Daniel Arnesen

Image of Daniel Arnesen
Norwegian version of this page
Position Senior Research Fellow
Degree PhD
Contact +47 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no

Sociologist interested in civil society and voluntary organizations

Daniel Arnesen holds a Master’s degree in sociology from the University of Oslo. He is interested in research topics such as civil society and democracy, voluntary organizations, and civic engagement and participation.

Currently, he is working on projects on the inclusion of children and young people in volunteering, monetary donations to voluntary organizations and changes in voluntary organizations' societal roles.

Arnesen is affiliated the Centre for Research on Civil Society and Voluntary Sector.

Social media

Tags: Civil Society

Publications

 • Sivesind, Karl Henrik; Arnesen, Daniel; Gulbrandsen, Trygve Jens; Nordø, Åsta Dyrnes & Enjolras, Bernard (2018). An Organizational Landscape in Transformation, In Bernard Enjolras & Kristin Strømsnes (ed.),  Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway.  Springer.  ISBN 9783319772639.  Chapter 3.  s 67 - 116 Show summary
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Norway Country Report. European Foundations for Research and Innovation, In B. Gouwenberg; D. Karamat Ali; L. Hoolwerf; Rene Bekkers; T. Schuyt & J. Smit (ed.),  EUFORI Study: European Foundations for Research and Innovation.  Publications Office of the European Union.  ISBN 978-92-79-48436-0.  Kapittel 20.  s 855 - 890

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel; Grødem, Anne Skevik; Ervik, Rune & Eimhjellen, Ivar (2021). Delrapport: Følgeforskning og evaluering av forsøk med fritidskortordninger. Erfaringer fra forsøkskommunenes innføring av Fritidskortet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2021:2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Frivillighet og koronakrisen. Befolkningens frivillige innsats og frivillige organisasjoners rolle, aktiviteter og økonomi under koronakrisen i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:02. Full text in Research Archive. Show summary
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen & Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2021:01. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:6. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:08. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Hansen, Vibeke Wøien (2020). Oslos innbyggeres forventninger til kommunens tilrettelegging på tros- og livssynsfeltet. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:7. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2020). Organisasjonslandskap i endring 2009–2019: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2020:5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2019). Nonprofit Advocacy Reconfigured: Resource Mobilization, Political Opportunity and Organizational Change. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning : en studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018-01. Full text in Research Archive. Show summary
 • Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor : endringer, tilpasninger, konsekvenser. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2017-7.
 • Arnesen, Daniel (2016). Finansiering og rammevilkår : Delrapportering. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Notat. Show summary
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2016-5. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel (2015). Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2015-3. Full text in Research Archive. Show summary
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2014). Notat: Frivillig sektor i Oslo : Nøkkeltall og hovedtrekk.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Daniel (2021, 22. februar). Digital innsamling som fenomen. [Radio].  Dagens, NRK P1.
 • Arnesen, Daniel (2021). Forsøk med fritidskortordninger: Muligheter og utfordringer i innføringen av fritidskort.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillig i krisetid - veien videre.
 • Arnesen, Daniel (2021). Frivillighetens beredskap – i krise og «fredstid», samtale mellom Ingrid Stenstadvold Ross og Daniel Arnesen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Pengegaver og innsamling under koronakrisen.
 • Arnesen, Daniel (2021). Regional frivillighet som politikkområde: Innspill og refleksjoner.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021). Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 • Arnesen, Daniel (2021, 26. januar). Sylvia Jacobsen møter samfunnsforsker Daniel Arnesen.. [Radio].  Dritt'n i Midt'n (podcast).
 • Arnesen, Daniel (2021). Utviklingstrekk i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Konsekvenser av koronakrisen for frivillig sektor - på kort og lang sikt.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Koronakrisen og den norske frivilligheten.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2021). Norsk frivillighet og koronakrisen.
 • Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Sletten, Mira Aaboen; Nordø, Åsta Dyrnes & Arnesen, Daniel (2021). Fritidsaktiviteter er ikke for «alle». Vårt land.
 • Thommessen, Julia Kirsebom; Zondag, Martin; Holm-Nilsen, Sverre; Holter, Katrine; Skulstad, Håkon; Graver, Hans-Petter & Arnesen, Daniel (2021, 15. juli). NNPF-bråket: Politiet trakk rusorganisasjon-kontingent rett fra lønna.  NRK.
 • Arnesen, Daniel (2020). Endrede rammevilkår for frivillig sektor og konsekvenser av koronatiltakene.
 • Arnesen, Daniel (2020). Finansiering av frivillighet: Frivillig sektors økonomi og lokallagenes rammevilkår.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillige organisasjoner i møte med koronapandemien.
 • Arnesen, Daniel (2020). Frivillighet i en storby: Kommune og frivillig sektor i Oslo.
 • Arnesen, Daniel (2020). Født Fri-saken viser problemet med politiske hestehandler om statsstøtte til organisasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Arnesen, Daniel (2020). Konsekvenser av koronakrisen for det frivillige kulturlivet.
 • Arnesen, Daniel (2020). Medlemskap, deltakelse, barrierer: Status og trender.
 • Arnesen, Daniel (2020). Milliardtap for frivilligheten. Avisa Vårt land.
 • Arnesen, Daniel (2020, 02. desember). Mye frivillig arbeid under korona. [Radio].  Studio 2.
 • Arnesen, Daniel (2020). Norsk frivillighet i endring: Indikatorer, trender og utviklingstrekk.
 • Arnesen, Daniel (2020, 16. oktober). Om godhetsregime, giverglede og dugnadsånd. [Radio].  Stangelle på Fredag.
 • Arnesen, Daniel (2020). Organisasjonslandskap i endring: Fra ideologisk samfunnsendring til individuell utfoldelse?.
 • Arnesen, Daniel (2020). Ung frivillighet og konsekvenser av korona for frivillig sektor.
 • Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Enjolras, Bernard (2020). Regjeringens krisepakke er dårlig tilpasset frivillighetens milliardtap. Forskersonen.no.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillig sektors samfunnsrolle, organisering og selvforståelse.
 • Arnesen, Daniel (2019). Frivillighet i endring: Trender og implikasjoner.
 • Arnesen, Daniel (2019). Mellom organisering, politikk og forvaltning: Paraplyorganisasjoner i Norge.
 • Arnesen, Daniel (2019). Organisasjonene og det offentlige: Endringer i forholdet mellom frivillig sektor og staten.
 • Arnesen, Daniel (2019). Trender og utvikling i norsk frivillighet.
 • Arnesen, Daniel (2019). Volunteering in Scandinavia: Developments and the Characteristics of Volunteers.
 • Arnesen, Daniel (2018). Bokanmeldelse: Benedicte Brøgger: Sosialt entreprenørskap i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning.  59(3), s 321- 324 . doi: 10.18261/issn.1505-291X-2018-03-06 Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Daniel (2017). Diversity and inequality in organizational participation in policy-making in Norway: Changes in the relationship between organisations and the state, 1976-2013.
 • Arnesen, Daniel (2017). The Changing Impact of Government Funding, Private Donations and Membership Resources on Political Contacts in Norway: Resource mobilization or resource dependence?.
 • Arnesen, Daniel (2017). Voluntary sectors in transition: Trends and implications.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og tilknytningsformer.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Medlemsorganisasjoner og ulike tilknytningsformer.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2017). Why does the share of households that give to voluntary organizations increase in Norway?.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2016). An organizational landscape in transformation.
 • Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2015). Fra utopi til virkelighet? Sivilsamfunnet som sosialt felt og normativt ideal.
 • Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2015). Organisasjonslandskap i endring 1980-2014.

View all works in Cristin

Published May 19, 2017 4:33 PM - Last modified Mar. 17, 2021 8:51 AM