Tove Sollunn

Økonomiansvarlig

Tove Sollunn har vært ansatt på Institutt for samfunnsforskning siden 2010, og har ansvar for regnskap og budsjett. Hun følger også opp den økonomiske og administrative delen av forskningsprosjektene – fra søknadsprosess  til avslutning av prosjektet, i samarbeid med forskerne.

Publisert 12. mai 2017 14:21 - Sist endret 20. juni 2017 13:24