Norwegian version of this page

Vacancies

Available positions at the Institute for Social Research will be announced here.

  • Forsker – Institutt for samfunnsforskning
    Institutt for samfunnsforskning har et av Norges ledende fagmiljø innen sivilsamfunnsforskning. Instituttet har siden 2008 vært vert for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Senteret drives i samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre og har som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.  Vi skal nå ansette en forsker som kan bidra til å videreutvikle ...
 
Published June 22, 2017 9:58 AM - Last modified June 22, 2017 9:58 AM