English version of this page

Dine rettigheter

Informasjonen om dine rettigheter som følger her gjelder all behandling av personopplysninger på instituttet. 

Dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger, kan du henvende deg til vårt uavhengige personvernombud, knyttet til Norsk Senter for forskningsdata (NSD)postmottak@nsd.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned.

Postadresse:
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
Harald Hårfagres gate 29
N-5007 Bergen Norway

Telefon: 55 58 21 17

Det er også mulig å sende epost til personvernkontakten på Institutt for samfunnsforskning: personvern@samfunnsforskning.no 

Dine rettigheter

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.
Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.
Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.
Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.
Les mer om retten til begrensning

Protestere mot en behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.
Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.
Les mer om retten til dataportabilitet

Sende inn klage

Vi ønsker at du melder ifra til oss eller personvernombudet dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Du kan også kontakte personvernombudet vårt for å søke råd og veiledning. Personvernombudet har taushetsplikt dersom du ønsker å si fra om noe i fortrolighet.Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Slike klager rettes til Datatilsynet: post@datatilsynet.no

Publisert 14. sep. 2020 08:35 - Sist endret 21. sep. 2020 09:34