Dine rettigheter

Sist endret 30. mars 2020 18:53 av hegekka@uio.no

Informasjonen om dine rettigheter som følger her gjelder all behandling av personopplysninger på instituttet.