Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer

Likestilte idealer – kjønnsskjeve mønstre. Kvinner med mastergrad i økonomi er like ambisiøse som menn, men det koster å ta hovedansvaret på hjemmebane.

Flak
Publisert 22. juni 2020 09:44 - Sist endret 16. okt. 2020 14:23