Mangfold i akademia – hva er problemet?

Denne folderen baserer seg på funn fra vårt senter NORDICORE, og peker på ulike aspekter ved mangfold i akademia.

Følg oss på Twitter: @likestillingISF og #COREstatus 

Av Christina Hoelgaard Stoltenberg
Publisert 9. nov. 2018 12:21 - Sist endret 9. nov. 2018 12:21