Helén; Pedersen, Axel West & Teigen, Mari (2015). En kvinnevennlig pensjonsreform? Likestillingsperspektiver i den norske pensjonsreformdebatten.Tidsskrift for velferdsforskning 18(3), s 164- 178.

Bergsvik, Janna; Kitterød, Ragni Hege & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Forsørgermønstre blant par – likestilling eller spesialisering?. Søkelys på arbeidslivet 33(4), s 379- 402 . doi: 10.18261/issn.1504-7989-2016-04-06

Ellingsæter, Anne Lise (2016). Mødre og jobb - i evig ubalanse?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 2.  s 37 - 53

Finseraas, Henning; Hardoy, Ines & Schøne, Pål (2016). School enrolment and mothers’ labor supply: evidence from a regression discontinuity approach. Review of Economics of the Household.  s 1- 18 . doi: 10.1007/s11150-016-9350-0

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309.

Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36.

Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet 32(1-2), s 111- 136.

Kitterød, Ragni Hege; Lidén, Hilde; Lyngstad, Jan & Wiik, Kenneth Aarskaug (2016). Delt bosted for barna etter samlivsbrudd - en praksis for folk flest?. Sosiologisk Tidsskrift.  24(1), s 27- 50 . doi: 10.18261/issn.1504-2928-2016-01-02

Kitterød, Ragni Hege & Rønsen, Marit (2016). Innebærer den moderne farsrollen et "second shift" for far? Samlet arbeidstid blant foreldre med ulike yrkestilpasninger, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  5.  s 99 - 121

Kitterød, Ragni Hege (2016). Mot et symmetrisk foreldreskap? Yrkesarbeid og familiearbeid blant foreldre i Norge, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn, bind 2.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490215.  24.  s 234 - 259

Nadim, Marjan (2016). Det mannlige forsørgeridealet under press. Forestillinger om småbarnsmødres arbeid blant etterkommere av innvandrere, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 7.  s 142 - 161

Von Simson, Kristine (2016). Frafall i yrkesfag blant jenter og gutter : arbeidsmarkedets betydning, I: Kaja Reegård & Jon Rogstad (red.),  De frafalne: Om frafall i videregående opplæring.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48109-1.  Kapittel 3.  s 62 - 88

Publisert 31. mai 2017 15:42 - Sist endret 3. sep. 2018 11:08